היישום אינו מחובר לאינטרנט

בין מסורתיות למערביות בערב הסעודית

עבודה מס' 061778

מחיר: 264.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: העבודה מתמקדת בהשפעות המערביות הקשורות לתהליכי הפיתוח הכלכלי הנרחב כפי שהן באות לידי ביטוי בערב הסעודית, ממלכה בעלת רקע מסורתי במפרץ הפרסי.

4,722 מילים ,18 מקורות ,1995

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
פרק ראשון תמורות חברתיות
פרק שני היבטים דתיים
פרק שלישי המערכת הפוליטית
פרק רביעי יציבות השלטון
סיכום
ביבליוגרפיה

ההכנסות הרבות אשר זרמו לקופותיהם, הביאו את שלטונות משקי הנפט במפרץ הפרסי לעמוד בפני הסוגיה המורכבת של השימוש במשאבים זמינים, בסדרי גודל לא צפויים. חסרי תוכניות-אב מתאימות בשל ההפתעה מהיקפי ההכנסות, ללא תשתית חברתית וכלכלית מתאימה וללא אסטרטגיה כוללת לפיתוח כלכלי הצופן בחובו השלכות חברתיות, תרבותיות ומדיניות1, מצאו עצמם משקי הנפט בתהליכים מהירים של התפתחות פיזית, טכנולוגית, דמוגרפית, חברתית ופוליטית2. על רקע זה, העבודה מתמקדת בהשפעות הקשורות לתהליכי הפיתוח הכלכלי הנרחב, הכולל באופן טבעי הכנסת טכנולוגיות מערביות, כפי שהן באות לידי ביטוי בערב הסעודית, ממלכה בעלת רקע מסורתי ואפיונים דומים ליתר משקי הנפט במפרץ הפרסי.
הערכים החברתיים והתרבותיים של החברה הסעודית הם שבטיים בבסיסם עוד מלפנים. השאלות העולות הן: כיצד המעמד השליט נערך לשמר את הערכים האלה בחברה מסורתית, אשר משתנה כה מהר לנוכח תהליכי ההתמערבות?3 כיצד נערך המעמד השליט לשמור על יציבות הממלכה כאשר הפיתוח הכלכלי מעמיד, בנוסף ליתרונותיו, שורה של בעיות בעלות פוטנציאל לפגיעה בה? 4 וכיצד באה לידי ביטוי השפעת הכוחות החברתיים הבולטים, המסורתיים והמתמערבים ממעמד הביניים החדש, בהקשר זה?5
לשם כך, יש לדון בתמורות אשר חלו בחברה הסעודית בעקבות תהליכי ההתמערבות המהירים, וכיצד משתלבים בתהליכים אלה גישת האיסלאם, כפי שנתפסת בערב הסעודית, והמבנה השלטוני בערב הסעודית, כבסיס להבנת מדיניותם של מלכי ערב הסעודית בין השנים 1991-1953.
________________________
1 גד גילבר, כלכלת המזרח התיכון בעת החדשה (תל-אביב, 1990), עמ' .108
2 שם, עמ' .119-118
3 Michel G. Nehme, "Saudi Development Plans between Capitalist and Islamic Values," Middle Eastern Studies, Vol. 31, No. 3 (1994), p. 641(להלן: נהמה, "תוכניות הפיתוח הסעודיות").
4 David E. Long, The Kingdom of Sandi Arabia (Gainesville: University Press of Florida, 1997), pp. 90-91. (להלן: לונג).
5 נהמה, "תוכניות הפיתוח הסעודיות", עמ' 632.

מקורות:

Abir, Mordechai. Saudi Arabia: Government, Society and the Gulf Crisis. London: Routledge, 1994.
Hudson, Michael C. Arab Politics. New Haven: Yale University Press, 1977.
Ibrahim, Sa'd Al-Din. The New Arab Social Order: A Study of the Social Impact of Oil Wealth. Boulder, Colo.: Westview, 1982.
Long, David E. The Kingdom of Saudi Arabia. Gainesville: University Press of Florida, 1997.
Shaw, John A. Saudi Arabian Modernization: The Impact of Change on Stability. New York, N.Y.: Praeger, 1982.
Wilson, Peter W. Saudi Arabia. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1994.
גילבר, גד. כלכלת המזרח התיכון בעת החדשה. תל-אביב, 1990.

תגים:

מערב · השפעה · מדינות · ערב · איסלם · מדינה · שינויים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בין מסורתיות למערביות בערב הסעודית", סמינריון אודות "בין מסורתיות למערביות בערב הסעודית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.