היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61309
חוקי העבדות בספרים שמות ודברים והשונות שלהם מחוקי המזרח הקדום.
19,474 מילים (כ-60 עמ'), 21 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 61325
בניית תוכנית לימודים שתעסוק בתהליך השלום- ישראל במזרח התיכון.
2,694 מילים (כ-8.5 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61279
דיון בפרשת בנות צלפחד שהיא הבסיס המשפטי לבעיית הירושה בנחלת אבות.
21,480 מילים (כ-66 עמ'), 19 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 61255
בחינת המדיניות הישראלית הן ברמת השלטון המקומי והן ברמת השלטון המרכזי.
9,604 מילים (כ-29.5 עמ'), 23 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 65355
בחינת מיזמים משותפים בין המזרח הרחוק למערב
6,585 מילים (כ-20.5 עמ'), 22 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65839
תהליך הדמוקרטיזציה במזרח-אירופה, ההבחנה בין "המעבר" לבין "ההתייצבות" ותרומתה לחקר תהליך הדמוקרטיזציה. דוגמאות - פולין והונגריה.
2,658 מילים (כ-8 עמ'), 15 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 65933
יחסי מזרח מול מערב בתקופת מסע הצלב השישי, אותו הוביל של פרידריך השני.
6,228 מילים (כ-19 עמ'), 16 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61482
ההשפעות וההשלכות שהיו לחדירת המערב למזרח התיכון בכלל ולארץ ישראל בפרט באותה תקופה.
14,874 מילים (כ-46 עמ'), 34 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66134
ניסיון להראות כיצד האיחוד האירופי ניסה להטביע חותמו כשחקן מרכזי באזור תוך כדי שהוא מכניס עצמו לסבכי הסכסוך האזורי בניסיון להביא לפתרונו.
7,781 מילים (כ-24 עמ'), 5 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100