היישום אינו מחובר לאינטרנט

השוואת השפעת תזרים מזומנים מפעילות שוטפת על מחיר המניה לעומת השפעה זו ע"י הרווח הנקי והמכירות.

עבודה מס' 061975

מחיר: 482.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

7,997 מילים ,19 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

בספטמבר 1989 פרסמה לשכת רואי החשבון בישראל את גילוי הדעת מספר 51 שלה בנושא - "דין וחשבון על תזרימי המזומנים". גילוי דעת זה החליף את גילוי דעת 13 שנושאו היה -"דו"ח על השינויים במצב הכספי" אשר התפרסם בספטמבר 1975.
גם בארה"ב נכנס לתוקף גילוי דעת מספר 95 של FASB כבר בשנת 1987.

שינויים אלו בארץ ובעולם באותן שנים נבעו עקב התפתחויות חשובות בשוק ההון בארץ ובעולם, עקב לחצם של גורמים ומוסדות מרכזיים ואולי יותר מכל עקב קריסת חברות והגעה למצב של פשיטת רגל, למרות שהדו"חות הכספיים הציגו נתונים חיוביים.

למרות, חשיבותו הנ"ל של דו"ח תזרים המזומנים, עבודה זו תעסוק בחקירת היבט אחר - ספציפי יותר והוא: האם תוספת המידע בגלומה בדו"ח תזרים המזומנים משקפת את ערכן הכלכלי של החברות, מעבר למידע שמספקים הדו"חות הכספיים אשר נערכים על בסיס צבירה.

ראשית, ננסה במגבלות עבודה זו להסביר את מהות הדו"ח על תזרימי המזומנים.
בהמשך, אסקור מאמרים שונים אשר ערכו מחקרים אמפיריים בנושא זה או בנושאים קרובים לנושא העבודה הזו.

לבסוף, כיוון שתשואת המניות נותנת מדד טוב לערכה הכלכלי של החברה אציג בדיקה אמפירית לפיה אבדוק - האם נתוני הדו"ח על תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עדיפים על פני הרווח הנקי ועל פני סעיף המכירות, במידת ההשפעה על תשואת המניות.

לצורך כך, בעבודה זו אבדוק את מניות ת"א 25 - המייצגות את 25 המניות הישראליות המובילות וזאת לשנתיים, משנת 2001 עד וכולל שנת 2002.

את תוצאות המחקר אנתח בעזרת הידע שנצבר בחלקה הראשון של העבודה.

תוכן העניינים:
פרק א' - מבוא.
פרק ב' - גילוי דעת 51 - דו"ח תזרים מזומנים - מהותו ומטרתו.
1. פתיחה.
2. השלבים עד להתפתחותו של דו"ח תזרים המזומנים.
3. מטרתו של הדו"ח על תזרימי המזומנים.
4. מבנה הדו"ח על תזרימי המזומנים.
5. הגישות לחישוב תזרים המזומנים מפעילות שוטפת.
פרק ג' - תזרים מזומנים ומטרתו הכלכלית.
פרק ד' - מחקרים אמפיריים.
1. הקדמה.
2. סקירת מאמרים.
פרק ה' - השערה לבדיקה אמפירית - האם נתונים תזרימיים מסבירים את תשואת
המניות.
1. הרקע לבניית ההשערה.
2. מקור ההשערה - תזרים המזומנים מפעילות שוטפת מסביר את
תשואת המניות.
3. אופן בדיקת ההשערה.
פרק ו' - תוצאות הבדיקה.
1. הצגה.
2. ניתוח התוצאות.
פרק ז' - סיכום ומסקנות.
נספחים.
רשימה ביבליוגרפית.

מקורות:

יעקב, סמט רו"ח חשבונאות פיננסית ב', מהדורה מורחבת ומעודכנת (הוצאת ספרים אחיאסף בע"מ, 1994) ע"ע 1096-1084.
נחמיאס, אריה ד"ר, צבי לרמן, תורת המימון-ניהול פיננסי של גופים עסקיים - חלק ב',האוניברסיטה הפתוחה, 1992 ע"ע 58-56.
לשכת רואי חשבון בישראל, גילוי דעת מספר 51 - " דין וחשבון על תזרימי המזומנים 1989".
עמרם, אהרוני ד"ר, "תזרים מזומנים ומטרתו הכלכלית", המפעל, מאי 1982, ע"ע 9-4.
מרגלית, אבי, "תזרים מזומנים ככלי פיננסי לזמן ארוך", המפעל, מרץ 1982, ע"ע 8-4.
חיים לוי, משה סמיט, מרשל סרנת, הבורסה וההשקעה בניירות ערך (הוצאת שוקן/ ירושלים ותל-אביב) ע"ע 413-381.
Avanidhar Subrahmanyam; Sheridan Titman; " Feedback from stock prices to cash flows" The Journal of Finnance" Cambridge; Dec 2001; Vol.56, Iss. 6; pg. 2389 , 25 pgs.
Livnat Joshua, and Zarowin Paul, "The Incremental Information content of cash flow components", Journal of Accounting and Economics, Vol.13, (1990) pp.25-45.
Andreas Charitou; Colin Clubb ; Andreas Andreou; "The value relevance of earning and cash flows: empirical evidence for japan": Journal of International Financial Management Accounting, Oxford; Spring 2000; Vol.11, Iss.1; pg.1
andreas charitou ; colin clubb; "Earning, cash flow and security returns over long return intervals: analysis and u.k evidence", journal of business finance accounting , oxford ; apr/may 1999 ; vol.26, iss. ¾ ; pg. 283 , 30 pgs.
ock Murdoch; paul Krause; "An empirical investigation of the predictive power of accrual and cash flow data in forecasting operating cash flow": Akron Business and Economics Review, Fall 1989 v20 n3 p100(14).
Casy Cornelious, and Bartczak Norman, "Using operating cash flow data to predict finnancial distress: some extensions" , Journal of Accounting Research Vol.23, No.1 (Spring 1985) pp 384-401.
" Barth, Mary E.; "Accruals, cash flows, and equity values, et al". Review of Acconting Studies, December 1999 ,v. 4 iss.3-4, pp.205-29.
Bowen Robert M. and Daily Kane A. "Evidence on the relationships between earning and various measures of cash flow" The Accounting Review, Vol.59,No.4 (October 1986) pp.713-725.
Ray J. Pfeiffer, jr; Pieter T.Elgers; May H. Lo Lynn L.Rees. "Additional Evidance on the incremental information content of cash flows and Accruals: The Impact of Errors in Measuring Market Expectaions". The Accounting Review, vol 73, no 3. july 1998 pp. 373-385.
Chen, Sheng-Syan, Chung, Tsai-yen, Chung, Ly-Inn ; "Investments opportunities, free cash flow and stock valuation effects of corporate investments: the cash of Taiwanese investments in china" , Review of Finance and Accounting, june 2001, v.16, iss.4, pp .299-310.
Stephen H Penman; "On comparing cash flow and accrual accounting models for use in equity valuation: A Response to Lundholm and O'Keefe (Car,Summer 2001); Contemporary Accounting Research, Toronto; Winter 2001; Vol.18,Iss.4;pg.681 12 pgs.
Henk Berkman; Michael E Bradbury; Jason Ferguson; " The accuracy of price - earning and discount cash flow methods of IPO equity valuation" Journal of International Financial Management Accounting, Oxford; Summer 2000; Vol.11,Iss.2;pg.71
Jennifer francis ; per olsson ; Dennis R Oswald "comparing the accuracy and explainability of dividend , free cash flow, and abnormal earning equity value estimates"; journal of accounting research, Chicago spring 2000 vol.38 iss.1;pg.45," 26 pgs.

תגים:

מזומנים · מכירות · נקי · פילות · רווח · שוטפת · תזרים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השוואת השפעת תזרים מזומנים מפעילות שוטפת על מחיר המניה לעומת השפעה זו ע"י הרווח הנקי והמכירות.", סמינריון אודות "השוואת השפעת תזרים מזומנים מפעילות שוטפת על מחיר המניה לעומת השפעה זו ע"י הרווח הנקי והמכירות." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.