היישום אינו מחובר לאינטרנט

יחסי המנדטים הבריטי והצרפתי למיעוטים בסוריה ובעיראק- השוואה

עבודה מס' 060980

מחיר: 300.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תיאור של העדות השונות ויחסו של השלטון המנדטורי אליהן.

13,429 מילים ,27 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

ההשפעה הגדולה שחוללה כניסתן של המעצמות אל אזור המזרח התיכון השפיעה, לטוב ולרע, על האוכלוסיות היושבות בארצות אלו. הפרסטיג'ה של הציויליזיציה שלהם הובילה אותם למחשבה שהם עליונים. עם הזמן, נתפתח אצל המעצמות השיח לגבי הטריטוריות: היה וויכוח כיצד לתת להן עצמאות, כאשר רוב האוכלוסייה הייתה של ילידים. שתי גישות עיקריות נתגבשו: הגישה הבריטית, אשר גרסה כי התפתחות כלכלית, התמקדות לעבר דמוקרטיה וממשל-עצמי הם בלתי נפרדים מהשליטה בשטחים אלו. ומולה, הגישה הצרפתית, אשר מעיקריה היה "חוסר-הפרדה" (indivisibility) של השטח האמור מהרפובליקה והטמעה של נתיניו לתוך אזרחות.
המציאות ההטרוגנית המורכבת אשר אליה נכנסו מעצמות המנדטים, היוותה גורם משמעותי ביותר כאשר ניהלו הללו את המשטרים במדינות הללו, הואיל ואוכלוסיית הרוב הערבי מוסלמי סוני, אשר ישב במדינות אלו, התנגד לרוב לנוכחות הזרה ופעל לסילוקה. בכדי להמשיך ולשלוט באזורים אלו נאלצו הבריטים, כמו הצרפתים, לנקוט בדרכי פעולה שונות על פי רוח הזמן והאינטרסים התקופתיים אשר השתנו לעיתים במציאות הדינמית מלאת ה"שחקנים" והאינטרסים, כדי לנסות ולהשיג השפעה ובעלי ברית מקומיים פוטנציאלים בסביבה לא אוהדת. פעמים רבות שימשו בתפקיד בעלי הברית מיעוטים שונים, אשר המציאות האתנית והדתית המורכבת והטעונה גלגלה אליהם הזדמנות לשיפור מצבם. לעיתים היו אלה דווקא המיעוטים אשר התנגדו יותר מכל לנוכחות הזרה באזור, ולא פעם נתהפכו היוצרות, בשל שינויי אינטרסים של המעצמות, ומיעוט מועדף אשר זכה לביטחון ולהבטחות רבות מהמעצמה המנדטורית השולטת - נזנח ומצבו הורע.
מטרתו של חיבור זה, יהיה לנסות ולהשוות בין יחסי משטרי המנדטים הבריטי והצרפתי למיעוטים בעיראק ובסוריה. ממדי הזמן והמרחב יתוחמו בשנות המנדטים הבריטי והצרפתי בעיראק ובסוריה, כפי שפורטו לעיל, כאשר סטיות לתקופות ואזורים גיאוגרפיים אחרים ייתכנו על פי הצורך. בכדי לשמור על מסגרת דיון פרופורציונאלית, אשים את הדגש על מספר עדות מיעוט חשובות בכל מדינה. בעיראק, יהיו אלה הכורדים, השיעים ועדות הנוצרים אשר עליהם ארחיב את הדיון (על פי אותו הסדר). בסוריה יהיו אלו הדרוזים, העלוים והעדות הנוצריות (לסוגיהם השונים, כפי שיפורט בהמשך), אשר ארחיב בעבודתי עליהם ועל יחס המשטר המנדטורי הצרפתי כלפיהם.
הן בשל הקרבה הדתית של הנוצרים לצרפתים, והן בשל מיקומם הגיאוגרפי וכוחם הצבאי של הדרוזים והעלוים בסוריה. פחות אשים דגש על היהודים, התורכמנים, הכורדים, הצ'רקסים והשיעים האיסמאעלים היושבים במדינה זו. שיטת העבודה תהיה לבחון כל מקרה לגופו. היינו, לבחון בפירוט את היחס של כל משטר כלפי כל עדת מיעוט, בניסיון למצוא כלל או ייחודיות ביחס כלפי אלו מן העדות היושבות בתחום המנדט שלו. כאשר פרק ראשון של החיבור יעסוק במשטר הבריטי, ופרק שני בזה הצרפתי. כל פרק יחולק לתתי-פרקים, שיעסקו כל אחד בעדה מסוימת וביחס המשטר השולט כלפיה. כל תת-פרק יפתח בתיאור קצר של העדה אשר בה יעסוק, ויתאר בקצרה את ההיסטוריה, הדת, התרבות והשפה של העדה. לאחר הקדמה זו, אתאר ואבחן את היחס לעדה על ידי המשטר המנדטורי אשר בתחומו ישבה. כאשר במהלכו של כל תת-פרק, אנסה לקבוע מה היו האינטרסים ההדדיים ומה היו השיטות והדרכים אשר בהן נקט המשטר כלפי העדה. לצורך הבנת מפת המציאות באופן האובייקטיבי והשקול ביותר, אשתמש לצורך חיבור זה במקורות ראשוניים ומשניים, מערביים, ערביים ואחרים, ואשווה בניהם. בסופו של כל פרק אנסה לאפיין דפוס התנהגות קבוע או חריג של המשטר כלפי כל המיעוטים בהם שלט ככלל, בכדי לנסות ולהגדיר באופן כללי מה היה יחסו של המשטר הנתון כלפי המיעוטים שבתחומו. בסופו של החיבור אשווה ואבדוק, על סמך כל תתי-הפרקים, האם ניתן למצוא נקודות דמיון ושוני בדרכים ובשיטות אותם
נקטו המשטרים הללו ביחסם כלפי עדות המיעוטים בארצות הללו.
האם ניתן לטעון כי הן הבריטים והן הצרפתים נקטו כלפי המיעוטים שישבו תחת שלטונם באותן השיטות, באותו היחס ובאותה הדרך - כדי להשיג ולקדם דרכם את אותם האינטרסים האישיים שלהם באזור, או שמא היו מיעוטים חריגים שזכו ליחס שונה מהמעצמה - וזאת מדוע?

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. יחס המנדט הבריטי כלפי המיעוטים בעיראק.
2.1 המשטר הבריטי והכורדים בעיראק המנדטורית.
2.2 המשטר הבריטי והשיעים בעיראק המנדטורית.
2.3 המשטר הבריטי והעדות הנוצריות בעיראק המנדטורית.
3. יחס המנדט הצרפתי כלפי המיעוטים בסוריה.
3.1 המשטר הצרפתי והדרוזים בסוריה המנדטורית.
3.2 המשטר הצרפתי והעלווים בסוריה המנדטורית.
3.3 המשטר הצרפתי ועדות הנוצרים בסוריה המנדטורית.
4. מסקנות.
5. ביבליוגרפיה.

תגים:

בריטניה · דרוזים · יזידים · כורדים · מזרח · מיעוטים · מנדט · עלוים · צרפת · שבכ · שיעים · תיכון

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "יחסי המנדטים הבריטי והצרפתי למיעוטים בסוריה ובעיראק- השוואה", סמינריון אודות "יחסי המנדטים הבריטי והצרפתי למיעוטים בסוריה ובעיראק- השוואה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.