היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 17
עבודה מס' 61303
כיצד גיבשו התנועות היריבות את זהותן וכיצד בא הדבר לידי ביטוי עת הוכרע עתיד הארץ וסיום המנדט.
7,621 מילים (כ-23.5 עמ'), 37 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70263
המנדט הבריטי והגורמים אשר הביאו לסיומו, הספרים הלבנים, היישוב היהודי, ההעפלה לישראל, לאומיות ואימפראליזם.
11,220 מילים (כ-34.5 עמ'), 14 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 66120
השינויים שחלו בתנועות הנוער באופן כללי והשוואה בין תקופת המנדט והתקופה האחרונה יחסית.
2,063 מילים (כ-6.5 עמ'), 12 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 64641
דיון ברצח הפוליטי, תוך התמקדות בתק' המנדט הבריטי, ובשלוש המחתרות: אצ"ל, הגנה ולח"י.
3,725 מילים (כ-11.5 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 62989
הגורמים שהביאו לעלייתה המטאורית של מפלגת שינוי בבחירות . 1999
9,163 מילים (כ-28 עמ'), 22 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 63536
הציונות הדתית לעומת הציונות הכללית ביחסן אל ירושלים.
7,065 מילים (כ-21.5 עמ'), 33 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 63885
תיאור האירועים המרכזיים בתקופת המלחמה - דצמבר 1947 עד מאי 1948, תוך התמקדות בנקודת המבט של השלטון הבריטי לקראת עזיבתו את הארץ.
3,197 מילים (כ-10 עמ'), 3 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 62374
חשיבותה של רכבת העמק בפיתוח וביסוס היישוב היהודי בארץ מעת הקמתה ועד לדעיכתה.
5,774 מילים (כ-18 עמ'), 11 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 61395
עמדת הנציבים העליונים בשנים 1938-1920.
11,762 מילים (כ-36 עמ'), 21 מקורות, 296.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 17