היישום אינו מחובר לאינטרנט

המנדט הבריטי והסכסוך בארץ ישראל

עבודה מס' 061395

מחיר: 296.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עמדת הנציבים העליונים בשנים 1938-1920.

11,762 מילים ,21 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

במהלך תקופת המנדט, משנת 1920 ועד שנת 1948, מלאו בארץ שבע דמויות את תפקיד הנציב העליון בארץ ישראל. שבע דמויות השונות באישיותן וברקע ממנו הגיעו ואף שונות בתפיסת עולמם, אך לכולם היתה מטרה ברורה, להוציא לפועל את המדיניות הבריטית בארץ ישראל.
בנקודה זו פעלו למעשה שלושה כוחות, הבריטים, הישוב היהודי והישוב הערבי, כאשר בשנים אלו המאבק בין הישוב היהודי לישוב הערבי הגיע לשיאו ובא לידי ביטוי באופן החמור והקשה ביותר, מתוך מטרה לממש את התביעות הלאומיות של כל אחת מהתנועות, התנועה הערבית והתנועה הציונית. כל אחד מן הצדדים ניסה לרתום אליו את הבריטים במאבקו.
לנציבים העליונים היה תפקיד בעל משקל רב בניהול ממשל המנדט והצלחתם או כישלונם בתפקיד, בראיית ממשלת בריטניה, לא תאמו את התפיסה של התושבים בארץ ישראל. הצלחתם בעיני הערבים נתפסה ככישלון בקרב הישוב היהודי ולהיפך.
בעבודה זו, בכוונתי לסקור את התקופה שבה שרתו בארץ ארבעת הנציבים העליונים הראשונים, בשנים 1938-1920 ולבחון עד כמה אישיותם, אופיים ונטיות ליבם של הנציבים, השפיעו על המדיניות הבריטית בארץ, עד כמה היו הנציבים נכונים להשפעות ולחצים מצד הגורמים החיים והפועלים בארץ, האם הנציבים היו עושי דברה של ממשלת בריטניה כלשונה או שהשפיעו והתוו מדיניות שונה שזכתה לתמיכה או התנגדות מצד ממשלת בריטניה. אין בכוונתי לסקור את כל האירועים במהלך שמונה עשרה השנים בהן עוסקת העבודה, אלא להתרכז במספר אירועים בולטים שאיפיינו את תקופתו של כל נציב עליון ודרך אותם אירועים, לבחון את דרך פעולתם.

תוכן העניינים:
מבוא

פרק ראשון: המנדט הבריטי בתקופת הנציבות הראשונה
תקופת עיצוב השלטון בארץ ישראל (1925-1920)
א. פעילותו של הרברט סמואל בעיצוב דפוסי הממשל הבריטי בארץ ישראל
ב. הניסיונות להקים מועצה מחוקקת ופרסום הספר הלבן של 1922
ג. המדיניות הכלכלית של הרברט סמואל
ד. הרבט סמואל ומדיניותו כלפי העליה היהודית לארץ ישראל
ה. סיכום תקופת נציבותו של הרברט סמואל
פרק שני: תקפת הנציבות של הלורד פלומר - תקופת הרגיעה המדינית והמשבר הכלכלי (1928-1925)
א. פלומר כמוציא לפועל של המדיניות הבריטית בארץ ישראל
ב. פעולותיו של פלומר בעקבות המשבר הכלכלי בארץ ישראל
ג. מדיניות הביטחון כפי שמשתקפת מעברו ומניסיונו הצבאי של פלומר
ד. סיכום תקופת נציבותו של הנציב העליון השני
פרק שלישי: תקופת הנציבות של סר ג'ון צ'נסלור - שינוי המדיניות הבריטית כלפי הישוב היהודי בארץ ישראל (1931-1928)
א. מאורעות 1929 ותגובת הבריטים כביטוי למדיניותו של צ'נסלור
ב. מרכזיותו של צ'נסלור והשפעתו על מסקנות ועדת שאו
ג. מהלכי ממשלת בריטניה עד לפרסום הספר הלבן
ד. סיכום תקופת כהונתו של צ'נסלור
פרק רביעי: תקופת הנציבות של ארתור ווקופ - תקופת התחזקות התנועות הלאומיות והמרד הערבי (1938-1931)
א. תקופת הכהונה הראשונה של ווקופ - שינוי בדפוסי העליה במסגרת מדיניות הפיוס וההבלגה (1936-1931)
ב. מדיניותו של ווקופ כפי שבאה לידי ביטוי בשנים 1938-1931
ג. מינויה של הועדה המלכותית לארץ ישראל ותוכנית החלוקה
ד. כישלון המדיניות הבריטית והחזרה מתוכנית החלוקה שהביאו לסיום כהונתו של ווקופ

סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אליאב, בנימין. הישוב בימי הבית הלאומי 1948-1917. ירושלים: כתר, 1989.
ברנרד, יוסף. השלטון הבריטי בארץ ישראל, פרשת כשלונו של משטר. ירושלים: מוסד ביאליק, 1948.
מקובר, רחלה. שלטון ומנהל בארץ ישראל 1925-1917. ירושלים: יד יצחק בן צבי, 1988.
פטרזיל, י. ורונן, י. מבלפור עד בווין. תל אביב: הוצאת מרדכי ניומן, 1947.
קצבורג, נתנאל. מחלוקה לספר לבן - מדיניות בריטניה בארץ ישראל 1939-1931. ירושלים: יד יצחק בן צבי, 1984.
ראובני, יעקב. ממשל המנדט בארץ ישראל - ניתוח היסטורי מדיני. ירושלים: אוניברסיטת בר אילן, 1993.
שור, נתן. ארץ ישראל מהתקופה הפרהיסטורית עד ימינו. תל אביב: הוצאת דביר, 1998.
הרצאת הועדה המלכותית לפלשתינה (א"י). הוגשה לפרלמנט על ידי מזכיר הממלכה לענייני מושבו בפקודת הוד מלכותו ביולי 1937, תרגום רשמי, 1937.
Hanna, Paul L. British Policy In Palestine, Washington D.C: American Concil on Public Affairs, 1942.
Hurewitz, J.C. The Struggle for Palestine, New York, Greenwood Press, 1968.
Jeffries, J.M.N. Palestine: The reality. Bristol: Western Printing Services L.T.D, 1939.
אילן, עמיצור. "המאבק המדיני והלאומי על ארץ ישראל 1947-1917", בתוך: פורת יהושוע ושביט יעקב. (עורכים). היסטוריה של ארץ ישראל, המנדט והבית הלאומי (1947-1917). כרך 9. ירושלים: יד יצחק בן צבי, 1982. עמ' 85-20.
ביגר, גדעון ושביט, יעקב. "המנדט הבריטי על ארץ ישראל שלטון, מנהל וחקיקה". ", בתוך: פורת יהושוע ושביט יעקב. (עורכים). היסטוריה של ארץ ישראל, המנדט והבית הלאומי (1947-1917). כרך 9. ירושלים: יד יצחק בן צבי, 1982. עמ' 105-86.
מוסק, משה. "הרבט סמואל, עצוב הדפוסים הראשונים של מדיניות העליה". בתוך: באוור יהודה ודיוויס משה (ערוכים). פרקי מחקר בתולדות הציונות. ירושלים: האוניברסיטה העברית, 1976. עמ' 304-286.
עופר, פנחס. "אכזבה מהישגי הבית הלאומי היהודי, גורם לתפנית במדיניות הבריטית בארץ ישראל ב1930-?". קתדרה, 16, (1980), עמ' 132-125.
עופר, פנחס. "התגבשות משטר המנדט והנחת היסודות לבית לאומי יהודי 1931-1921". בתוך: ליסק משה (עורך). תולדות הישוב היהודי בארץ ישראל מאז העליה הראשונה, תקופת המנדט. חלק 1. ירושלים: מוסד ביאליק, 1994. עמ' 328-223.
קצבורג, נתנאל. "העשור השני למשטר מנדט בארץ ישראל, 1939-1931". בתוך: ליסק משה (עורך). תולדות הישוב היהודי בארץ ישראל מאז העליה הראשונה, תקופת המנדט. חלק 1. ירושלים: מוסד ביאליק, 1994. עמ' 434-329.
קירשנבוים, ש.ל. "נציבותו של הרברט סמואל בארץ ישראל - נסיון של הערכה". מולד, ז' (1962), עמ' 55-45.
רולף, שילה-הטיס. "מדיניות הפתוח הכלכלי של סר הרבט סמואל, הלכה ובצוע בשנה הראשונה לכהונתו כנציב עליון (1920/21)". קתדרה, 12, (1979), עמ' 90-70.
שפר, גבריאל. "שיקולים פוליטיים בקביעת מדיניות בריטניה בשאלת הגירת יהודים לארץ ישראל". הציונות - מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ ישראל. ה' (1978), עמ' 226-182.
שפר, גבריאל. "תדמית הפלסטינאים והישוב כגורם בעצוב המדיניות המנדטורית בשנות השלושים". הציונות - מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ ישראל. ג' (1974), עמ' 294-273.

תגים:

אנגליה · אימפריאליזם · בלפור · בית לאומי · ממשל · הספר הלבן · המנדט

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "המנדט הבריטי והסכסוך בארץ ישראל", סמינריון אודות "המנדט הבריטי והסכסוך בארץ ישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.