היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת הגורם האסלאמי על עיצובה של הממלכה הסעודית

עבודה מס' 021154

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הממלכה הסעודית תוך שימת דגש על האלמנט הדתי בעיצוב מדיניות הפנים (האסכולה הוהאבית).

7,931 מילים ,22 מקורות ,1995

תקציר העבודה:

ראשי פרקים:
1. מבוא
2. הקדמה- סקירה על ערב הסעודית
כללי
הממלכה הסעודית הראשונה
הממלכה הסעודית השניה
קץ הפנטיזם הוהאבי
3. החששות החברתיים של ערב הסעודית
היחסים בן העולמא לאבן סעוד
הדת והאדמיניסטרציה
עבדות
העולמא בחיי היום-יום
מערכת המשפט בערב הסעודית
האשה בערב הסעודית
ניאוף
4. מבנה השלטון הסעודי
השפעת הדת על קביעת עקרון הירושה
אסטרטגיית הנישואין
יצירת איזון בין הענפים
סיעתיות בבית המלוכה
5. השיעים בערה הסעודית
6. סיכום
7.ביבליוגרפיה.

מבוא
ערב הסעודית החלה להתגבש, בצורתה כיום, לפני כמאתיים שנה עם הופעת תנועת הוהאביה1. תנועה זו היתה תנועה אסלאמית דתית הדומה במהותה לתנועה החנבלית.
עקרונותיה הם השלטת האסלאם, במתכונתו המקורית והשמרנית, על כל הערבים והשבטים הבדווים, משימה לא קלה כלל ועיקר ביחוד כאשר מדובר בשבטים בעלי רמת תרבות פוליטית נמוכה ביותר, אשר השליטה עליהם, לאור זאת, קשה.2
לממשלה הנוכחית קדמו שתי ניסיונות שלא החזיקו מעמד: ממלכה הסעודית הראשונה והשניה. אולם בתחילת המאה עשרים הצליח אבן- סעוד להקים את הממשלה במתכונתה כיום, המושתתת בעיקר על חוקי האסלאם, אולם משלבת בתוכה גם קידמה מערבית.
בשנים האחרונות לשלטונו החלה להתגבש בבית המלוכה קבוצה של "נסיכים חופשיים" שהתנגדו לשלטון האבסולוטי של אבן-סעוד ודיברו על הצורך ברפורמות פוליטיות ומינהליות כדי להפוך את הממלכה למדינה מקדמת. קבוצה זו התבלטה מאוחר יותר בתקופה המאבק על השלטון בין בניו של אבן-סעוד: סעוד ופייצל.
את הסתירה הקיימת בין דת האסלאם לבין לאומיות במובנה המודרני- סתירה שאין לבטלה לחלוטין- קל יותר ליישב, כאשר תופשים את הלאומיות כרחבה וכוללנית- לעומת תפישה של לאומיות מובדלת. על פי העקרונות האסלאמים יש לשלול כל מי שדוגל בתפישה הבדלנית, שכן הוא מפלג כביכול את האסלאם כולו (הדוגלים בתפישה הפאן-ערבית לעומת זאת מקום יותר לרעיון של אחדות האסלאם- אם כי גם כאן יש חריגה מרעיון זה, מכיוון ש"משאירים בחוץ" מוסלמים רבים אחרים).
גורם מאחד אחר נעוץ בשאיפתו של העולם הערבי לעוצמה, לחשיבות, לתפיסת מקום נכבד בזירה הבינלאומית. גורמים מלכדים נוספים אחרים המרסנים את השאיפה לאחדות ופוגמים בהגשמתה. אולם עם כל תחושת היחד והרגשת הזיקה ההדדית בין עמי ערב, ישנם בכל זאת הבדלים ברגש הלאומי.
מכל דתות העולם דת האסלאם היא הדת הפוליטית ביותר. מלכות האלוקים לפיה איננה בשמיים- כמו בנצרות, וגם אינה נדחית עד לימות המשיח כמו ביהדות. את חוקי האסלאם יש לקיים כאן ועכשיו על ידי החלתו של החוק האלוהי "השריעה". למסגרות ולמדינה יש איפוא חשיבות מכרעת באסלאם, שכן רק במסגרתה ניתן ליישם את השריעה במלואה לא רק בענייני אישות וכלכלה, אלא גם בעניינים לאומיים.
העליונות הפוליטית של האסלאם היא כל כך מרכזית לתפישת העולם של המוסלמים עד כי הם רואים את כל האירועים והתהליכים אשר הביאו להשתלטות אירופה הנוצרית על המוסלמים כסטייה של ההיסטוריה ממהלכה.3

מטרת עבודה זו היא לבחון את התפתחות הממלכה הסעודית תוך שימת דגש על האלמנט הדתי בעיצוב מדיניות הפנים: כיצד השפיעה האסכולה הוהאבית והעולמה על עיצוב משטרה של ערב הסעודית ככל שזה קשור ביחסי שלטון אזרחים, יחסים בין המלך לאליטה הדתית והסדרת שושלת השלטון. תהליכי ההגבשות הינם דינמיים, קרי עד היום ישנן עימותים אולם העבודה תתמקד בעיקר על תקופתו של מעצב הממלכה הסעודית השלישית- אבן-
סעוד.
------------------------------------------------------------------------------
1. שמיר שמעון, תולדות הערבים במזרח התיכון בעת החדשה, עמוד .209
2. פיינר ס.א., האיש על גב הסוס- מקומו של הצבא בפוליטיקה, פרק ההקדמה.
3. בר גבריאל, ערביי המזרח התיכון, עמוד 18.

מקורות:

בר גבריאל, ערביי המזרח התיכון, תל-אביב, 1960.
גולדברג יעקב, השיעים בערב הסעודית, מיעוט נלחץ, הוצאת עם עובד, תל-אביב, 1980.
כהנוב מיכאל, עמדתו של אבן סעוד כלפי סכסוך ארץ ישראל בין שתי מלחמות העולם, אוניברסיטת תל-אביב, פברואר 1980.
ליש אהרון, "הרפורמה המשפטית בערב הסעודית כמיכניזם למיתון הווהאביה", המזרח החדש, 1986, 4.
לצארוס יפה חוה, פרקים בתולדות הערבים והאסלאם, הוצאת רשפים, תל- אביב, תשכ"ז.
פיינר ס.א., האיש על גב הסוס- מקומו של הצבא בפוליטיקה, מערכות, תל-אביב, 1983.
רבינוביץ איתמר וקוסטינר יוסף, ערב הסעודית: התמודדות על כיווני התפתחותה ועיצוב דרכה, אוניברסיטת תל-אביב, ינואר 1993.
שמיר שמעון, תולדות הערבים במזרח התיכון בעת החדשה, תל-אביב, 1987.
שמעוני יעקב, מדינות ערב בימנו, עם עובד, תל-אביב, 1965.
המזרח התיכון בעת החדשה, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1988.
AL-YASSINI AYMAN, RELIGION AND STATE IN THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA, N.Y. 1985.
ARMSTRONG H.C, LORD OF ARABIA, WASHINGTON D.C. 1934.
BALLANTYNE W.M., LEGAL DEVELOPMENT IN ARABIA, LONDON, 1980.
BECK, LOWIS KEDDIE NIKKI. EDS. WOMEN IN THE MOSLEM WORLD. CAMBRIDGE: HARVARD UNIVERSITY PRESS, 1978.
DEUTCH KARL, NATION BUILDING, NEY-YORK, 1964.
ESPOSITO L. JOHN, ISLAM AND POLITICS, SYRACUSE UNIVERSITY PRESS, 1984.
HEPER M. ISRAELI R., (EDS), ISLAM AND POLITICS IN MODERN MEADLE EAST, LONDON, 1984.
KNOUSKY, E. "SAUDI ARBIA'S MODERATION IN OIL PIRICING POLITICAL OF ECONOMIN?" 1977.
MUHAMMAD IBRAHIM AHAMAD, ALI SOCIAL RESPONSEBILITIES OF THE INDIVIDUL AND STATE IN SAUDI ARABIA LAW, LONDON, 1971.
OCHSENWALD WILLIAM, RELIGOIN, SOCIETY AND THE STATE OF ARABIA, OHIO UNIVERSITY, 1984.
PISCTORY P. JAMES, ISLAM IN A WORLD OF NATION STATE, CAMBRIDEG PRESS, 1986.
SHAKED HAIM, YEGNES TAMAR, "SAUDI ARABIA", IN MIDDLE EAST CONTEMPORARY SURVEY 1976-1977, TEL AVIV UNIVERSITY, 1978.

תגים:

אבן · מוסלמים · איסלאם · סעודיה · סעוד

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת הגורם האסלאמי על עיצובה של הממלכה הסעודית", סמינריון אודות "השפעת הגורם האסלאמי על עיצובה של הממלכה הסעודית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.