היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61672
עבודה מחקרית הבודקת האם לגיל הכניסה לבית הספר יש השפעה על השגיו בלימודים, הסתגלותו החברתית והסתגלותו הריגושית של התלמיד.
12,686 מילים (כ-39 עמ'), 35 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 61671
מבצע קדש , 2001
סקירה ודיון בהשפעותיו האסטרטגיות של מבצע קדש (משבר סואץ) על ישראל.
11,144 מילים (כ-34.5 עמ'), 14 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61652
בחינת שלושה פרמטרים להשפעה- השפעת שליחת הודעה מוקדמת, חשיבות נושא השאלון, וסוג השאלון - מובנה מול שאלון מצורף.
3,774 מילים (כ-11.5 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61641
בחינת תנאי תעסוקת האזרחים הערבים בישראל, תוך התמקדות על עשרים השנים האחרונות.
3,637 מילים (כ-11 עמ'), 17 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 61675
השוואה בין השפעת הרציה החברתית בסקר-שאלון וסקר-ראיון פנים אל פנים.
12,766 מילים (כ-39.5 עמ'), 16 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61679
דרכו של היטלר מאז עלייתו לשלטון עד למפנה שחל בשנת 1941.
2,649 מילים (כ-8 עמ'), 11 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 61688
השפעת התפקיד הצבאי על תוכניותיהן ותפקודן של חיילות לאחר השרות הצבאי.
13,040 מילים (כ-40 עמ'), 55 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 61681
בחינת הקשר בארגון מלונאי.
11,341 מילים (כ-35 עמ'), 48 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 61680
ניתוח שלושה מאמרים.
5,675 מילים (כ-17.5 עמ'), 25 מקורות, 264.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100