היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 54
עבודה מס' 10157
מהלכי הערבים במישור הדיפלומטי והיחסים הפנימים לקראת המלחמה.
5,376 מילים (כ-16.5 עמ'), 13 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 68436
כיצד בא לידי ביטוי השינוי הכלכלי-חברתי בעקבות הגידול בהכנסות מהנפט בקרב האוכלוסייה בערב הסעודית.
2,440 מילים (כ-7.5 עמ'), 10 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60366
סקירת המצב הרצוי והמצוי וניסיון להבין את מצב הערב במצבים אלה.
8,455 מילים (כ-26 עמ'), 40 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 67052
השימוש של ערב הסעודית בנפט כנשק פוליטי בהקשר לסכסוך הישראלי ערבי בין השנים 1967 -1974.
7,120 מילים (כ-22 עמ'), 7 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 61333
מעורבותן של מדינות ערב בשאלת א"י בחלוקה לשלוש תקופות משנה.
6,567 מילים (כ-20 עמ'), 14 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 40190
דיון במושג "עוצמה צבאית", מדידתה ושקלולה. בחינת הקשר בין התחמשותה של ערב הסעודית לעוצמה.
7,995 מילים (כ-24.5 עמ'), 7 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 64401
באיזו מידה ובאיזה אופן מיוצגים יהודי ארצות ערב בספרי לימוד ההיסטוריה של מערכת החינוך.
5,785 מילים (כ-18 עמ'), 10 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 62468
סוגיית מעמדה הבינערבי והבינלאומי של ערב הסעודית.
3,921 מילים (כ-12 עמ'), 13 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65667
בחינת המצב בשלוש מדינות ערביות (בחריין, ערב הסעודית, סוריה).
3,153 מילים (כ-9.5 עמ'), 9 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 54