היישום אינו מחובר לאינטרנט

אסכולת הביהייוויורליזם בחקר הפוליטיקה

עבודה מס' 062011

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיון ממצה על אסכולות ביהייביוריסטיות בחקר הפוליטיקה.

7,177 מילים ,24 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
א. רקע- כללי
ב. המטרה
תיאוריות וגישות מחקריות במדעי החברה וההתנהגות
עיקרי האמונה הבהייוויורלית
רקע
ב. פירוט העיקרים
ג. סיכום העיקרים
האידיאולוגיה הבהייוויורלית
א. רקע
ב. תורת ההכרה
ג. פלורליזם
ד. דטרמיניזם חברתי ופסיכולוגי
ה. יחסיות ודמוקרטיה
ו. אידיאולוגיה
ז. שמרנות
ח. הקשר בין המתודולוגיה הביהייוויורלית לבין השמרנות הפוליטית.
ט. סיכום ומסקנות לפרק זה
ההנחות והמטרות של הביהייוויורליזם ואחר-ביהייוויורליזם
א. המשמעות של הביהייוויורליזם
ב. עיקרי האחר-ביהייוויורליזם
סיכום
ביבליוגרפיה

מאז התקופה הקלאסית ועד ראשית העידן המודרני נשא חקר הפוליטיקה צביון פילוסופי ביסודו. הוא נחשב כדיסציפלינה נורמטיבית ואתית, כענף שימושי במסגרת הפילוסופיה של המוסר. למשל המחקר הפוליטי הקדם-מודרני הוקדש לשאלה "מהו צדק?" הרבה יותר מאשר לבעיה השונה לגמרי '"מה נחשב צודק על-פי תפיסותיהן של חברות שונות?" או "מה החשיבות של שיקולי צדק לעומת שיקולי תועלת בעיצובה של מדיניות ציבורית?".
כמו חלק גדול של המחשבה הקדם-מודרנית, גם המחקר הפוליטי לא התעניין בשאלות אמפיריות או בבדיקה אמפירית; נושאיו וסגנונו היו עיוניים ומופשטים בעיקרם. הוא עסק בראש ובראשונה בשאלות כמו טיבה של המדינה הטובה ביותר היחס הנאות בין היעדים הרוחניים והגשמיים של האדם, המטרות הסופיות של החיים הפוליטיים, אופיו של האדם כיצור פוליטי וההשפעות של הטבע האנושי על הארגון הנאות של המדינה.

המטרה
1. מטרתה הכללית של עבודה זו: לערוך דיון ממצה על אסכולת הביהייוויורליזם בחקר הפוליטיקה.
2. להגשמת מטרה זו, נדון תחילה בתיאוריות וגישות מחקריות במדעי החברה וההתנהגות כרקע בסיסי ל"מהפכה הביהייוויורלית".
3. נסקור את עיקרי האמונה של התנועה הביהייוויורלית והאידיאולוגיה שהנחתה אותה תוך ציון המשמעות הנוכחית של הביהייוויורליזם.
4. נפרט את עיקרי הגישה של הביהייוויורליזם ושל האחר-ביהייוויורליזם מנקודת-ראותו של דויד איסטון (1967). .1969

מקורות:

זיסר, ב. (1993). מדע המדינה לגווניו: אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה מקראה ודיון האוניברסיטה הפתוחה רמת אביב ת"א.
ליוטאר, ז,פ. (1996). "הדיפרנצ", תיאוריה וביקורת 8. (1996) עמ' 139-150.
רם, א. (1993). "החברה ומדעי החברה: סוציולוגיה ממסדית וסוציולוגיה ביקורתית בישראל", ב-א. רם (עורך), החברה הישראלית: היבטים ביקורתיים, (תל-אביב 1993), עמ' 7-39.
Durkheim, E. (1979) Suicide, A Study in Sociology, Free Press.
Marx K., (1964) Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, International Publishers, N.Y.
Nisbet R, (1971 ) "Sociology as an Art Form" in K. Thompson J. Tunstall Sociological Perspectives, Penguin Book London (Pp. 477-481) Parsous T. (1937)
Weber Max, (1948) Methodology of the Social Sciences, Free Press, New York.
Weber Max, (1978) Economy and Society, Edited by Guenther Roth and Claus
David Easton, "The Current Meaning of 'Behavioralism'," in James C. Charlesworth (ed.), Contemporary Political Analysis, pp. 16-17. Translated with permission of the Free Press, a division of Macmillan Publishing Co.. Copyright © 1967 by the Free Press, a division of Macmillan, Inc.
David Easton, "Tenets of Post-Behavioralism," Amer~can Political Science Review. 63 )1969). 1052
G.J. Graham and G.W. Carey (eds.), The Post-Behavioral Era: Perspectives on Political Science (New York: 1972).
A.W. Gouldner, "Metaphysical Pathos and the Theory of Bureaucracy," 2 American Political Science Review (1955), 496-507.
H. Eulau, The Behavioral Persuasion in Politics (New York: 1963); "Tradition and Innovation," in H. Eulau (ed.), Behaviorism in Political Science (New York: 1969), pp. 1-21; "Segments Susceptible to Behavioristic Treatment," in
J.C. Charlesworth (ed.), op. cit., pp. 26-48.
H.D Laswell Psychopathology and Politics (Chicago: 1930). p. 197.
R.A. Dahl "Political Theory: Truth and Consequences," World Politics(1960),
M. Eugene. Contemporary Political Thought: A Critical Study (Homewood III 1967), pp. 46-47.
A. Ranney, "A ~fu~y qf Policy Conlenl: A Framework for Choice," in Ranney (ed.), Political Science and Public Policy (Chicago: 1968), pp. 3-21.
D. Truman, "The Implications of Political Behavior Rasearch Council, Ilems (Dcc. 1951), 39.
R.A. Dahl, "A Critique of the Ruling Elite Model." APSR (1958), 463-469. 20
R. A. Dahl, Who Governs? (New Haven: 1961). 21
B. Crick, In Defence of Politics (London: 1966); I. Berlin, Four Essays on Freedom (Oxford: 1969); M. Oakshott, Rationalism in Politics (London: 1962).
J. Shklar, After Utopia (Princeton: 1969).
C. I. Waxman (ed.), The End of Ideology Dehate (New York: 1968); M. Rejai (Pd ). Decline of Ideology (Chicago: 1971 ).
S.W Rousseas and J. Farganis "American Politics arrd the End of Ideology." in Waxrnao (ed.). op. cit., p. 226.
J.G. Miller, "Introduction" to Symposium: Profits and Problerns ot Norneostatic 28 Models in the Behavioral Sciences (Chicago: 1953), p. 7.

תגים:

מדינה · וובר · דיקהיים · אידיאולוגיה · דטרמיניזם · דמוקרטיה · יחסיות · פלורליזם · שמרנות

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אסכולת הביהייוויורליזם בחקר הפוליטיקה", סמינריון אודות "אסכולת הביהייוויורליזם בחקר הפוליטיקה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.