היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 84
עבודה מס' 67306
עקרונות משמעותיים בסוגיית העזבונות, היורשים, דרכי חלוקה ודרכי התמודדות עם בעיות בחלוקת העזבון.
10,346 מילים (כ-32 עמ'), 39 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 31139
נשים מול גברים בחינת התפקידים והמשרות בו והחלוקה לפי ג'נדר, ניתוח משרות תפקידים לוגיסטיקה ושכר.
4,224 מילים (כ-13 עמ'), 8 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 67291
בחינת ההשפעה של יישום תקן 16 על גובה חלוקת דיבידנד בחברות הכפופות לחוק ני"ע.
5,902 מילים (כ-18 עמ'), 22 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 67544
טקס החופה בעין ביקורתית תוך התייחסות ליחסי הכוחות ולחלוקת התפקידים המגדריים בטקס.
7,652 מילים (כ-23.5 עמ'), 31 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 66076
כיצד התחולל המפנה הפוליטי באו"ם בין השנים 1946-1947, אשר הביא להחלטת החלוקה של ארץ ישראל?
9,728 מילים (כ-30 עמ'), 15 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 66957
האם חל שינוי בחלוקת התפקידים במשפחה הערבית בעקבות תהליכי רכישת ההשכלה של הנשים הערביות.
4,676 מילים (כ-14.5 עמ'), 58 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 65012
סקירת הדרכים לחלוקת העושר בחברה באמצעות מערכת המס ובכלים משפטיים והאם קידומו של שוויון חברתי כרוך באובדן יעילות כלכלית.
9,184 מילים (כ-28.5 עמ'), 11 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 65658
תגובות מחירים להכרזה על התחלת מדיניות חלוקה של דיבידנדים: תגובת יתר או מגמה?
2,585 מילים (כ-8 עמ'), 11 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 65100
חלוקת נטל האחריות במקרה של אי בהירות לגבי מקרה הביטוח
8,204 מילים (כ-25 עמ'), 20 מקורות, 119.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 84