היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 78
עבודה מס' 50314
הגדרת המושגים של קבוצה ומנהיג ובדיקת הדרכים והאמצעים בהם משפיעה הקבוצה על המנהיג.
3,331 מילים (כ-10 עמ'), 7 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 31888
השוואה של יחס האסלם למנהיגים נאצר וסאדאת.
3,591 מילים (כ-11 עמ'), 11 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 40354
משה כמנהיג, מנהיגות השופטים ומנהיגות המלכים.
2,521 מילים (כ-8 עמ'), 5 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 40391
גישת המערכת, הניהול, מנהיגות וסוגיה, קוגניטיביות של מנהיגים, ביה"ס, מינהל בחינוך ומנהיגות בביה"ס.
9,715 מילים (כ-30 עמ'), 22 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 40994
רקע, אישיותו, תיאור הפדרציה כתנועת עבודה אמריקאית ודיון בהישרדות האיש כמנהיג במשך 38 שנים.
4,384 מילים (כ-13.5 עמ'), 12 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 61425
עבודה הבוחנת את מנהיגותו של מנהל בית הספר בביצוע תפקידו הן כמומחה במנהל והן כמנהיג פדגוגי.
6,646 מילים (כ-20.5 עמ'), 33 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61535
מחקר הבודק כיצד יש לראות את מנהל בית הספר כמנהיג חינוכי בכלל ובמרחב ארגוני משתנה בפרט.
7,760 מילים (כ-24 עמ'), 45 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61884
מחקר איכותי המתאר את המורה כמנהיג בתקופה הפוסטמודרניסטית.
11,170 מילים (כ-34.5 עמ'), 33 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 62250
האם המורה בבית הספר נתפש כמנהיג כשהתלמידים הם המונהגים?
5,789 מילים (כ-18 עמ'), 19 מקורות, 445.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 78