היישום אינו מחובר לאינטרנט

תנועת האח'ואן ככח בעל מגמה צבאית בקידום רעיונותיו של אבן סעוד

עבודה מס' 060832

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת המניעים להקמת התנועה ע"י אבן סעוד.

6,099 מילים ,13 מקורות ,1997

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
מבוא
פרק א: הגורמים להקמתה של תנועת האח'ואן
א.1. המלחמה על ריאצ'
א.2. המאזן הצבאי בנג'ד וסביבותיה
א.3. הקמת האח'ואן - תפיסות ומטרות
פרק ב: ארגון התנועה
פרק ג: האח'ואן ככוח צבאי
פרק ד: מרד האח'ואן 1929-1930
סיכום
הערות שולים
ביבליוגרפיה


מבוא
ההיסטוריה של ערב הסעודית נחלקת לשלושה פרקי זמן: המדינה הסעודית הראשונה (1740-1818), המדינה הסעודית השניה (1821-1892) והמדינה הסעודית השלישית (1902 ועד ימינו).
תחילתה ההיסטורית של המדינה הסעודית השלישית הינה ב1902- - השנה בה החל עבד אל-עזיז בן עבד אל-רחמן אלפיצל, הלא הוא אבן סעוד, בהקמת המדינה הסעודית, תוך כיבוש ריאצ' מידי שליטיה הרשידיים בינואר אותה שנה.
ב-1912 נוסדה תנועת האח'ואן ומקובל לראות באבן סעוד את מקימה של התנועה. התנועה התבססה על שבטי בדווים שעברו תהליך של מעבר מחיי נדודים במדבר למגורי קבע. תהליך זה גרר שינויים מתבקשים בתעסוקה [חקלאות במקום מרעה] ובאורח חייהם של האנשים. היוזמה לתהליך זה, של מעבר לישובי קבע, באה מידי אבן סעוד, שאף הקים את הישובים בהם אמורים היו הבדווים הנודדים לתקוע יתד.
כשהתפתחה התנועה, הפכה לבעלת אופי צבאי, שקיבל את ביטויו בהתפשטות טריטוריאלית ובפשיטות שערכו לשטחים שונים בחצי האי-ערב וגלילותיו השונים, כמו חג'אז וכוית. כמו כן, שירתה התנועה את כיבושיו של אבן סעוד.

תנועת האח'ואן [או אל-אח'ואן], שפירושה "האחים", כללה את שבטי הווהאבים הקנאים ובעיקר הלוחמים ונועדה לפתור לאבן סעוד את בעיית כוחו הצבאי. הבעיה נבעה מכך שהכוח הצבאי שהורכב מתושבי הערים, איתו כבש אבן סעוד את נג'ד, לא נראה לו כמתאים לכיבושים עתידיים שתכנן. כיבושים אלה חייבו את נאמנותם, אומץ ליבם ונחישותם של תושבי הערים, יחד עם כושר התנועה של הבדווים. מכיוון שלא ניתן היה להפוך את תושבי הערים לכוח צבאי בעל ניעות בדווית, איפשרה הקמתה של תנועת האח'ואן לשלב את הניידות הבדווית יחד עם האומץ, הנאמנות והנחישות של תושבי הערים ולהפיק מכך את צורכי הצבא העיקריים, כמו סדר, יציבות, כוננות מתמדת ונגישות ללוחמים במקומות ישוביהם.

אמנם החוקר דיקסוןDickson) 1) מעלה טענה כי תנועת האח'ואן נוסדה לא על ידי אבן סעוד, אלא על ידי השיח' האלוהי עבד אל-כרים אל מע'רבי, כאשר מטרתה של התנועה היתה להחיות ולעורר את הדת הוהאבית בשלהי המאה ה-19.
מול טענתו של דיקסון, תומכים חוקרים אחרים2 בטענה כי אבן סעוד אכן הקים את התנועה.
השאלה מי הקים את התנועה, קשורה גם למטרותיה של התנועה, כיוון שמול הטענה שכינונה של התנועה נעשה על רקע דתי, עומדת הטענה שעיקר כינונה של התנועה, נועד ליצירת כוח צבאי הולם.

בעבודתי ארצה לטעון כי אכן, הוקמה התנועה על ידי אבן סעוד ונבעה מרצונו להרחיב את כיבושיו [ככל הנראה כיבוש החג'אז], ולפיכך התעורר הצורך לארגן כוח צבאי בעל איכויות נוספות על אלו שהיו לתושבי הערים שלחמו בכוחותיו של אבן סעוד. הכוונה לכוח שישלב את נאמנותם ונחישותם של תושבי הערים וכוח הניידות הבדווי.
מאחר ואצל הבדווים ניכרו מספר בעיות, כמו העדר יציבות והימצאות מתמדת בגלל נדודיהם, חוסר בארגון ובכוננות, שתבטיח תגובה נאותה בעת הצורך וכן העדר נאמנות ונחישות, כיוון שלא היה להם בסיס קבוע. לטענתי, מטרתו של אבן סעוד היתה ליצור לבדווים בסיס קבוע שיספק להם תחושת שייכות ומחוייבות ובכך לרכוש את נאמנותם תוך כדי ביותם, על ידי הפיכתם לאח'ואן.
התהליך כלל מספר תהליכים, כאשר במרכזם התיישבות הקבע וכן מעבר לעבודה חקלאית ותחייה דתית. להערכתי, העבודה החקלאית נעשתה לצורכי קיום ונועדה לאפשר ללוחמים להיות פנויים בעת הצורך והתחייה הדתית נועדה לצורכי איחוד קהילתי תחת הדת הוהאבית.
--------------------------------------------------------------------------
.1. H.B.P. Dickson, Kuwait and her Neighbours, Goerge Allen and Unwin Ltd., 1956, p
.149
2. כמו למשל, קוסטינר (1985 ,(Kostiner; וחביב (1978 ,Habib)

מקורות:

ק., ארמסטרונג, בן-סעוד שליט ערב, תל-אביב, 1935.
H.R.P. Dickson, Kuwait and her Neighbours, Goerge Allen and Unin Ltd., 1956.
L.P. Goldrup, Saudi Arabia 1902-1932, University of California, Los Angeles, 1971
J.S. Habib, Ibn Saud's Worriors of Islam: The Ikhwan of Najd and their Role in the Creation of Saudi Kingdom 1910-1930, Leidn E.J. Brill, Netherlands, 1978.
C.M. Helms, The Coheion of Saudi Arabia, Croom Helm Ltd., London, 1981
R. Lacey, The Kingdom, Harcourt Brace Jaranvoich, New York, 1982.
H. Lackner, A House Built on Send: A Political Economy of Saudi Arabia, Ithaca Press, London, 1978
J. Kostiner, "On Instruments and their Designers: The Ikhwan of Najd and the Emergence of the Saudi State", In: Middle Eastern Studies Vol. 2, 1985, pp. 298-324.
J. Kostiner, The Making of Saudi Arabia 1916-1936: From Cheiftanicy to Monarchical State, New York Oxford, 1994.
R. Lacey, The Kingdom, Harcourt Brace Jaranvoich, New York, 1982.
G., Rentz, "Ikhwan", E12 3, 1960, pp. 1064-1068.
N. Safraan, Saudi Arabia, Cornell University Press, London, 1988.
H. Wahbah, Jasirat Al-Arab Fi Al-Qran Al-Ashrin, Cairo, Mataba'ah Al-Nahdot Al-Misriyah, 1961.

תגים:

איסלאם · איסלם · אסלאם · בדואים · בדווים · הסעודית · כיבושים · סעודיה · ערב · צבא

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תנועת האח'ואן ככח בעל מגמה צבאית בקידום רעיונותיו של אבן סעוד", סמינריון אודות "תנועת האח'ואן ככח בעל מגמה צבאית בקידום רעיונותיו של אבן סעוד" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.