היישום אינו מחובר לאינטרנט

תוספת המידע שבדו"ח תזרים המזומנים

עבודה מס' 050909

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מהות הדו"ח, סקירת מאמרים ובדיקה אמפירית של השערה.

5,241 מילים ,18 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת בדו"ח על תזרים המזומנים, מהיבט ספציפי שלו: תוספת המידע הגלומה בו על ערכן הכלכלי של חברות, מעבר למידע שמספקים נתוני הדו"חות הכספיים הנערכים על בסיס צבירה.

ראשית ננסה להבהיר את מהות הדו"ח, בהמשך נסקור מספר מאמרים המביאים מחקרים שנעשו בנושאים הקרובים לנושא שלנו.

לבסוף נציג בדיקה אמפירית שעשינו: נבדקה השערה, לפיה תזרים המזומנים הפרמננטי עדיף על פני תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ועל פני הרווח הנקי, במידת ההשפעה על תשואת מניות. נבדקו 25 מניות ישראליות, בשנים 95 94, ואת התוצאות ניתחנו בעזרת הידע שצברנו מתוך החלק הראשון של העבודה.

תוכן העניינים:
פרק א - מבוא
פרק ב - גילוי דעת 51 - דו"ח תזרים מזומנים לשם מה ?
1. פתיחה
2. מטרות הדו"ח
3. מבנה הדו"ח
פרק ג -תזרים מזומנים ומטרתו הכלכלית
פרק ד - מחקרים אמפיריים
1. הקדמה
2. סקירת המאמרים
פרק ה - השערה לבדיקה אמפירית: האם נתונים תזרימיים מסבירים את
תשואת המניות ?
1. הרקע לבניית ההשערה
2. מקור ההשערה - תזרים המזומנים הפרמננטי מסביר תשואת מניות
3. אופן בדיקת ההשערה
פרק ו - תוצאות הבדיקה
1. הצגה
2. ניתוח התוצאות
3. מסקנות
פרק ז - סיכום
נספח
רשימה ביבליוגרפית

מקורות:

אינגבר, יאיר, ניתוח דו"חות כספיים, מהדורה שניה, (המכון לפריון העבודה והייצור, מרכז ההדרכה, 1994 ) ע"ע 192-180.
גוגונהיים, דניאל ד"ר, "דו"ח על דו"ח תזרים מזומנים (גילוי דעת 51)", רואה חשבון, כרך ל"ט, חוברת מס' 5(369), (אוקטובר 1990) ע"ע 431- 429.
לשכת רואי חשבון בישראל, גילוי דעת מספר 51 "דינים וחשבונות כספיים מאוחדים" 1994.
סומך, חייקין, סוגיות בחשבונאות, כרך 7 (תל אביב, הוצאת סומך חייקין, נובמבר 1990) ע"ע 20-7, 86-87, 144-151.
קנה, יזהר, "סוגיות בדו"ח על תזרימי המזומנים", רואה החשבון, כרך מ"ב, חוברת מס' 2(384), ע"ע 156-157.
חת, מאיר, "הבט בתזרים ולא ברווח", ניהול, 43, פברואר 1990.
עמרם, אהרוני ד"ר, "תזרים מזומנים ומטרתו הכלכלית", המפעל, מאי 1982, ע"ע 4-9.
מרגלית, אבי, "תזרים מזומנים ככלי פיננסי לזמן ארוך", המפעל, מרץ 1982, ע"ע 4-8.
פנחס, יצחק, "דו"ח על תזרים המזומנים", רואה חשבון, כרך ל"ז, חוברת מס' 5, 1988, ע"ע 473-484.
גוגונהיים, דניאל ד"ר, " תזרימי מזומנים ותחזית של פשיטות רגל בישראל", רואה חשבון, כרך ל"ז, חוברת מס' 4, 1988, ע"ע 351-354.
Livnat Joshua, And Zarowin Paul, "The Incremental nformation Content of Cash Flow Components", Journal of ccounting and Economics, Vol.13, (1990) pp. 25-45.
Bowen Robert M., and Daily Lane A., "Evidence on the relationships Between Earnings and varios Measures of Cash flow", The Accounting review, Vol.59, No.4 (October 1986) pp. 713-725
Casy Cornelious, and Bartczak Norman, "Using Operating Cash Flow Data to Predict Financial Distress: some Extensions", Journal of Accounting Research Vol.23, No.1 (Spring 1985) pp 384-401.
Ijiri Yuji, "Cash Flow Accounting and It's Structure", Juornal of Accounting, Auditing and Finance (summer 1978) pp 331-347.
Largay James A., and Stickney Clyde P., "Cash Flows, Ratio Analysis and the W.T. Grant company Bankrutcy", Financial Analyts Journal, (July-August 1980) pp 51-54.
Rayburn Judy, "The Association of Operating Cash Flow and Accruals with Security Return", Journal of Accounting Research, Vol.24 Supplement (1986) pp 112-133.
The Financial Accounting Standarts Board, FAS No. 95, "Statement of Cash Flows", (1987).
Bernard Victor L., and Stober Thomas L., "The Nature and Amount of information in cash flows and Accruals", The Accounting Review, Vol.64 No.4 (October 1989) pp. 624-652.

תגים:

דעת · מניות · דוחות · תשואת · הון · כספיים · גילוי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תוספת המידע שבדו"ח תזרים המזומנים", סמינריון אודות "תוספת המידע שבדו"ח תזרים המזומנים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.