היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 26
עבודה מס' 64826
דמותו של התיאורטיקן והתיאולוג אחמד אבן מחמד אבן חנבל, והאסכולה ההלכתית הקרויה על שמו- החנבילה, או- האסכולה החנבלית.
2,091 מילים (כ-6.5 עמ'), 8 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 61645
בדיקה מדעית של השורשים שנקבעו על ידי אבן-שושן כהומונימים ובדיקת סוג ההומונימים במילונו של אבן שושן.
7,367 מילים (כ-22.5 עמ'), 22 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68161
דיון בתיאוריה החברתית של אבן חלדון בשני מישורים: הראשון הינו הצורך האוניברסלי של האדם לחיות המסגרת חברתית ומהם המעצבים של התופעה, והשני הוא ניתוח תרבותי של התפתחות המדינה הערבית כמקרה בוחן פרטני.
19,700 מילים (כ-60.5 עמ'), 21 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 63844
סקירה היסטורית של התרבות היהודית בספרד המוסלמית תוך בחינת האותנטיות של חליפת האיגרות בן חסדאי אבן שפרוט למלך הכורזים
5,656 מילים (כ-17.5 עמ'), 24 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60832
בחינת המניעים להקמת התנועה ע"י אבן סעוד.
6,099 מילים (כ-19 עמ'), 13 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 20448
סקירת הספר העוסק ביציאת מצרים והשוואת קטעים מהספר לפירושים מקראיים.
2,795 מילים (כ-8.5 עמ'), 7 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 60495
משנתו החינוכית של רבינו בחיי עפ"י ספרו "תורת חובות הלבבות"
5,319 מילים (כ-16.5 עמ'), 10 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 62270
מערכת היחסים שבין המשורר לאל.
7,045 מילים (כ-21.5 עמ'), 24 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 63334
1,595 מילים (כ-5 עמ'), 7 מקורות, 264.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 26