היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–8] מתוך 8
עבודה מס' 64680
תאור הרפואה המסורתית של הבדואים מול החדירה הגוברת של הרפואה הקונבנציונלית, תוך התמקדות במעמד האשה בדואית וביחסה כלפי הרפואה המסורתית.
7,519 מילים (כ-23 עמ'), 38 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 64698
ניתוח הדילמה השוררת בין רשויות השלטון בארץ לבין הבדואים.
5,036 מילים (כ-15.5 עמ'), 26 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 64799
התייחסות לדת, חברה, מעמד, מדיניות, יחסים בין אנשים.
8,162 מילים (כ-25 עמ'), 29 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 63875
עימות הקרקעות ושורשיו ההיסטוריים.
5,664 מילים (כ-17.5 עמ'), 14 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 63729
הקשר בין אי בטחון תעסוקתי למחויבות הארגונית מותנה בסטטוס העובד, בקרב עובדי המגזר הבדואי של "שירותי בריאות כללית"
13,217 מילים (כ-40.5 עמ'), 57 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 68071
מידת האפלייה של המיעוט הבדואי בדרום בתחום החינוך.
7,482 מילים (כ-23 עמ'), 24 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 63065
מחקר קצר בנושא.
1,467 מילים (כ-4.5 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 20700
סקירה היסטורית אודות הנושא תוך התייחסות למפה הפוליטית במגזר הערבי, דרוזי ובדואי.
4,226 מילים (כ-13 עמ'), 9 מקורות, 181.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–8] מתוך 8