היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 11
עבודה מס' 65789
בחינת חשיבותו של דו"ח תזרימי המזומנים ובאיזו מידה תזרים המזומנים מפעילות שוטפת מסביר את תשואות המניות בבורסה.
13,892 מילים (כ-42.5 עמ'), 24 מקורות, 385.95 ₪
עבודה מס' 50909
מהות הדו"ח, סקירת מאמרים ובדיקה אמפירית של השערה.
5,241 מילים (כ-16 עמ'), 18 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 61975
7,997 מילים (כ-24.5 עמ'), 19 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 50785
הניתוח הפיננסי, דוח רווח והפסד, קוסמטיקה של מאזנים, ניתוח דוחות כספיים, תזרים מזומנים ומודל אלטמן.
3,101 מילים (כ-9.5 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 69619
ניתוח דוחות כספיים של החברה (מאזן, רווח והפסד ותזרים מזומנים) ל-3 שנים והשוואה לחברת "דן".
10,590 מילים (כ-32.5 עמ'), 11 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 50309
ניתוח הענף והשוק וניתוח המצב הפיננסי של הענף(תחזית רווח והפסד, תזרים מזומנים, השקעות, הון חוזר וכו').
2,570 מילים (כ-8 עמ'), 5 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 66884
ניתוח שתי חוות הדעת של רואי החשבון בעזרת הדוחות הכספיים של חברת ורדינון טקסטיל בע"מ לשנים 2004-2007 ובדיקת רמת הנזילות של החברה לפי היחס שוטף, המהיר ולפי דו"ח תזרים מזומנים.
7,317 מילים (כ-22.5 עמ'), 4 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67670
סקירת החברה, וניתוחי מאזן, רוה"ס ותזרים מזומנים לשנים 2005-2008.
11,335 מילים (כ-35 עמ'), 0 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68044
בדיקות כדאיות להקמת הפרויקט על ידי הפקת תזרימי מזומנים לבעלים ולפירמה, אשר מהם הוצאו נתוני ענ"נ, שיעור תשואה פנימי ושנת החזר ההשקעה.
8,256 מילים (כ-25.5 עמ'), 0 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 11