היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 13
עבודה מס' 62653
תפקיד העלמא השיעים.
6,200 מילים (כ-19 עמ'), 7 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 70076
סקירה קצרה של הפילוג באסלאם.
1,324 מילים (כ-4 עמ'), 3 מקורות, 108.95 ₪
עבודה מס' 66824
סקירה כללית של התקופה, בחלוקה לארבע תקופות משנה.
5,977 מילים (כ-18.5 עמ'), 7 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 63821
סקירת תקופת שלטונו של בית אומייה ושל בית עבאס.
3,680 מילים (כ-11.5 עמ'), 10 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 69280
סקירת המשטר הסעודי והאבי ויחסו לעדה השיעית בערב הסעודית.
5,424 מילים (כ-16.5 עמ'), 20 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60456
האירועים והתהליכים המרכזיים אשר עברו על העדה השיעית בלבנון במשך תקופה זו.
9,577 מילים (כ-29.5 עמ'), 14 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 41610
רקע, איראן ככוח מוביל, יחסי חיזבאללה-אמל ומלחמת לבנון והשלכותיה.
2,301 מילים (כ-7 עמ'), 19 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 69224
האם מלחמת המפרץ (2003) ותהליכי הדמוקרטיזציה שבאו בעקבותיה, השפיעו על מעמדם הפוליטי של השיעים בעיראק.
15,419 מילים (כ-47.5 עמ'), 25 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 20828
יחסם של השיעים באירן אל האישה לאור התרבות השיעית והתנהגות האתנופסיכיאטרית באירן.
4,800 מילים (כ-15 עמ'), 7 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 13