היישום אינו מחובר לאינטרנט

בגידות ברשת - האינטרנט כגורם נורמליזציה

עבודה מס' 064687

מחיר: 433.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד השפיעה כניסתו של האינטרנט על הגדרתנו למילה בגידה כאשר הוא מתבסס על ההנחה כי האינטרנט גורם לשינוי הגדרות ונורמות בחברה.

7,506 מילים ,29 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

אחת המהפכות הטכנולוגיות העיקריות אשר השפיעו ושינו את חיינו בשנים האחרונות היא מהפכת האינטרנט. השפעות האינטרנט ניכרו באספקטים שונים בחיינו, כאשר אחת ההשפעות המרכזיות היא השפעה חברתית. רשת האינטרנט הפכה לדרך חדשה ליצירת תקשורת בין בני אדם והגדרות חדשות למערכות היחסים בינינו. בעקבות כניסת האינטרנט לחיינו חלו שינויים גם בחיי הזוגיות. האינטרנט העלה את רמת הפיתויים אשר בני הזוג צריכים להתמודד עימם ויועצי נישואין טוענים כי האינטרנט הופך להיות אחד מהגורמים המשמעותיים אשר מביא לפרידות וגירושין.
מטרת מחקר זה היא לבחון כיצד השפיעה כניסתו של האינטרנט על הגדרתנו למילה בגידה כאשר הוא מתבסס על ההנחה כי האינטרנט גורם לשינוי הגדרות ונורמות בחברה. בגידות בעקבות האינטרנט אינן נחשבות כבר כסטייה מהנורמה אלא כסוג חדש של מערכת יחסים. השערותיי למחקר זה הן כי האינטרנט משמש ככלי מרכזי ליצירת קשרים ומגביר את האפשרויות השונות לבגידה. כמו כן, הוא משפיע על הגדרת המושג בגידה עבור אלו המשתמשים בו ככלי ליצירת תקשורת. בחינת נושא זה תעשה באמצעות שיחות עם גברים ונשים אשר בגדו בבני זוגם או נבגדו על מנת להגיע למסקנות. השיחות והראיונות אותם עשיתי חיזקו את הנחת המחקר כי האינטרנט משנה נורמות והגדרות בחברה וכי בעקבות האינטרנט בגידות כבר אינן נחשבות כסטייה מהנורמה בחברה.

במחקר זה נעזרתי בשתי שיטות מתודולוגיות:
שיטת התצפית המשתתפת - ערכתי במחקר זה 20 שיחות אנונימיות עם בני זוג נשואים אשר נכנסו לצ'אט. 8 מהשיחות בוצעו עם נשים ו-12 עם גברים.
ראיונות עומק - בוצעו 4 ראיונות עומק. שני ראיונות בוצעו עם שני גברים נשואים אשר בגדו בבנות זוגם. שני ראיונות נוספים בוצעו עם שתי נשים כאשר האחת בגדה בבן זוגה והשנייה נבגדה ע"י בן זוגה.

תוכן עניינים:
*מבוא
*רקע תיאורטי
כניסת האינטרנט לחברה
השפעות האינטרנט
מוסד הנישואין
בגידות בנישואין
השפעות האינטרנט על מוסד הנישואין
סטייה חברתית
*מתודולוגיה
*ממצאים
*דיון וסיכום
*ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

אחד מתוך עשרה זוגות מאמינים כי האינטרנט מהווה בעיה. האובססיביות בשימוש והאינטרנט ככלי תקשורת יוצרים סכנות חדשות לקשרי הנישואין. יותר ויותר נשים וגברים טוענים כי הפכו ל"אלמנים" מכיוון שבני זוגם מבלים שעות רבות במחשב. חדרי סקס ואתרי הכרויות מדליקים מחדש תשוקות ישנות דבר המאיים על מערכות היחסים הקיימות. חוקרים אף מאמינים כי האינטרנט מהווה יותר ויותר גורם לפרידות. אוכלוסיית הגילאים 25-35 מהווה את קבוצת הסיכון הגדולה ביותר לפגיעה מהאינטרנט כיוון שמצד אחד אנשים בגילאים אלו משתמשים יותר באינטרנט ומצד שני אנשים אלו לרוב נשואים פעם ראשונה בחייהם (אולה יאסינוב, 2002).

מקורות:

התנהגות החורגת או נמצאת בניגוד לסטנדרטים המקובלים על חברה או תרבות של קבוצה או מערכת חברתית ". הגדרת פעולה או דבר כסטייה מוביל ישירות לדיון בנורמה החברתית הקשורה לאותה פעולה או דבר. נורמות יכולות להיות שייכות לכלל הקבוצה או רק לחלק ממנה על כן פעולה כלשהי יכולה להיחשב כסטייה בקבוצה אחת בעוד שהיא לא
תחשב כסטייה בקבוצה השנייה. לרוב אנחנו נגדיר אדם כסוטה כאשר פעולותיו חורגות מהנורמה באופן קיצוני כגון אדם חולה נפש או אדם אלים. לא כל אדם הסוטה מהנורמה ייחשב לסוטה. ( רהב 1986 ).
ברור ביותר כי הגדרת הסטייה תמיד קשורה לערכים וכי לא ניתן לדון במושג סטייה ללא הדיון בהתנהגות התואמת לו - התנהגות קונפורמית. למרכיב המוסרי יש תפקיד מאד חזק בהגדרת המושג סטייה. כיום יש גישה חדשה בקרימינולוגיה בנוגע לסטייה - גישת "הפקוח החברתי" שמניחה כי הסטייה בבסיסה היא מצב טבעי ולכן מופעלים
מנגנונים של פקוח חברתי על מנת למנוע את הסטייה. אחת השאלות שנוגעות לעניינו בנוגע לסטייה היא האם נזק חברתי מגדיר סטייה ? התשובה היא בברור לא מכיוון שישנם דברים אשר לא גורמים כל נזק חברתי ונחשבים כסטייה כגון עישון סמים והומוסקסואליות (בן יהודה, 1995). בגידה היא אחד הדברים שאינם יוצרים שום נזק חברתי אך
נחשבים כסטייה מכיוון שנאמנות בנישואין זו הנורמה הנהוגה בחברה. על אף כך אחוזי הבגידות גדולים ונשואים רבים מתפרקים בעקבות בגידה. אמנם בגידה נחשבת בשיח הציבורי כסטייה אך אנו רואים כי בפועל הפקוח החברתי על כך הוא כ"כ נמוך שסטייה מנורמה זו אינו נחשב כדבר חריג יותר.
לאורך כל הסקירה הספרותית ראינו כי האינטרנט חדר לחיינו באופן משמעותי. האינטרנט משפיע על אספקטים רבים בחיינו, כאשר ניתן לראות שאחת ההשפעות המרכזיות היא השפעה חברתית. אחד האספקטים בו האינטרנט חדר לחיינו הוא עולם מערכות היחסים. האינטרנט הפך לצינור תקשורת חדש בין בני האדם ויצר הגדרות חדשות למערכות
יחסים. להיות בני זוג החיים באהבה ובאושר, זהו חלומם של מרבית הבוגרים. אולם רק בחלק לא גדול מהמקרים מתגשם חלום זה. מרבית הזוגות אינם חיים באושר, ואחוזי הגירושין גבוהים מאד. אחד מקשיי הזוגיות הרווחים כיום היא הבגידה. כמות הפיתויים וקשיי היומיום איתם מתמודדים בני הזוג מביאים לא פעם את אחד מבני הזוג
להפר את האמון. בעקבות חדירתו של האינטרנט לחיי היום יום עלתה כמות הפיתויים איתם בני הזוג מתמודדים. כיום, יועצי נישואין טוענים כי קיימת עלייה מעוררת דאגה בכמויות הפרדות הבאות בעקבות בגידות באינטרנט. מחקרנו בא לבחון כיצד השפיעה כניסתנו של האינטרנט על הגדרתנו למילה בגידה.
שאלת המחקר של מחקר זה מתבססת על ההנחה כי האינטרנט גורם לשינוי הגדרות ונורמות בחברה. בגידות בעקבות האינטרנט אינן נחשבות כבר כסטייה מהנורמה אלא כסוג חדש של מערכת יחסים.
השערות המחקר:
האינטרנט ככלי מרכזי ליצירת קשרים מגביר את האפשרויות השונות לבגידה.
האינטרנט משפיע על הגדרת המושג בגידה עבור אלו המשתמשים בו כצינור תקשורת.
מתודולוגיה
במחקר זה נעזרתי בשתי שיטות מתודולוגיות.
שיטת התצפית המשתתפת
ערכתי במחקר זה 20 שיחות אנונימיות עם בני זוג נשואים אשר נכנסו לצ'אט. 8 מהשיחות בוצעו עם נשים ו-12 עם גברים.
כל השיחות התנהלו בשעות הערב המאוחרות החל מהשעה 20:00, במחשב הביתי. כל שיחה החלה כאשר נכנסתי לפורום הצ'אטים של תפוז, נשואים ונשואות והמתנתי ליצירת קשר עימי. השיחות עם הגברים בוצעו כאשר נכנסתי בשם נשי וחיכיתי לתגובה גברית ואילו השיחות עם הנשים בוצעו כאשר נכנסתי בשם גברי ויזמתי שיחה עם נשים. במהלך
השיחה הזדהיתי כגבר/אישה נשואים אשר מבלים את זמנם באינטרנט, כאשר בכל פעם הסיבה להיותי שם ומטרתי הייתה שונה. פלטי השיחות נשמרו ולאחר כל 20 השיחות בוצע קידוד של התכנים.
ראיונות עומק
בוצעו 4 ראיונות עומק.
שני ראיונות בוצעו עם שני גברים נשואים אשר בגדו בבנות זוגם. שני ראיונות נוספים בוצעו עם שתי נשים כאשר האחת בגדה בבן זוגה והשנייה נבגדה ע"י בן זוגה. בשני מקרים הראשונים ההכרות עם השותף לבגידה הייתה באינטרנט ולאחר מכן ההכרות גלשה לעולם האמיתי. ובשני המקרים האחרים ההכרות הייתה במקום העבודה. הגישה אל
שני מרואיינים אלו הייתה דרך מכרים משותפים והתאפשרה רק לאחר שהבטחתי אנונימיות מוחלטת עקב רגישות הנושא. הראיונות התקיימו בבית קפה ותועדו באמצעות כתיבה בלבד. ראיונות העומק בוצעו בשיטת הראיון החצי מובנה מאחר והגעתי לראיון עם רשימה חלקית של נושאים שברצוני לבחון. רשימת הנושאים נבנתה באמצעות קידוד התצפיות
המשתתפות שנערכו קודם לכן. השימוש בטכניקת מחקר נוספת אפשרה לי לקבל זווית ראייה נוספת במחקר ולקיים מעין הצלבה של הקטגוריות שהועלו בתצפיות המשתתפות.
יש לציין כי ישנם מספר סייגים לממצאי המחקר בעקבות השיטה בה נקטתי. השיטה הראשונה שנקטתי הינה ניהול שיחות בצ'אטים. הבעייתיות הנובעת משיטה זו היא למעשה אחד החסרונות והיתרונות הגדולים של האינטרנט - אנונימיות. במהלך השיחות אותן ניהלתי לא ידעתי מי נמצא בצד השני של השיחה וכמה אמינים דבריו. קיימת האפשרות
שמי שניהלתי איתו את השיחה לא היה באמת אותו אדם שחשבתי שהוא וכל תשובותיו היו פרי דמינו. בעיה נוספת שקיימת היא בעיית האתיות. נחקרי המחקר לא ידעו כי למעשה השיחה היא אינה אמיתית ומטרתה בעצם הייתה מחקר. חוסר האתיות הינו ברור במקרה זה אך חשוב לציין כי העובדה שהנחקרים לא ידעו שהשיחה היא למעשה חלק ממחקר
הביאה לכך שתשובותיהם יהיו אמתיות (במידה והם באמת היו מי שהם טענו שהם).
בנוגע לשיטת הראיון הייתה קיימת אמינות חזקה יותר מאשר בשיחות אותן ניהלתי אך שוב יש לציין כי התשובות שניתנו ע"י המרואיינים היו דעותיהם בנוגע לשאלות אותם נשאלו והאובייקטיביות שלהם בנושא לא הייתה מלאה.
ממצאים
ממצאים מהתצפיות המשתתפות:
20 שיחות - 12 גברים, 8 נשים
מרביתן של השיחות הגיעו מאוד מהר לנושא המין - מתקיימת שיחה קצרה של שאלות מידע כגון גיל, מצב משפחתי וכד' ולאחר מכן מהר מאד מגיעים לשיחת סקס. הייתי צריכה להסיט בעדינות את השיחה ממין על מנת למקד אותם בנושאים שהיו חשובים למחקר זה.
כאשר הגברים נשאלו לסיבת היותם בצ'אט רובם טענו שהם מחפשים ריגוש ויציאה מהשגרה. הם אינם מחפשים לשבור את מערכת הזוגיות שלהם אלא רק לצאת מהשגרה באופן חד פעמי. דוגמה לכך ניתן לראות בציטוט מאחד השיחות:
יסמין: נפגשת כבר עם משהי מפה? בגדת כבר?
יאיר: כן
יאיר: עם מישהי נשואה מכאן
יסמין: ומה יצא מזה?
יאיר: אני אוהב את אישתי
יאיר: אוהב מאוד ובחיים לא אעזוב אותה
יאיר: ויש לנו סקס מעולה
יאיר: ולא חסר לי דבר
יסמין: אז מה אתה עושה פה?
יאיר: אבל לפעמים אתה צריך ונמשך למשהו שונה
יאיר: זה לא טבעי לומר לאדם שעליו להיות רק עם אדם אחד כל חייו
לעומת זאת אצל הנשים הסיבות להיותן שם היו חלוקות. חלקן הודו כי הן שם כי הן רוצות קצת שינוי והשיחות איתן די מהר הובילו לסקס או קיום פגישה. חלקן טענו שהן כאן מתוך שעמום והן לא חשבו אף פעם על בגידה. חלקן טענו כי סיבת היותם בצ'אט היא תשומת לב שחסרה בבית, בעיות מיניות עם בן הזוג או אהבה שנגמרה.
אלי 25: פעם ראשונה שלך פה?
לינור: כן
אלי 25: אז מה הביא אותך לפה היום?
לינור: לא יודעת
יאיר: אני מרגישה שחסר לי משהו בנשואים שלי ואני לא יודעת מה
אלי 25: אולי שגרתי לך מידי
לינור: זה מעבר לזה כאילו אני כבר לא נמשכת יותר, לא אוהבת יותר
על אף הפתיחות שחלק מהנשים הראו רובם של הגברים היו אלה שדחפו את המעבר לקשר ממשי בין אם זה טלפון או מפגש פנים מול פנים. הפחד מגילוי היה בולט יותר אצל הנשים מאשר הגברים. הגברים היו אלה שרצו ליזום את הפגישה או יצירת קשר והם אלו שיוצרים את תחילת השיחה.
תפיסות שונות של בגידה. נשים לרוב ראו את עצם השיחה כבגידה ורובם של הבנים לא.
הבנים התייחסו לעצם הבגידה ביתר סלחנות והרבו לתת תירוצים לכך. שני הציטוטים הבאים יראו את ההבדל בתפיסתם השונה של הגברים והשנים לבגידה בכלל ובגידה באינטרנט בפרט:
תשובתו של אחד הגברים כאשר הוא נשאל לדעתו בנושא:
".... לפעמים חיי הנישואין טובים, רק חסר בהם משהו, ואת החוסר הזה, צריך להשלים בחוץ. לרוב זה רק עוזר לנישואים,מממש פנטזיות, מרגש. אם הנישואים טובים, אין ממה לחשוש וצריך לתת לכל אחד את המרחב הפרטי שלו גם בחיי נישואין. לא צריך לחנוק זה ממש לא עוזר..... "
תשובתה של אחת הנשים כאשר היא נשאלה לדעתה בנושא:
" .... נכון שמותר ואפילו רצוי שלבני הזג יהיו ידידים וידידות, אבל לדעתי באינטרנט הרבה יותר קל להיסחף לקשר שחורג מתחום הידידות. זה לא חייב לכלול מפגשים פיסיים על מנת שזה ייחשב כבגידה. אני יודעת שאם זה היה קורה לי הייתי נפגעת מאד מבעלי.... חוץ מזה עצם העובדה שאני מדברת איתך נותנת לי הרגשה לא טובה.....
"
חלקם של הנחקרים סיפרו על קשר רומנטי בעבר. רובם הכירו את השותף לקשר זה דרך האינטרנט והמשיכו אותו לעולם האמיתי. הם הודו כי הרבה יותר קל להכיר מישהו דרך האינטרנט כי זה גורם לריגוש גדול יותר והפחד מהיתפסות קטן יותר.
ממצאים מראיונות העומק:
4 ראיונות- 2 נשים , 2 גברים.
3 בגדו בבן זוגם (2 גברים ואישה), 1 היה הצד הנבגד (אישה).
ארבעת המרואיינים בגיל הארבעים לחייהם בעלי משפחות ונשואים מספר רב של שנים.
שלושת המרואיינים שבגדו בבן זוגם סיפרו כי ההכרות הייתה דרך האינטרנט. לאחר זמן לא קצר של קשר ברשת הם החליטו להעביר את הקשר למציאות. כדבריו של אחד הגברים שבגד בבת זוגתו:
"...באיזשהו מקום תמיד ידעתי שאם יש לי קשר עם בחורה ברשת זה מתישהו יגיע גם למפגש פיזי.. זה מתבקש..השיחות היו רק מעין שלב ביניים כזה שעזרו לי ליצור את הקשר..."
"...בשלב מסוים נמאסו עלי השיחות ורציתי כבר לפגוש אותה.. לדעת מי זו.. עם מי אני מדבר ברשת.."
המרואיין שנבגד סיפר כי בת זוגתו הכירה את הבחור באינטרנט וניהלה איתו קשר במשך שנה. לטענת בת זוגתו הקשר לא עבר מעבר לרשת אך מבחינתו הקשר ברשת היא בגידה לכל דבר. בחור זה לא נפרד מבת זוגתו בעקבות גילוי זה וכעת הם נמצאים בעיצומו של טיפול זוגי.
מרואיינת אחת סיפרה כי הסיבה לבצוע הבגידה מבחינתה הוא פשוט שעמום ושגרה בחיי הנישואין והמין. לטענתה היא אף פעם לא חשבה על בגידה אך בערבים היא הייתה נכנסת לצ'אטים מתוך שעמום וכך היא הכירה את הבחור . תחילה היא פחדה מהמעבר למפגש פנים מול פנים אך ככל שהזמן עבר היא החלה לפתח רגשות אל אותו בחור והיה לה קל
יותר להוציא את מחוץ לרשת.
"...אף פעם לא חשבתי לבגוד בבעלי.. אני אוהבת אותו אבל לא יודעת איך הגעתי לסיטואציה הזו.. מצאתי את עצמי מחכה לשיחות שלנו יותר ויותר ..."
דיון וסיכום
לאורך הסקירה הספרותית ראינו כי האינטרנט יותר ויותר תופס מקום מרכזי בחיינו. העובדה כי האינטרנט הפך להיות כלי עיקרי לתקשורת בינינו הובילה מחקרים רבים לבחון את השפעותיו של האינטרנט על חיינו בכל התחומים. במחקר זה התמקדתי בהשפעותיו של האינטרנט על מערכות יחסים ועל נשואים בפרט. ראינו כי מוסד הנשואים החל
לאבד מכוחו ומחשיבותו בעקבות תמורות רבות שחלו במציאות היומיומית. המתירנות המינית, שחרור האישה והמציאות הכלכלית הם רק חלק מהדברים המשפיעים על הירידה בחשיבות המשפחה. אחד הדברים המרכזיים כיום לפרוק נשואים הינם בגידות. בשנים האחרונות קיימת עלייה באחוז הבגידות בנשואים. הסיבות שהובילו לכך הן רבות אך דיון
זה יעסוק באחד מהם שהינו התפרצות גלובלית של האינטרנט. האינטרנט ללא ספק משמש ככלי מאיץ לעלייה זו באחוז הבגידות. השימוש באינטרנט ככלי ליצירת קשר עם בני זוג אחרים הפך את הפיתוי לבגידה כזמין. האינטרנט הפך את הבגידה לזמינה ויצר הגדרות חדשות לבגידה. בגידות בשנים האחרונות אמנם עדיין נתפסות בציבור כסטייה
מהנורמה אך ללא ספק ניתן לומר כי כבר מזמן הן אינו מצרך נדיר. מכאן בעצם יוצאת שאלת המחקר , שגורסת כי האינטרנט גורם לשינוי הגדרות ונורמות בחברה. בגידות בעקבות האינטרנט אינן נחשבות כבר כסטייה מהנורמה. על מנת לבחון את שאלת המחקר ניסחתי שתי השערות ממוקדות יותר אשר בעזרתן ניתן לבדוק את שאלת המחקר. ההשערה
הראשונה היא כי האינטרנט ככלי מרכזי ליצירת קשרים מגביר את האפשרויות השונות לבגידה. ההשערה השנייה היא כי האינטרנט משפיע על הגדרת המושג בגידה עבור אלו המשתמשים בו כצינור תקשורת.
על מנת לבחון את שאלת המחקר והשערות המחקר ביצעתי תצפית משתתפת בצ'אטים באינטרנט וביצעתי ראיונות עומק עם בני זוג נשואים אשר ביצעו בגידה. ציפיתי למצוא כי האינטרנט אכן מהווה זרז לבצוע בגידה והופך את הפיתוי לזמין יותר. בנוסף, ציפיתי למצוא כי בעקבות עליית השימוש באינטרנט ליצירת מערכות יחסים חדשות השתנתה
הגדרת המושג בגידה עובר אלו המשתמשים באינטרנט, כלומר בגידה כבר אינה נחשבת כסטייה מהנורמה בחברה.
ממצאי המחקר בבצוע הצ'אטים חיזקו את השערות המחקר שלי. מצאתי כי אכן הגלישה באינטרנט הופכת את הפיתוי לבגידה לזמין יותר. רובם של משתתפי המחקר איתם בוצעו השיחות הודו כי ללא הגלישה באינטרנט הסיכוי שלהם לביצוע הבגידה היה נמוך יותר. ביצוע ראיונות העמוק למעשה חיזק את הממצאים מבצוע השיחות בצ'אטים מכיוון
שהמרואיינים הודו שעצם הגלישה באינטרנט והכרות דרך האינטרנט הובילה לבצוע הבגידה בעולם הממשי. יותר מזה הם הודו כי המחשבה על בגידה הפכה לממשית רק לאחר ההכרות עם השותף לבגידה באינטרנט.
במהלך ביצוע המחקר ראיתי כי תפישת המושג בגידה כבר אינו אחיד וברור כפי שהיה בעבר. בעבר היה ברור כי בגידה בנשואים הינה קיום יחסים פיזיים מחוץ לנשואים. האינטרנט הביא להגדרות שונות של בגידה כאשר כל אחד תופס בגידה באופן שונה. יש כאלה הטענו במהלך המחקר כי עצם השיחה איתי היא אינה בגידה ורק במידה וזה יגלוש
אל העולם הפיזי אזי תתרחש בגידה. אותם נחקרים טענו כי קיום קשר וירטואלי אינו נחשב כבגידה אלא כסיפוק פנטזיה קיימת ואף חיזוק הקשר הזוגי. חיזוק לכך ניתן לראות בדבריה של אחת הנחקרות: " אני בעד להתכתב, לקרוא ספרים, לגלוש באתרים אבל זה עדיף מאשר ללכת לשכב עם אחר. סקס וירטואלי זה פנטזיה ומותר לפנטז....
להפך- כך הוא למעשה שומר על נאמנות כלפי. הוא גם מחפש דרכים נוספות לספק אותי- אשתו מינית". לעומת זאת אחרים טענו כי השיחה איתי נותנת להם הרגשה של בגידה באמון בבן הזוג בגלל הקרבה הרגשית האחד לשני, גם אם לא התקיים שום מפגש בין שניים. אותם נחקרים טענו כי עצם השיחה הינה מעילה באמונו של בן הזוג כי זה משהו
שמוסתר ממנו, חיזוק לכך ניתן לראות בדבריה של אחת הנחקרות אשר סיפרה כי בעלה קיים רומן אינטרנטי אשר לא מומש פיזית ומבחינתה הדבר נחשב כבגידה לכל דבר: "איני יכולה לתאר במילים את ההלם, העלבון והכאב שבגילוי..... אני חשה קושי ענק לסלוח וקושי אף גדול יותר לבנות אמון מחדש....".
דעה נוספת שהובעה בנדון היא כי ההגדרה לבגידה תלויה במטרת הקשר הנרקם בין השניים. אם מטרת הקשר מלכתחילה נובעת מתוך הרצון לבגוד בבן זוג אזי גם שיחות ברשת יכולות להיחשב כבגידה אך אם השיחות נועדו רק לשתף אדם אחר או להעביר את השעמום אז אין הדבר בהכרח נחשב כבגידה. כפי שניתן לראות הגדרת המושג בגידה משתנה
אצל אנשים שונים ואינה אחידה כפי שהייתה בעבר.
באחד המחקרים בסקירת הספרות ראינו כי הבסיס לבגידה באינטרנט שונה מהבסיס לבגידה בעולם האמיתי. ממצאי המחקר הנוכחי חיזקו הנחה זו. חלקם של הנחקרים טענו כי הם נמצאים בחדרי הצ'אטים לא בהכרח כחיפוש אחר פרטנר לבגידה אלא סתם לשוחח עם מישהו או מתוך שעמום. אך ה"שיחה" שהתחילה כסתם עוד שיחה יכולה להתפתח לקשר רגשי
בין אם זה יישאר בתחומי הרשת ובין אם זה יוצא אל העולם האמיתי. ללא ספק זה ממצא זה מראה כי האינטרנט מהווה כגורם פיתוי שאולי בלעדיו אותו אדם לא היה מתפתה בכזו קלות לקיום בגידה.
בימינו אחד המקומות המרתקים והמעניינים ביותר מבחינה חברתית ורומנטית הוא האינטרנט. במהלך המחקר ראינו כי האינטרנט הוא אחד המקומות היותר פופולאריים למציאת בן זוג בין אם זה לקשר רומנטי, לקשר זמני או לבגידה. רבים מהאנשים הודו במהלך המחקר כי ללא האינטרנט הם אולי לא היו חושבים כלל על בגידה. מתוך דברים אלה
עולה השאלה מה גורם לאינטרנט להיות כה מפתה? מה גורם לאנשים להתמכר למרחב הווירטואלי למרות שהם יודעים מה הסכנות החבויות בו? היתרונות הטמונים באינטרנט הם שגורמים לו להיות כה מפתה ומושך. מציאת הדמיון עם אנשים ממשים, האנונימיות והסכנה הקטנה יחסית לגילוי, האפשרות להיות מי שאתה רוצה להיות, צורות תקשורת
רומנטיות חדשות ועוד. כל אלה גורמים לאינטרנט להיות כלי זמין ואטרקטיבי לכל אדם שמחפש כל סוג קשר מעבר לזוגיות הקיימת. כדוגמה לכך אנו יכולים לראות כי בשני ראיונות העומק שביצעתי עולה כי האינטרנט שימש עבורם כלי למימוש פנטזיות שעד כה היו קיימות רק במוחם.
הגבול המגדרי בין הנשים והגברים מטושטש היום יותר מאשר היה פעם. נשים היום נמצאות ביותר ויותר נקודות מפתח ומרשות לעצמן להיות יותר מיניות מאשר פעם. טשטוש זה מתבטא גם בעובדה שאחוז הבגידות של נשים די דומה לאחוז הבגידות אצל גברים דבר שנובע מהעובדה כי נשים היום יותר ויותר מודעות לעצמן ולאושר שלהן. הן
הגברים והן והנשים שניהלנו איתם שיחה הובילו יחסית מהר את השיחה לסקס ומהר מאד רצו להעביר את השיחה לעולם הממשי אם זה בטלפון או מפגש פנים מול פנים. דבר נוסף שהיה משותף בין המינים בשיחות ובראיונות אותם ביצעתי הוא בעובדה שרובם סיפרו על קשרים רמונטים אותם ביצעו בעבר דרך האינטרנט. עובדה זו מחזקת את העלייה
הקיימת באחוזי הבגידות ויותר מזה העלייה באחוזי הבגידות בעקבות האינטרנט. עם זאת במהלך המחקר ראיתי כי עדיין קיים הבדל מגדרי בין המינים בהגדרת המושג בגידה ובסיבות שהובילו לבגידה. בראיונות העומק ובחלקן של השיחות ניתן היה לראות כי הסיבות אשר הובילו את הגברים לבגידה אינן בהכרח הסיבות שהובילו את הנשים
לבגידה. הגברים העידו על עצמם כי העובדה שהם מנהלים מערכת יחסים עם מישהי אחרת אינה בהכרח מעידה על בעיה בנשואים אלא על ממחיש פנטזיות ויציאה מהשגרה. כדוגמה לכך ניתן לראות בדבריו של אחד המרואיינים "העובדה שיש לאחד קשר עם אלמוני באינטרנט לא בהכרח מעידה על בעיה ביחסים. לא צריך לחכות מבן הזוג שיענה על כל
צרכי בן זוגו". לעומת זאת, מרביתן של הנשים טענו כי הן מנהלות שיחות או מערכות יחסים עם מישהו אחר מכיוון שקיים חוסר במערכת הזוגית הנוכחית שלהם, חוסר זה יכול להתבטא בחוסר רגשי, חוסר מיני או חוסר בתשומת לב. הבדל נוסף שנמצא בין המינים מחזק את השערת המחקר שלנו כי האינטרנט משפיע על הגדרת המושג בגידה עבור
אלו המשתמשים בו כצינור תקשורת. נמצא כי קיים הבדל בין הגברים לנשים בעצם הגדרת המושג בגידה. בשיחות עם הגברים רובם המוחלט הבהיר כי הוא אינו תופס שיחה באינטרנט כבגידה, מבחינתם רק כאשר השיחה מובילה למפגש פיזי אזי ניתן לראות את היחסים כבגידה. לעומת זאת, הנשים תופסות זאת באופן מהופך רובן הגדירו כי עצם
העובדה שקיימות שיחות עם מישהו אחר זה נחשב כבגידה ויותר מכך הסכנה לגלישה למשהו שהוא מעבר לשיחה רגילה מסוכן יותר באינטרנט. ניתן לראות זאת בברור בדבריה של אחת מהנחקרות איתן ניהלנו שיחה "התקשרות לאישה וירטואלית זו חד משמעית בגידה, גם אין כל ערובה לאן ניסחף, בנוסף לכך נקרא לילד בשמו: הגבר איבד עניין
באשתו והוא מחפש מישהי אחרת לחלוק איתה אם זו לא בגידה אז איני יודעת מה כן".
העלייה באחוזי הבגידות בנשואים הפכו לחלק מרכזי בשיח הציבורי. החברה כיום עדיין תופשת בגידות כמשהו חריג וסוטה מהנורמה הקיימת, אך עצם העלייה באחוזי הבגידות מראה כי בגידות הם כבר לא סטייה מהנורמה כפי שהיה בעבר. תחת הכותרת סטייה ניתן לכלול תופעות רבות כאשר המשותף ביניהם אינו נגזר מהתכונות עצמם של המעשה
אלא מההתייחסות החברתית אליהם המתאפיינת בד"כ בסטיגמה ומנגנונים פורמאליים או בלתי פורמאליים להפעלת סנקציות. אחת הגישות לסטייה טוענת כי הסטייה היא יחסית לחברה בה אנו חיים. ברוב החברות היום גם הליברליות שבהן בגידה בנשואים נחשבת כסטייה מהנורמה ופועלים עליה סנקציות לא פורמאליות. למרות העובדה כי בגידה
נחשבת כסטייה אנו רואים גידול חד במספר הנשואים המתפרקים בעקבות בגידה ועלייה במספר הנכנסים לחדרי צ'אטים ואתרי הכרויות. אמנם התפישה הרווחת היא כי בגידה היא משהו שלילי וסוטה מהנורמה אך בפועל אנו רואים כי תופעה זו נפוצה וניתן למצוא עדויות רבות להתנהגות זו. בגידה אמנם נחשבת לפחות פורמאלית כסטייה מהמקובל
בחברה ואנשים אשר מודים בבגידה זוכים ליחס שלילי מהסובבים אותם.
ללא ספק האינטרנט מספק אתגר רציני למערכת היחסים הרגילה. היחסים ברשת עם בן זוג אחר נתפסים כריגוש מעניין ומרגש שמספק חלופה לשגרה היומיומית. הדמיון משחק תפקיד מרכזי בכל הקשור למערכות יחסים ברשת ומפשר לנו לא פעם להניח לעכבותינו ולתת לתשוקותינו לפרוץ. אך יחד עם זאת יש מספר סיכונים שישי להיות ערים להם
לפני ההכנסות למערכת יחסים ברשת. רבים מאמינים כי כל עוד היחסים נשמרים על גלי הרשת אז ה"בגידה" יכולה אף להועיל על מערכת היחסים הקיימת בעולם המציאות. אך הסכנה של גלישה אל מערכת יחסים מעבר למחשב ופתוח רגשות אשר יכולים להזיק לנשואים הקיימים גדולה מאד ועל כן לרוב אנשים רואים מערכת יחסים ברשת כבגידה.
לאור המחקרים שנעשו בתחום אני מאמינה כי האינטרנט פתח חלון חדש לעולם שהיה קיים מאז ומתמיד. בגידות תמיד היו חלק מעולם הזוגיות אך עם כניסתנו לעידן הדיגיטלי האפשרויות להתפתות לקיום רומן מחוץ לנשואים גדול. האנונימיות שבאינטרנט והסודיות נותנים יתרון גדול לקיום יחסים באינטרנט על קיום יחסים אלה בחוץ. אני
מאמינה כי מערכת יחסים באינטרנט יכלה מצד אחד להיות "תמימה" לחלוטין ואף להועיל לנישואין אך הסיכון שבגלישה למערכת יחסים מינית ורגשית גדולה מאד והסיכון להעביר את מערכת היחסים שהייתה קיימת עד כה רק ברשת אל העולם האמיתי גדול מידי ואינו מצדיק את היתרון שיכול להיות טמון בכך.
היחסים הנוצרים באמצעות הרשת מהווים איום של ממש על מוסד הנישואים. בחיים המודרניים האינטרנט נעשה אמצעי מרכזי להתאהבות, פלרטוט, בגידה רומנטית וקיום יחסי מין. אנו עדים להולדתם של מערכות יחסים וסוגי רגש חדשים וכי יחסים רומנטיים וקשרים מסורתיים כמו נישואין עומדים בפני שינוי ובעתיד הכרויות אלו עלולות
לשנות את האופי המונוגאמי של היחסים הרומנטיים. בגידות ורומנים מחוץ לנישואין היו תמיד אבל מעולם לא היה כל כך קל לבגוד או לנהל רומן כמו דרך האינטרנט.
נכון הדבר שסייבר סקס הופך לנפוץ בקרב שיעור גדל והולך של אנשים נשואים, אך כיום הרבה מהם טוענים שהם מנסים להציב גבולות. בפועל קשה לשמור על הגבולות, וזאת בשל הסיבה הפשוטה כי "עם האוכל בא התיאבון". הקלות הבלתי נסבלת של היחסים באינטרנט באמת מאיימת, בעיני, על מוסד הנישואין כמו שאנחנו מכירים אותו. לאורך
כל ההיסטוריה האנושית הייתה מונוגאמית באופן מוצהר. הניאוף היה קיים אך היה סודי, והממדים של התופעה היו קטנים יותר. כיום, ממדי התופעה גדלו באופן משמעותי ודברים שעד היום היו חבויים בחדרי חדרים הפכו לפומביים ונורמטיביים. זה נהפך לנורמה רצויה.
לסיכום ניתן להגיד שלאור הממצאים מצאתי כי האינטרנט מהווה גורם מזרז כיום לביצוע בגידה באינטרנט. ללא ספק העלייה בנשים האחרונות באחוזי הבגידה נגרם בחלקו מהתפרצות טכנולוגיית האינטרנט ובפרט טכנולוגיית הצ'אטים. הפיכת האינטרנט ככלי מרכזי לתקשורת גורמת לכך שהאפשרות לבגידה תהיה זמינה יותר וקלה יותר. האינטרנט
מספק מקום בטוח ליצירת קשרים חדשים ויוצר הגדרה חדשה למושג בגידה. עובדה זו אמנם לא שינתה את התפיסה הרווחת כי בגידה נחשבת כסטייה מהנורמה ומלווים אליה סנקציות שליליות בלתי פורמאליות אך ניתן לראות כי על אף תפיסה זו אחוזי הבגידה עולים ועולים ובגידה כבר לא נחשבת כ"כ כסטייה.
מחקר זה נעשה בהתבסס על הנחה ספציפית כי האינטרנט משנה הגדרות ונורמות חברתיות. מטבע הדברים לא נבחן הנושא לעומק ובצורה מקיפה ועל כן הוא בעל מגבלות שונות אשר צוינו לעיל. כמו כן, מחקר ראוי להיות בסיס למחקר עתידי מקיף יותר, אשר יבחן לעומק את הנושא. מחקר זה בחן את הנושא ללא התייחסות למשתנים דמוגרפיים
שונים הקיימים אצל בני האדם אלא התמקד בגישה לאינטרנט בלבד ובשימוש בו כצינור תקשורת. אני מודעת לכך כי קיימים גורמים נוספים העלולים להשפיע על שינוי הגדרות המושג בגידה ועל בגידה כסטייה או נורמה חברתית. אני מאמינה כי באמצעות מחקרים נוספים ניתן יהיה לבסס לעומק את מסקנות מחקר זה.
ביבליוגרפיה
בן זאב, א. (2004). "אהבה ברשת. האינטרנט: המרחב הרומנטי החדש". הוצאת זמורה-ביתן, דביר.
בן יהודה, נ. (1995). "ומהי סטייה?". בתוך: גאלילאו - המגזין הישראלי למדע ואקולוגיה, גיליון 8.
גרנות, ח. (1987). "המשפחה הישראלית". בית הספר לעבודה סוציאלית בישראל.
אורנה רביב ו-ynet, "האורגזמות הרבה יותר חזקות באינטרנט", YNET, 08.02.05
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3042967,00.html
רהב, ג. וכץ-שיבאן, ב. (1998). "סטייה חברתית". הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
רויז, י. (1999). "עמדות כלפי נישואין בקרב ישראלים ותיקים ועולים חדשים מחבר העמים בפרספקטיבה השוואתית". עבודת גמר לקראת תואר M.A, מגמת מדעי החברה והרוח בסוציולוגיה של החינוך, אוניברסיטת ת"א.
Anonymous, (1998). "Infidelity: Why men cheat". Ebony Chicago: Vol. 54 (1), Pg. 116.
Aviram, I. Amichai-Hamburger,Y. (2003). "Online infidelity: aspects of Dyadic Satisfaction, Self-Disclosure and Narcissism". Department of Psychology, Bar Ilan University.
Birnie, S. Horvath, P. (2002). "Psychological Predictors of Internet Social Communication". Conversation Cyberspace Web Commerce. Vol. 6 (1-4) + Vol. 7 (1-4).
Blow, J. Hartnett, K. (2005). "Infidelity in Committed Relationships- A Methodological review". Marital and Family Therapy. Vol 31 (2), Pg.183.
Bonebrake, K. (2002). "College Students` Internet Use, Relationship Formation, and Personality Correlates". Cyber Psychology and Behavior. Vol. 5 (6), Pg. 551.
Brooks, D. (2003). "The power of Marriage". New York Times, (Nov), Pg. 15.
Donn, J.E Sherman, R.C. (2002). "Attitudes and Practice Regarding the Formation of Romantic Relationship on the Internet". Cyber Psychology and Behavior, Vol. 5(2), Pg.107.
Hebert, B.G. Vorauer, J.D. (2003). "Seeing through the screen: is evaluative feedback communicated more effectively in face-to-face or computer-mediated exchanges?" Computers in Human Behavior, Vol. 19, Pg. 25.
Lewis, J. (2001). "The end of marriage? Individualism and Intimate Relation." Contemporary Sociology. Vol 31 (6) Pg. 693
Liu, C. (2000). "A Theory of marital sexual life". Marriage and the family. Vol. 62 (2), Pg. 363.
Maheu, M. Rona, B. (2001). "Infidelity on the Internet : Virtual Relationships and Real Betrayal." Subotnik Sourcebooks.
Monteo, M. Stokols, D. (2003). "Psychology and the internet: A social ecological analysis". Cyber psychology Behavior. Vol. 6(1), Pg. 59.
Norment, L. (1998). "Infidelity: Why women cheat". Ebony Chicago. Vol. 54 (2), Pg. S148.
Olson.M, Russell.C., Higgins-Kessler.M. and Miller.R., (2002), Emotional Processes following disclosure of an extramarital affair. Marital and Family Therapy, Vol. 28 (4), p423.
O'Neal, P .L. (2003). "Why she's gotta have it ". Essence. (Apr), Pg. 33.
Rabbi, R. M. Rabbi, R.I. (2000). "Should Israel Institute a form of civil marriage?." The Jerusalem Report , (Sep) Pg. 56.
Rintal, S., Mullholland, J. Pittam, J. (2001). "First Things First: Internet Relay Chat Opening". Conversation Cyberspace Web Commerce. Vol.6, (1-2).
Russo, F. (2000). "Will he cheat? Will you? A surprising new study". Redbook New York: Vol.194 (6), Pg. 132.
Subrahmanyam, K., Greenfield, P., Kraut, R. Gross, E. (2001). "The impact of computer use on children's and adolescents' development". Applied Developmental Psychology. Vol. 22, Pg. 7.
Teske, J.A. (2002). "Cybersychology, Human Relationship and Our Virtual Interiors." Zygon. Vol. 37(3), Pg. 677-700.
Wastlund, E., Norlander, T. Archer, T. (2001). "Internet blues revisited: replication and extension of an Internet Paradox Study". Cyber psychology Behavior. Vol. 4(3), Pg. 385.
Whitty, M. T. (2002). "Liar, liar! An examination of how open, supportive and honest people are in chat rooms". Computers in Human Behavior. Vol. 18, Pg. 343.
Zare, B. (2001). "Sentimentalized adultery: The film industry`s next step in consumerism?". Journal of Popular Culture. Vol. 35 (3), Pg. 29.
14

תגים:

צ'אטים · צ'טים · אינטרנט · בגידות · זוגיות · יחסים · מוסד · מערכות · ניאוף · נישואין · רשת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בגידות ברשת - האינטרנט כגורם נורמליזציה", סמינריון אודות "בגידות ברשת - האינטרנט כגורם נורמליזציה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.