היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 84
עבודה מס' 61333
מעורבותן של מדינות ערב בשאלת א"י בחלוקה לשלוש תקופות משנה.
6,567 מילים (כ-20 עמ'), 14 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61269
בחינת תפקידי הגננת והסייעת על מנת להבין את חלוקת התפקידים ביניהן.
3,982 מילים (כ-12.5 עמ'), 7 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 65859
בחינת הטענה כי בשוק ההון הישראלי לא קיימות תשואות עודפות בטווח הקצר בעקבות הכרזות על התחלת מדיניות חלוקת דיבידנדים.
2,585 מילים (כ-8 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 65297
השינויים בחלוקת התפקידים הקלאסיים והתכונות בין ההורים, לפי ארבעה ספרי ילדים משנות ה-80.
7,905 מילים (כ-24.5 עמ'), 6 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66004
האם הפרשה של מקרקעין לצרכי ציבור בתכנית חלוקה חדשה צריכה להתבצע על פי העקרונות האמורים בסעיפים 196-188 לחוק התכנון והבניה
13,479 מילים (כ-41.5 עמ'), 70 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 61551
התפתחותו ומשמעותו של המושג "קיפוח המיעוט" ובחינת התקיימותו באי חלוקת דיווידנד.
1,609 מילים (כ-5 עמ'), 27 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 62403
דיון בשלושה מחקרים שבדקו השפעת אופציות ומניות בחברות בארה"ב בהיבטים שונים.
8,796 מילים (כ-27 עמ'), 14 מקורות, 592.95 ₪
עבודה מס' 61731
ניתוח מאמרים ומחקר כמותי.
12,507 מילים (כ-38.5 עמ'), 23 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61620
עבודה המציגה ממצאי מחקר שבדק את נושא חלוקת התפקידים בין בני הזוג ועמדותיהם כלפי עבודות הבית.
3,700 מילים (כ-11.5 עמ'), 13 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 84