היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64214
ניסיון לבדוק השפעת הלמידה מרחוק על מעורבותו של הספרן בהכנסת התוכנית ובקשר עם התלמידים.
2,732 מילים (כ-8.5 עמ'), 6 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 63126
בדיקת שביעות רצונם של התלמידים מכל אחד ממודלי הלמידה המתוקשבת- סינכרונית, א-סינכרונית ומשולבת.
5,253 מילים (כ-16 עמ'), 31 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 64765
נחיצות עזרים טכנולוגיים להגברת המודרניזציה ושיפור מערכת החינוך באינדונזיה.
3,882 מילים (כ-12 עמ'), 25 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62934
סקירת הספרות והצעה למחקר.
7,863 מילים (כ-24 עמ'), 60 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 62631
9,915 מילים (כ-30.5 עמ'), 45 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 61357
מחקר כמותי ואיכותני העוקב אחר קורס שניתן באמצעות האינטרנט.
36,771 מילים (כ-113 עמ'), 67 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 41305
מטרות ושאלות המחקר, סקירת הספרות, הצגת התוצאות וניתוחן באמצעות טבלאות וגרפים.
6,417 מילים (כ-19.5 עמ'), 12 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 64241
בחינת הקשרים שבין סגנון קוגניטיבי ועמדות לבין הישגים בלמידה מרחוק באמצעות וידיאו אינטראקטיבי.
16,667 מילים (כ-51.5 עמ'), 68 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 69017
האם מורים חשים שתוכנות הלמידה מרחוק פגעו או שיפרו את מעמדם מול התלמידים.
5,173 מילים (כ-16 עמ'), 11 מקורות, 386.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100