היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 88
עבודה מס' 68030
האם קיים הבדל בתפיסת השירות בין גברים ונשים?
4,954 מילים (כ-15 עמ'), 17 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69274
בדיקת העדפות התיירים הישראלים במטרה לבחון את קרנטאקה כיעד תיירותי.
4,806 מילים (כ-15 עמ'), 4 מקורות, 78.95 ₪
עבודה מס' 68985
חקר החלל , 2011
סקירת מאמצי האנושות במאה העשרים לשלוח ציוד ובני אדם לחלל, סקירה היסטורית של התפתחות חקר החלל, ניתוח אופיו של התחום ויעדים עתידיים בחקר החלל.
10,717 מילים (כ-33 עמ'), 25 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 61471
ניתוח הגישה התרבותית בחקר העדתיות בישראל והשפעתה על כישלון כור ההיתוך.
8,865 מילים (כ-27.5 עמ'), 19 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 62011
דיון ממצה על אסכולות ביהייביוריסטיות בחקר הפוליטיקה.
7,177 מילים (כ-22 עמ'), 24 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62419
בחינת הצורך, הגישות השונות ואסכולות הערכה בחקר ביצועים בארגונים ציבוריים.
3,721 מילים (כ-11.5 עמ'), 39 מקורות, 435.95 ₪
עבודה מס' 63994
בחינת התוכנית ל"פיתוח לומד עצמאי באמצעות חקר" כאסטרטגיה לשינוי בדרכי הוראה - למידה לאור השינויים המאפיינים את החברה המערבית והמשפיעים על מערכת החינוך.
3,290 מילים (כ-10 עמ'), 10 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66360
בדיקת ההבדל בין עמדותיהם של תלמידים חזקים לעמדותיהם של תלמידים חלשים כלפי שיטת 'למידת החקר והגילוי' במתמטיקה
12,539 מילים (כ-38.5 עמ'), 21 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67426
העבודה עוסקת בחקר הלבוש התימני תוך התמקדות בתכשיט תימני מסורתי.
2,584 מילים (כ-8 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 88