היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 68299
הצגת מחקרים שונים שנעשו בנושא אשר מציגים גורמים שונים המשפיעים על המחזור החודשי.
3,683 מילים (כ-11.5 עמ'), 9 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60651
העלאת הטענה כי על אף המגבלות שהוטלו על הצייר, הרי שבמחזור התמונות רב הנגלה על הנסתר.
3,775 מילים (כ-11.5 עמ'), 6 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60567
השפעת הביוגרפיה של הסופר והשינויים ההיסטוריים בא"י כפי שמשתקפים ביצירה.
9,200 מילים (כ-28.5 עמ'), 34 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 68343
מחקר שנערך על 30 דיילים ודיילות בחברת אל על.
5,012 מילים (כ-15.5 עמ'), 15 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 41547
התעשיה, שיטות ניהול ושילובן בחינוך, שילוב התעשיה בחינוך ותיאור הפרוייקט.
4,050 מילים (כ-12.5 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 66924
בחינת השפעת הרישום הכפול של מניות הרשומות למסחר הן בארה"ב והן בישראל, על-פי חוק הרישום הכפול (מניות "דואליות")
4,368 מילים (כ-13.5 עמ'), 7 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 32060
הצעת מחקר בנושא האמור כולל סקירה מקיפה של מחקרים וביבליוגרפיה מומלצת.
2,828 מילים (כ-8.5 עמ'), 20 מקורות, 131.95 ₪
עבודה מס' 70378
הצגת מדיניות החברה ותכנית ירוקה לחברה.
1,445 מילים (כ-4.5 עמ'), 5 מקורות, 109.95 ₪
עבודה מס' 23122
רקע כללי והתכנית האיקונוגרפית של מספר פאנלים.
6,126 מילים (כ-19 עמ'), 17 מקורות, 265.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100