היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 19
עבודה מס' 61601
ההפקעות במדינת ישראל, ההפקעות אצל הבדווים ויחסיהם עם המדינה, גישת בתי המשפט לנושא וגילויי המאבק נגד ההפקעות.
6,041 מילים (כ-18.5 עמ'), 19 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61348
סקירת התמורות באורח חיי הבדווים מאז התקופה העותומאנית ועד ימינו אלה, תוך התמקדות בשני תחומים - המגורים וחיי המשפחה וחינוך הילדים.
11,261 מילים (כ-34.5 עמ'), 39 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61039
מפגש בין חוק ומסורת כפי שהוא משתקף במוסד הנישואין הבדווי בנגב.
3,137 מילים (כ-9.5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61659
בחינת הנושא בהתייחס לתיאוריות של אלמונד וורבה וולדובסקי.
3,835 מילים (כ-12 עמ'), 16 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 61720
נקמת הדם במגזר הבדווי, יחס הבדווים לאדמות והקושי של גופי החוק במ"י באכיפת החוק לגבי מגזר זה.
4,292 מילים (כ-13 עמ'), 16 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 64081
הבדווים בישראל פועלים בהשפעתן של שלוש מערכות שונות: המשפט המנהגי ('ערף'), השריעה האסלאמית והחוק הישראלי לו הם כפופים.
8,654 מילים (כ-26.5 עמ'), 24 מקורות, 357.95 ₪
עבודה מס' 62650
8,303 מילים (כ-25.5 עמ'), 31 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61928
האם האוכלוסייה הבדווית במדינת ישראל הושפעה מהתנועה האסלאמית ובאילו תחומים.
8,536 מילים (כ-26.5 עמ'), 39 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 60920
בחינת השאלה האם קיים אי-שוויון כלפי המיעוט הבדווי בנושא הקרקעות.
3,723 מילים (כ-11.5 עמ'), 30 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 19