היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 76
עבודה מס' 50314
הגדרת המושגים של קבוצה ומנהיג ובדיקת הדרכים והאמצעים בהם משפיעה הקבוצה על המנהיג.
3,331 מילים (כ-10 עמ'), 7 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 68854
ניתוח המנהיג על פי המודל הפסיכואנליטי.
4,577 מילים (כ-14 עמ'), 18 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 40994
רקע, אישיותו, תיאור הפדרציה כתנועת עבודה אמריקאית ודיון בהישרדות האיש כמנהיג במשך 38 שנים.
4,384 מילים (כ-13.5 עמ'), 12 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 40391
גישת המערכת, הניהול, מנהיגות וסוגיה, קוגניטיביות של מנהיגים, ביה"ס, מינהל בחינוך ומנהיגות בביה"ס.
9,715 מילים (כ-30 עמ'), 22 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 40354
משה כמנהיג, מנהיגות השופטים ומנהיגות המלכים.
2,521 מילים (כ-8 עמ'), 5 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 61425
עבודה הבוחנת את מנהיגותו של מנהל בית הספר בביצוע תפקידו הן כמומחה במנהל והן כמנהיג פדגוגי.
6,646 מילים (כ-20.5 עמ'), 33 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61535
מחקר הבודק כיצד יש לראות את מנהל בית הספר כמנהיג חינוכי בכלל ובמרחב ארגוני משתנה בפרט.
7,760 מילים (כ-24 עמ'), 45 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 64942
האם קיימים הבדלים בעמדות בין עובדים ועובדות לגביי התכונות של המנהיג?
7,968 מילים (כ-24.5 עמ'), 22 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 62720
ניתוח דמותו של נתניהו כמנהיג ע"פ גישת התכונות, גישת המצב ומנהיגות מעצבת.
11,250 מילים (כ-34.5 עמ'), 28 מקורות, 416.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 76