היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 68041
מחקר אמפירי הבודק את כיצד מידת ההכרות עם האינטרנט משפיעה על עמדות ביחס לבגידה שמתקיימת ברשת האינטרנט.
8,042 מילים (כ-24.5 עמ'), 28 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64687
כיצד השפיעה כניסתו של האינטרנט על הגדרתנו למילה בגידה כאשר הוא מתבסס על ההנחה כי האינטרנט גורם לשינוי הגדרות ונורמות בחברה.
7,506 מילים (כ-23 עמ'), 29 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 65318
בחינת עמדות ציבור הגולשים החרדים כלפי השימוש באינטרנט וניסיון לעמוד על מאפייניהם ומאפייני השימוש שלהם ברשת האינטרנט.
5,942 מילים (כ-18.5 עמ'), 26 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 60239
בדיקת השפעת האינטרנט על פעילות המפלגות
5,980 מילים (כ-18.5 עמ'), 6 מקורות, 131.95 ₪
עבודה מס' 66939
הבעיה השיווקית של חברת בזק בינלאומי בתוך ענף ספקיות האינטרנט בו היא פועלת.
10,825 מילים (כ-33.5 עמ'), 14 מקורות, 598.95 ₪
עבודה מס' 65624
סקירה תיאורטית וניסיון לאפיין את הפרופיל הדמוגרפי של משתמשי האינטרנט בארץ.
15,220 מילים (כ-47 עמ'), 25 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 70245
סקירת מספר היבטים של המשמעויות החברתיות של האינטרנט.
6,813 מילים (כ-21 עמ'), 18 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69088
בדיקת השאלה: האם התקשורת ברשת האינטרנט מאפשרת לגולשים לבטא עצמם ביתר חופשיות.
5,647 מילים (כ-17.5 עמ'), 17 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 60819
תיאור המנהל הציבורי בארץ, מבנה משרד התקשורת, תקציב ודוחות מבקר המדינה, והרגולציה בנושא תשתיות האינטרנט.
21,869 מילים (כ-67.5 עמ'), 40 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100