היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 30
עבודה מס' 67322
ניתוח כלל היחסים שהתהוו בכל אחת מהזירות בסיום מלחמת ששת הימים.
14,130 מילים (כ-43.5 עמ'), 24 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 67411
בדיקת הזכויות העומדות לטובת העובדים והמעסיקים בסיום יחסי העבודה ומנגד חובותיהם של העובדים והמעסיקים לנוכח סיום יחסים אלה.
3,916 מילים (כ-12 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 64998
כיצד פעל הנרי קיסינג'ר במלחמת יום הכיפורים לסיום המלחמה, וכיצד השפיעו מהלכיו על סיום המלחמה?
11,838 מילים (כ-36.5 עמ'), 35 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 41546
רקע היסטורי ותיאורטי, תיאור סיומה של המלחמה בקוריאה ובדיקת תוצאות המלחמה והשפעותיה.
6,900 מילים (כ-21 עמ'), 20 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 61303
כיצד גיבשו התנועות היריבות את זהותן וכיצד בא הדבר לידי ביטוי עת הוכרע עתיד הארץ וסיום המנדט.
7,621 מילים (כ-23.5 עמ'), 37 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68565
דיון בשאלה האם המעסיק יכול להגביל את חופש העיסוק של העובד לאחר סיום העסקתו, וכיצד ניתן לאזן בין האינטרסים השונים של העובד ושל המעסיק?
9,600 מילים (כ-29.5 עמ'), 13 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 67223
תכנון וביצוע מסיבת סיום בבי"ס שש-שנתי ובחינת היישום בהתייחסות לניהול הפיננסי תוך הכנת דוח על מהלך הפעילות ועל תהליכי קבלת ההחלטות הקשורות לתקצוב המסיבה.
5,605 מילים (כ-17 עמ'), 17 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70263
המנדט הבריטי והגורמים אשר הביאו לסיומו, הספרים הלבנים, היישוב היהודי, ההעפלה לישראל, לאומיות ואימפראליזם.
11,220 מילים (כ-34.5 עמ'), 14 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 68577
כיצד השפיעו מאפייני סיום המלחמה הקרה על התנהגות איראן הגרעינית בזירה הבינלאומית בין השנים 1989 עד ימינו, 2010.
12,109 מילים (כ-37.5 עמ'), 45 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 30