היישום אינו מחובר לאינטרנט

מדינות-ערב ושאלת ארץ ישראל ספטמבר 1947 - מאי 1948

עבודה מס' 061333

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מעורבותן של מדינות ערב בשאלת א"י בחלוקה לשלוש תקופות משנה.

6,567 מילים ,14 מקורות ,1996

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
פתח-דבר
מבוא
פרק ראשון: מרטוריקה לאקטיביזם מדיני (ספטמבר-נובמבר (1947
פרק שני: תמורות פוליטיות וסוציו-אקונומיות במדינות ערב לפני 1948
פרק שלישי: מהלכים לקראת עימות (דצמבר 1947 - אפריל (1948
אחרית-דבר
הערות
מקורות

פתח דבר
חיבור זה עוסק במעורבותן של מדינות-ערב בשאלת ארץ-ישראל בתקופה שתחילתה בפירסום
המלצותיה של ועדת החקירה של האומות המאוחדות (Unscop) באוגוסט 1947, שמשמעותה
היתה חלוקתה של ארץ-ישראל לשתי מדינות, יהודית וערבית, ועד פלישת צבאות-ערב
הסדירים לארץ-ישראל ב15- במאי 1948. תקופה זו מאופיינת בפעילות מדינית אינטנסיבית
ובאסקלציה ביחסים הבינאזוריים לעומת התקופה שקדמה לה.
בחיבור לא אשים דגש על מהלכים צבאיים, אך אפרט בכל הנוגע לתמורות שהיתה להן
חשיבות בדינמיקה של המהלכים הבינערביים בשאלת ארץ-ישראל, שבשיאה הביאה לפלישת
מדינות-ערב לארץ-ישראל.
כמובן שלגורמים כאלה או אחרים היתה מעורבות גדולה או מצומצמת יותר בשאלת ארץ-
ישראל וכן היו מדינות ערביות שנקטו במדיניות מתונה או אגרסיבית יותר בסוגייה זו והובילו
את הלכי הרוח בעולם הערבי ערב הפלישה, לעומת גורמים ערביים אחרים שנסחפו אחרי
המדיניות הערבית הדומיננטית בתקופה זו שעיצבה את עמדתם של הערבים.
לקשר שבין התמורות הפוליטיות, החברתיות והכלכליות במדינות-ערב לאחר מלחמת העולם
השניה ועמדותיהן הרשמיות של מדינות-ערב יש חשיבות מכרעת בעיצוב מדיניותן כלפי
הסיכסוך היהודי-ערבי בארץ-ישראל לפני מלחמת 1948. דגש ינתן בעבודה זו לפער בין
עמדותיהן הפומביות של הפורומים הערביים ערב הפלישה, שנועדו לטשטש את חילוקי הדעות
הבינערביים והיו כיסוי מילולי בלבד כדי להפגין אחדות ערבית בשאלת ארץ-ישראל וכדי
לטשטש את ניגודי האינטרסים הקשורים במדיניות הפנים ובשאיפה להגמוניה של מדינה זו
או אחרת בעולם הערבי לבין ההחלטות הסודיות ועמדותיהן העצמאיות של מדינות-ערב.
שאלת ארץ-ישראל לא היתה מטרה אלא אמצעי לשאיפותיהם של המנהיגים להגמוניה
מדינית.
העבודה מתחלקת לארבעה פרקים. בפרק המבוא תוסברנה התמורות המדיניות שקדמו
לתקופה זו, שהביאו למעורבותן הישירה של מדינות-ערב בארץ-ישראל בהן תפקידן של ועידות
הפסגה הערביות וועדות החקירה הבינלאומיות שעיצבו את מדיניותן של מדינות ערב בסוגייה
זו ערב פירסום מסקנותיה של UN Special Committee of palestine) Unscop) באוגוסט
.1947
בפרק הראשון תבחן הקצנת עמדותיהן של מדינות-ערב בשאלת ארץ-ישראל והשינוי באופיו
הרטורי של המאבק בציונות לפסים מעשיים יותר. פרק זה מסתיים בהחלטת העצרת הכללית
של האו"ם על חלוקתה של ארץ-ישראל לשתי מדינות, ערבית ויהודית בסוף נובמבר .1947
בפרק השני אסקור את התמורות הפוליטיות והסוציו-אקונומיות במדינות-ערב לפני הפלישה
לארץ-ישראל ואת ההשלכות מרחיקות הלכת ותפקידן בעיצוב מדיניותם הרדיקלית של
המנהיגים הערביים ערב הפלישה. הפרק השלישי יעסוק בתגובת מדינות-ערב להחלטת
החלוקה של האו"ם. בפרק זה שמסתיים בפלישת צבאות-ערב הסדירים לארץ-ישראל באים
לידי ביטוי חילוקי הדעות הפנים-ערביים באופן ברור יותר ביחס לאופן ההתערבות בארץ-
ישראל וגם נסיונותיהם של המשטרים הערביים לנצל את שאלת ארץ-ישראל כאמצעי לחיזוק
יציבותם הפנימית וכדי לזכות בהגמוניה בעולם הערבי.
החיבור לא יעסוק בפעילות הלוחמנית שלאחר פלישתן של מדינות-ערב ב15- במאי 1948 אך
בפרק הסיכום אדון בקצרה בקורלציה שבין עמדותיהן שלמדינות-ערב והמהלכים הצבאיים
שננקטו על ידן בתחילתה של מלחמת .1948

מקורות:

Cohen, Aharon. Israel and The Arab World. Boston: Beacon Press, 1976.
Eppel, Michael. The Palestine Conflict in The History of Modern Iraq - The Dynamics of Involvement, 1928-1948. Ilford: Frank Cass, 1994.
Gainsborough, J.R. The Arab-Israeli Conflict, Brookfield: Gower, 1986.
Kurzman, Dan. Genesis 1948 - The First Arab-Israeli War. New York: De Capo Press, 1992.
Lapidoth, Ruth and Moshe Hirsch, The Arab-Israeli Conflict and Its Resolutions: Selected Documents, Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1992.
Pappe, Ilan. The Making of The Arab-Israeli Conflict, 1947-1951, London: 1992.
Shlaim, Avi. The Politics of Partition: King Abdullah, The Zionists And Palestine, 1921-1951. Oxford: Oxford University Press, 1990.
אל-פלג, צבי. "פלסטין עצמאית" בסבך היריבות הבינערבית, 1948-1946. תל-אביב: מכון שילוח, 1981.
הרכבי, יהושפט. עמדת הערבים בסיכסוך ישראל-ערב. תל-אביב: דביר, 1968.
קליר, יוסף. ממנדט למדינה. ירושלים: ראובן מס, 1952.
קמחי, ג'ון ודוד. משני עברי הגבעה. תל-אביב: משרד הבטחון, 1973.
Mayer, Thomas. "Arab Unity of Action and The Palestine Question, 1945-1948", Middle Eastern Stadies, 22 (1986), 331-349.
סלע, אברהם. "הכוחות הערבים הבלתי-סדירים", מתוך אמנון מגן. לחימת הערבים במלחמת העצמאות, 1949-1947. תל-אביב: שקד, 1990.
שמעוני, יעקב. "הערבים לקראת מלחמת ישראל-ערב, 1948-1945", המזרח החדש, י"ב (1962), 211-189.

תגים:

סיכסוך · ישראל · ערב · פלסטין · מנדט · עצמאות · חלוקה · בריטניה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מדינות-ערב ושאלת ארץ ישראל ספטמבר 1947 - מאי 1948", סמינריון אודות "מדינות-ערב ושאלת ארץ ישראל ספטמבר 1947 - מאי 1948" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.