היישום אינו מחובר לאינטרנט

למידה מרחוק כשינוי במערכת החינוך וככלי לפיתוח מיומנות ויצירתיות של הלומד.

עבודה מס' 062631

מחיר: 482.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

9,915 מילים ,45 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

חברת הידע של ימינו, מושתתת על טכנולוגיות של מחשב ותקשורת, רשת האינטרנט יוצרת מציאות בעלת עוצמה ההולכת ומתפתחת לנגד עיננו ומשתלבת בתוך הווייתנו החברתית תרבותית (יוגב, 1999).
טכנולוגיות המידע החדשות עוסקות בתהליכי יצירת ידע ועיבודו. הן חודרות לכל אחד מהתחומים החשובים בחיינו, משפיעות באופן משמעותי על כולנו ומשנות את חיינו בקצב מהיר. משום כך, יכולת השליטה בטכנולוגית הידע הופכת להיות הכרחית להשתלבות ומעורבות בחברה המודרנית (רוזן, 1999).
יצירת תרבות התקשורת והחשיפה למידע, הינה אחת המהפכות הגדולות בתולדות המין האנושי.
נוצרה שפה חדשה, התפתחו קודים אתיים ומוסריים שלא הכרנו קודם. כל מידע שאיננו מושך את העין, שאינו קצר ובעל עוצמה מיידית עכשווית, אינו קיים (רותם, 1997).
עידן הידע, כפי שהוא מתואר לעיל, מציג בפני מערכת החינוך אתגר קיומי למציאת הכיוונים המתאימים לשילוב הטכנולוגיות המתקדמות בתהליכי ההוראה בכיתה, מתוך מטרה להכשיר את התלמידים לתפקד בעידן הידע (נחמיאס, 1998).
מערכת החינוך נדרשת להתאים עצמה לשינויים המתרחשים אצל הפרט והחברה, תוך ניצול טכנולוגיות המידע, במטרה לחנך וללמד את אזרחי המחר, לתפקד בעולם מודרני משתנה. (דפנא, 2000; צימרוט, 1999; אלמוג, 1999)
1996) Berenfeld) טוענים, שהשימוש ברשת יכול לעשות מהפך בדינמיקה של הכיתה ולשנות באופן מוחלט את הסביבה הלימודית כפי שהיא קיימת היום. הטענה המקובלת היום בקרב חוקרים שונים היא, ששילוב רשת האינטרנט בהוראה יוצר סביבת הוראה דינמית, מגוונת ואטרקטיבית הרבה יותר, בה התלמידים נדרשים ללמידה פעילה ולנקיטת עמדה מעורבת, תוך שיתוף פעולה עם עמיתים. זוהי למידה עצמאית ויצירתית, היוצאת מתוך תחומי העניין והתחביבים האישיים של כל אחד מהלומדים כשסגנון התקשורת הוא הדדי ודו-כיווני.
אם כך, כיצד מתמודדים בהצלחה עם האתגר? מהו המפתח לשינוי? לפי שרן (1995), המפתח לשינוי המבוקש הוא בהתפתחות מקצועית ואישית של המורה. האתגר העומד בפני המורים של העידן הטכנולוגי הוא איך לרתום את הפוטנציאל הטכנולוגי החדש בהתאם לצורכי החברה המשתנים בעידן הטכנולוגי. לשם כך יש לגבש:
הבנה רחבה של הסביבה הלימודית המתוקשבת, מנקודת מבט של המשתמשים הפוטנציאלים - מורים ותלמידים. להשקיע בעיצוב פעילויות למידה מתאימות תוך חשיבה מחודשת לגבי תפיסת תפקיד המורה. יישום השילוב והטמעתו עשויים להיות מלווים בקשיים טכניים ובקשיים פדגוגיים, המתבטאים בעיקר בהכשרת כוח אדם מיומן.
1998) Pugalee & Robinson) טוענים במחקרם, שמורים חייבים לקבל הדרכה בשימוש בטכנולוגיות החדשות, כדי שיוכלו מאוחר יותר ללמד את תלמידיהם להשתמש בתקשוב. ההדרכה מורכבת מלימוד מיומנויות השימוש, הכנת שיעורים וגיבוש דרכים לשילוב טכנולוגיית האינטרנט בביה"ס. לטענתם, רק מורים שעברו הדרכה ומיומנויות שכאלו, יפתחו עמדות חיוביות לגבי השימוש באינטרנט ויהיו מסוגלים לעשות את השינוי הדרוש.
אחת הדרכים העיקריות להדרכת פרחי ההוראה לרכישת מיומנויות אלו היא, הכשרתו כסטודנט באוניברסיטה ללמידה מרחוק באמצעות האינטרנט.
למידה מרחוק מאפשרת כיום נגישות למאגרי מידע, העשרת החוויה הלימודית והשתתפות פעילה מרחוק בשיעור "חי" כאן ועכשיו, ויתרה מכך מציעה דרכים לשנוי משמעותי במבנה מערכות ההשכלה הגבוהה (פולצ'ק, 2000).
לאור הדברים להנ"ל ובמסגרת הקורס "שינויים במערכת החינוך", אנסה במאמר זה להשיב על השאלות הבאות:
כיצד מתמודד בית הספר מול ההתפתחות הטכנולוגית המואצת בכלל, ולימוד בשיטת "למידה מרחוק" בפרט?
כיצד נשרטט את הדמות הרצויה של הבוגר לאור איפיוני החברה העתידית וההנחות בדבר החינוך הפורמלי ע"י לימוד בשיטה הנ"ל? (סלומון, אלמוג, 1994. פוסטמן, נ. 1996)
ולבסוף נבחן האם יש בשיטה זו להגביר את כשרי המיומנויות ולפתח יצירתיות אצל התלמיד?

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. השינוי בלמידה - מתרבות אוראלית ועד הלמידה מרחוק
2.1 מתרבות מדברת לתרבות ממוחשבת
2.2 למידה אינטראקטיבית
2.3 האינטרנט בחינוך
2.4 יתרונות האינטרנט במסגרת הבית ספרית
2.5 האינטרנט כמכשיר ללמידה מרחוק
3. הדמות הרצויה של הבוגר - לאור השינוי במערכת החינוך ומעמדו של המורה
3.1 מיומנויות אינטלקטואליות של הבוגר
3.2 ידע רחב ופעיל
3.3 נטייה למעורבות ולחדשנות
3.4 יכולת שיפוט
3.5 המורה
3.6 תפקיד המורה כמנחה ללמידה מרחוק
4. טכנולוגיית הלמידה מרחוק כמפתחת יצירתיות ומיומנויות
4.1 יצירתיות מהי?
4.2 התהליך היצירתי
4.3 אפיוני יצירתיות אצל היחיד
4.4 הגדרות למושג "מיומנות"
4.5 תהליך רכישת המיומנות
4.6 השפעת טכנולוגיות הלמידה החדשות על יצירתיות ומיומנויות
5. סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אורן, א. (1997). תקשורת בעולם וירטואלי-פוטנציאלי חינוכי. מחשבים בחינוך, מס' 42.
אלמוג, ת. (1999). הטקסט הדיגיטלי בעולם ההוראה. מחשבים בחינוך: רבעון לטכנולוגיה מתקדמת בחינוך 50: 11-4.
אשר, ס. (1999). פרוייקטים באמצעות תיקשוב. מחשבים בחינוך: רבעון לטכנולוגיה מתקדמת בחינוך 49: 34-30.
בלר, מ. (1997). הוראה מעולם אחר. אקדמיה: כתב העת של ור"ה - ועד ראשי האוניברסיטאות 4: 24-17.
בנימין, ה. (1996). "הוראה מאוימת מחשב?" עיונים בטכנולוגיה, גליון 25.
גרבלסקי, א. (1994). הוראה מרחוק- מבט לשנות האלפיים, גדיש ב' עמ' 66-68.
דפנא, ד. (2000). מהפכת הלימוד ברשת. סטטוס: הירחון לחשיבה ניהולית 107: 59-58.
הורוביץ, ג'. (1996). האם נעלה למידה משמעותית ברשתנו? עיונים בטכנולוגיה, גליון מס' 25, אורט ישראל המרכז הפדגוגי.
חוזר המנהל הכללי. (2000). "דמות הלומד שמערכת החינוך היסודי תחתור לעיצובה ומאפייני הלמידה של התלמיד" הוראות קבע/תשס/7(ב), אדר א' התש"ס - מרס 2000
חן, ד. (1995). "מדע וטכנולוגיה בראי החינוך והחברה", עיונים בטכנולוגיה, גליון 21, אוקטובר.
יוגב, ט. (1999). אינטרנט והוראה. מחשבים בחינוך: רבעון לטכנולוגיה מתקדמת בחינוך 49: 25-21.
לבב, א. (1996). מנהל שלא יחשוב יצירתית יוחלף במחשב. סטטוס, 66, עמ' 14-20.
לוין, ג. (תשמ"ו). מיומנות של ילדי הגן, משמעותן וטיפוחן, עיון ומעש כרך נ"י חוברת ו'.
(מנהלים עולם). (2000). גומעים מרחקים בשביל התלמידים. סטטוס: הירחון לחשיבה ניהולית 99: 52-50. (תרגום מאמר מכתב העת Journal of Business Strategy, מאי-יוני 1999).
מיודסר, ד. (1995). "מציאות מדומה במערות לסקו: יחסי גומלין בין טכנולוגיות ותהליכים קוגניטיביים", החינוך לקראת המאה העשרים ואחת, דוד חן (עורך).
נחמיאס, ר. (1998). דילמות קיומיות. אאוריקה, ילדים בעידן הידע, מס'6 .
סלומון, ג. (2000). טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע. אוניברסיטת חיפה, זמורה-ביתן.
סלומון, ג. ואלמוג, ת. (1994). הדמות הרצויה של בוגר מערכת החינוך. ביה"ס לחינוך אוניברסיטת חיפה.
סלנט, ע. (1999). שילוב הדואר האלקטרוני בתהליכי הכתיבה: דגם מוצע להתארגנות ברמה הארצית והבית-ספרית. מחשבים בחינוך: רבעון לטכנולוגיה מתקדמת בחינוך 50.
עמיעד, ר. (1991). שילוב המחשבים בהוראה. האגף לתוכניות לימודים, מש' החינוך ים.
פולצ'ק, מ. (2000). למידה מרחוק. משאבי אנוש: ירחון לעניני כוח אדם 148: 38-36.
פוסטמן, ניל. (1996). מתוך החינוך במבחן הזמן. עורך איתן פלד.
פיירשטיין, ר. (2000). יותר משחור ולבן - המדריך לפיתוח יצירתיות. תל אביב: פקר הוצאה לאור בע"מ.
צימרוט, ר. (1999). מולטימדיה ככלי פדגוגי. ידיעון: כימיה, טכנולוגיה, חברה 78: 24-18.
קאו, ג'., קאנטר, ר., וירזמה, פ. (1998.) אלופי החדשנות. ת"א: פקר הוצאה לאור בע"מ.
קופר, ר. וסאווף, א. (1998). תבונה ותובנה. תל-אביב: פקר הוצאה לאור בע"מ.
רוזן, א. (1999). שעת חינוך. סטטוס: הירחון לחשיבה ניהולית 99: 34-28.
רותם, א. (1997). זרקאור- תקשוב, חינוך ומה שביניהם, נקודת אור, עיתון מתוקשב.
ריס, ר. וחן, ד. (1990). יישומי מחשב במערכות חינוך, עבר הווה עתיד. משרד המדע והטכנולוגיה העמותה לשיתוף פעולה מדעי.
שבתאי, א. (2000). למידה מרחוק באמצעות האינטרנט; חקר מקרה. עבודת מ"א, אוניברסיטת תל-אביב, בי"ס לחינוך, המסלול לתקשורת מחשבים בחינוך.
שפירא, ת. (1995). חקירת מודל לנתוח טקסטים בלמידה מתוקשבת. עבודת גמר לקראת תואר מוסמך למדעי הרוח. אוניברסיטת תל-אביב.
שרן, ש. (1975). הוראה בקבוצות קטנות. הוצאת שוקן עמ' 11-19.
שרן, ש. (1995). "התיכון החדשני: מבנה מנהל והוראה". בתוך: החינוך לקראת המאה ה-21, עורך דוד חן, תל-אביב הוצאת רמות.
Amabile, T. M. (1990). Within You, Without You: The Social Psychology of Creativity, and Beyond in Runco, M.A., Albert, R.S. (Ed.), Theories of Creativity (pp. 61-91), SAGE Publications, Inc., California.
Berenfeld, B. (1996). Telecommunication in our Classroom: Boondoggle or Powerful Teaching Tool.
Feenberg, A. (1990). The Written World. On The Theory and Practice of Computer Conferencing. Mindwave: Communication, Computer and Distance Education. pp. 22-39, Oxford, Pergamon.
Garrison, D.R Shale, D.G. (1987). Mapping the Boundaries of Distance education: Problem ins in defining the field. The American Journal of Distance Education, 1(3). pp 7-13.
Harasim, L. (1990). Online Education As a New Domain. Mindwave: Communication, Computers and Distance Education. pp. 50-62 Oxford: Pergamon.
Holmberg, B. (1977). Distance Education: A survey and Bibliography, London: Kogan Page.
Holmberg B. (1986). Theory and Practice of Distance Education, Routledge, London.
Keggan, D. (1986) The Foundation of Distance Education, London: Croom Helm.
Mccreary, E. (1989). Eliciting More Rigorous Cognitive Outcomes Through Analysis of Computer-Mediated Discussion. Paper Prepared for Improving University Teaching, Fifteenth International Conference.
Pugalee, D.K. Robinson, R. (1998).A Study of the Inpact of Teacher Trainin in Using Internet Resources for Mathematics and Science Instruction. Journal of Research on Computing in Education. Vol. 31. No.1
Schrum, L. . Berenfeld, B. (1997). Teaching and Learning in the Information Age: A Guide to Educational Telecommunications. Allyn Bacon. Published

תגים:

אוראלית · אינטראקטיבית · בחינוך · בלמידה · האינטרנט · הבוגר · הדמות · המורה · הרצויה · השינוי · טכנולוגיות · כמנחה · למידה · מדברת · ממוחשבת · תרבות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "למידה מרחוק כשינוי במערכת החינוך וככלי לפיתוח מיומנות ויצירתיות של הלומד.", סמינריון אודות "למידה מרחוק כשינוי במערכת החינוך וככלי לפיתוח מיומנות ויצירתיות של הלומד." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.