היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 45
עבודה מס' 60591
הצגת שלושה גורמים לקיפאון במצבו של משק הדלק-ריכוזיות הכוח בידי עובדי בז"ן, מעורבות הממשל, והתנהגותם של חברות הפרטיות.
9,534 מילים (כ-29.5 עמ'), 30 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 60790
האם ואיזה תפקיד מילאה הכנסיה האנגליקנית בחדירת הממשל הקניאתי לחברה, בעיקר לאחר המעבר לשלטון עצמאי.
4,801 מילים (כ-15 עמ'), 15 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 65468
דיון בשלושה ממשלי אפלטון.
3,975 מילים (כ-12 עמ'), 1 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65457
איזה דגם היה יותר דומיננטי יותר בתהליך קבלת ההחלטות של הממשל האמריקני - הרציונלי או הפסיכולוגי.
3,404 מילים (כ-10.5 עמ'), 8 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 60533
בחינת ההנחה כי לייעול המנגנון האדמיניסטרטיבי הייתה השפעה רבה על מידת הצלחתו של מלך זה בקידום וחיזוק הממלכה הצרפתית בתקופתו.
5,764 מילים (כ-17.5 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60056
הרקע ההיסטורי ובחינת מדיניות החוץ של הממשל האמריקאי.
6,395 מילים (כ-19.5 עמ'), 12 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 50890
סקירה תיאורטית של המושג והגדרותיו, חשיבות העסק הקטן במשק, התייחסות הממשל ובחינת יתרונותיו וחסרונותיו של העסק הקטן.
2,902 מילים (כ-9 עמ'), 6 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 50891
רקע תיאורטי, הגורמים המעורבים וניתוח קבלת ההחלטה.
3,131 מילים (כ-9.5 עמ'), 8 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 50971
סקירה כללית של הנושא תוך התייחסות לסוגי הדמוקרטיה השונים.
2,724 מילים (כ-8.5 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 45