היישום אינו מחובר לאינטרנט

חשיבות פרויקט לחקר והערכת ביצועים בארגונים ציבוריים

עבודה מס' 062419

מחיר: 435.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הצורך, הגישות השונות ואסכולות הערכה בחקר ביצועים בארגונים ציבוריים.

3,721 מילים ,39 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

אילו חיפשנו כותרת אחת שתאפיין את שנות האלפיים, בוודאי היינו מכנים תקופה זאת כעידן של שינויים מואצים. שינויים אשר ישפיעו על כל חלק מחיינו, ובכללם חיינו הארגוניים (Coats, 83).
מוקדם מדי לחזות את השפעת השינויים האלו על היחיד, וכיצד הם ישפיעו על אורח חיינו, על התנהגותנו, על יחסינו החברתיים ועל כל מרקם האמונות שלנו. אם כי סממנים ומגמות ניתן כבר לראות היום: אנו עדים לשינויים במערך הפוליטי והכלכלי, מעבר מבסיס אידיאולוגי לבסיס כלכלי כגורם מכריע בתפישה הפוליטית.
(Naisbitt,and Aburdene., 1990); התעוררות דתית ולאומנית, (Cody, 1981); מעבר להפרטה וליציאת ממשלות ממעורבות תוך חשיפת התעשיות והארגונים לתחרות בינלאומית על שווקים פתוחים; לשינויים טכנולוגיים מרחיקי לכת, המאפשרים התייחסות אל העולם כולו כאל יחידה כלכלית אחת המביאה איתה דרך חיים גלובלית וכאל יחידה בעלת מערך ערכי עולמי. (Kider, 1994)
רפורמה ארגונית וניהולי היא תהליך הכרחי בארגון ציבורי מודרני, לפי 1994) Hines) ו- ( Centron 1994) התפתחות טכנולוגית היא הכוח המרכזי העומד מאחרי השינויים הצפויים בארגונים. כל החשיבה של הרפורמה יוצאת מתוך הנחה שמה שניתן לעשות בסקטור הפרטי, ניתן לעשות בציבורי.
המבקרים טוענים שלא כך הם פני הדברים. לא כל דבר שעבד במגזר העסקי - פרטי יכול לעבוד בציבורי כמו למשל אותם אנשים שחיים תחת לקו העוני - מי אמור לטפל בהם. (Pollitt, 1988)
5 "נושאי המפתח" במנהל הציבורי החדש: הערכת ביצועים; מרכיבים עסקיים ומושג הלקוח; תחרות והפרטה; דילמת המדיניות העסקית\חברתית; ביקורת "קשה". לפי ,(1988) POLLITT
הרעיון הבסיסי של הרפורמה במנה"צ מתייחסת לכך שיש למדוד כל דבר אם בתחילתו, באמצע או בסופו. ניתן למדוד ביצועים בכל אחד מהשלבים הללו. הבעיה המרכזית שהייתה במנהל הציבורי הישן שדיברו בהשגת מטרות, ביעילות בהשגת יעדים אולם אז התברר שכדי להשיג יעדים יש לקבוע מהם מדדי הביצוע בהם תשיג את היעדים.
יתר על כן בחינתם של תפוקות, תוצרים וביצועים מהווה כלי חיוני ללימוד ושיפור מתמיד בתהליכי ייצור ושירות של כל ארגון ובעיקר היא מהווה אתגר עבור המנהל והמגזר הציבורי.

מטרת רשימה זו לדון בחשיבות פרויקט לחקר והערכת ביצועים בארגונים ציבוריים.
להגשמת מטרה זו, נבחן את: הצורך, הגישות השונות ואסכולות הערכה בחקר ביצועים בארגונים ציבוריים.

תוכן העניינים:
מבוא
הצורך בחקר ביצועים בארגונים ציבוריים
גישות בחקר ביצועים בארגונים ציבוריים
אסכולות הערכה בחקר ביצועים בארגונים ציבוריים
ניתוח עמדות הציבור בחקר ובהבנת ביצועים
הערכת עמדות הציבור בחקר ובהבנת ביצועים בארגונים ציבוריים בישראל ובעולם
סיכום: מודל כללי לפרויקט הערכת ביצועים בארגונים ציבוריים
מקורות
נספח תרשים מודל ביצועי המגזר הציבורי

מקורות:

ברזילי, ג., יוכטמן-יער, א., וסגל, ז. (1994). בית המשפט העליון בעין החברה הישראלית, ת"א: פאפירוס.
דגני, א. ודגני, ר. (1995). עמדות ציבור לגבי מערכת קליטת עליה. משרד הקליטה, תל-אביב: גאוקרטוגרפיה.
לוינסון, ח., ברק, י, וחכימי ע. (1999). הערכות ועמדות הציבור כלפי שירות בתי הסוהר. המשרד לביטחון פנים, ירושלים: לשכת המדען הראשי.
נחמיאס, ד., דנון-קרמזין, מ., ויראוני, א. (1997). לקראת רפורמה מבנית במגזר הציבורי בישראל. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה.
Balk, W.K. (1985). Productivity improvement in government agencies: An ethical perspective, Policy Studies Review, 4, 475-483.
Blau, P.M. (1964). Power and Exchange in Social Life. New-York; Wiley.
Box, R.C., (1998). Citizen Governance: Leading American Communities into the 21st Century. Thousand Oaks, CA: Sage.
Bozeman, B. (1993). Public Management. San Francisco; Jossey Bass.
Brudney, J.L. (1990). Fostering Volunteer Programs in the Public Sector: Planning, Initiating, and Managing Voluntary Activities. San Francisco: Jossey-Bass.
Carter, N. (1989). Performance indicators: 'Backseat driving' or 'hands off' control? Policy and Politics, 17, 131-138.
Centron, M. 1994, "An American renaissance in the year 2000", St. Martin's press, New York.
Coats, F.J., The Highly Probable future- 83 assumptions about the year 2025, The world future society.
Cody E. (1981). Rise in Islamic Fundamentalism, Washington Post, April 4.
Dutton, J.E., Dukerich, J.M. (1991).Keeping an eye on the mirror: image and identity in organizational adaptation. Academy Of Management Journal, 34, 517-554.
Dutton, J.E., Dukerich, J.M., Harquail, C.V. (1994). Organizational image and member identification. Administrative Science Quarterly, 39, 239-263.
Hart, D.K., Grant, N.K. (1989). A partnership in virtue among all citizens: the public service and civic humanism; response to David Kirk Hart, Public Administration Review, 49, 101-107.
Hines, A. (1994) Jobs and infotech, The Futurist, Jan-Feb, pp 9-13.
Kacmar, K.M., Ferris, G.R. (1991). Perceptions of organizational politics scale (POPS): development and construct validation. Educational and Psychological Measurement, 51, 193-205.
Kider, R.M. (1994). Universal human values, The Futurist, July-August, pp 8-13.
King, C.S., Feltey, K.M., and Susel, B.O. (1998). The question of participation: Toward authentic public participation in public administration, Public Administration Review, 58, 317-326.
Local Government Training Board (1987). Getting Closer to the Public. Luton.
Mason, W.M., House, J.S., and Martin, S.S. (1985). On the dimensions of political alienation in America, Sociological Methodology, 15, 111-151.
National Consumer Council (1986). Measuring Up: Consumer Assessment of Local Authority Services. London.
Naisbitt, J. Aburdene, P. (1990) Megatrends 2000, William Morrow and Co. Inc, New York.
Organ, D.W. (1988). O.C.B.: The Good Soldier Syndrome. Lexington, MA.; Lexington books.
Osborne, D., and Gaebler, T. (1992). Reinventing Government. New-York: Plume.
Oswald, J. (1996). Human resources, scientist, and internal reputation: The role of climate and job satisfaction. Human Relation, 49, 269-294.
Poister, T.H. and Henry, G.T. (1994). Citizen ratings of public and private service quality: A comparative perspective. Public Administration Review, 54, 155-160.
Pollitt, C. (1988). Bringing consumers into performance measurement, Policy and Politics, 16, 77-87.
Pollitt, C. (1990). Performance indicators, root and branch, In M. Cave, M. Kogan, and R. Smith (eds.), pp. 167-178. Output and Performance Measurement in Government: The State of the Art. London: Jessica Kingsley.
Porter, L.W., Steers, R.M., Mowday, R.T. and Boulian, P.V. (1974). Organizational commitment, job satisfaction and turnover among psychiatric technicians. Journal of Applied Psychology, 59, 603-609.
Rainey, H. (1990). Public Management: Recent Development and Current Prospects. In N.B. Lynn and A. Wildavsky, eds., Public Administration: The State of the Discipline pp.157-184. Jersey: Chatham House.
Schussler, K.F. (1982). Measuring Social Life Feelings. San Francisco; Jossey-Bass.
Smith. T.W. (1981). Can we have confidence in confidence? Revisited. In D.F. Johnston (Ed.), Measurement of Subjective Phenomena (pp. 119-189). Washington, DC: U.S. Bureau of the Census.
Smith, P. (1993). Outcome-related performance indicators and organizational control in the public sector. British Journal of Management, 4, 135-151.
Thomas, P., and Palfrey, C. (1996). Evaluation: Stakeholder-focused criteria, Social Policy Administration, 30, 125-142.
Vigoda, E. (2000). Are you being served? The responsiveness of public administration to citizens' demands: An empirical examination in Israel. Public Administration, 78, 1, 165-191.
Weiss, J.A. (1996). Psychology, In D.F. Kettl and H.B. Milward, The State of Public Management, pp.119-142. Baltimore: Jhons Hopkins University Press.
Winkler, F. (1987). Consumerism in health care: beyond the supermarket model, Policy and Politics, 15, 1-8.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חשיבות פרויקט לחקר והערכת ביצועים בארגונים ציבוריים", סמינריון אודות "חשיבות פרויקט לחקר והערכת ביצועים בארגונים ציבוריים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.