היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64300
מהן הסיבות להופעתן של "החברה הצבאית" ו"החברה האזרחית" בישראל, והאם תהליך זה מעיד על הופעתו של שסע נוסף בחברה הישראלית.
6,278 מילים (כ-19.5 עמ'), 7 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65790
ניתוח הספר לפי ארבעה תיאורטיקנים.
4,757 מילים (כ-14.5 עמ'), 11 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 70502
מחקר איכותני פנומנולוגי שנערך באמצעות ראיונות חצי מובנים.
34,188 מילים (כ-105 עמ'), 80 מקורות, 494.95 ₪
עבודה מס' 63548
3,590 מילים (כ-11 עמ'), 21 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 60307
הצעה למחקר שמטרתו לבדוק האם קיים קשר בין שביעות רצון מאיכות השירות של החברה, לבין מיצוב החברה ביחס למתחריה לבין שיקולי נטישה לטובת המתחרים.
2,494 מילים (כ-7.5 עמ'), 13 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 69436
רקע החברה, המבנה הארגוני, האסטרטגיה על פיה היא פועלת, מטרות הארגון, המתחרים של הארגון ואסטרטגית החברה לאחר "מהפך".
1,472 מילים (כ-4.5 עמ'), 0 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 64190
מקומם החברתי של סרבני השירות בצבא, והצגתם כחלק מפעילותה של החברה האזרחית בישראל.
3,185 מילים (כ-10 עמ'), 13 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 68390
בחינת צעדיו הרבים והשונים כלפי החברה הרומית ויחס החברה אליו.
6,649 מילים (כ-20.5 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69792
מהי מידת השפעה של אותן קרנות הון סיכון על החברות המבקשות מימון וכיצד הדבר בא לידי ביטוי בניהול האסטרטגיה של אותן החברות ועל ביצועיהן?
6,645 מילים (כ-20.5 עמ'), 28 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100