היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 60
עבודה מס' 60557
הצורך בהתערבות בית המשפט בתנאים מקפחים הקיימים בחוזים אחידים.
8,388 מילים (כ-26 עמ'), 22 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 70055
האם ראוי שבית המשפט ו/או בית הדין יתערב בחוזים אחידים, בכולם או מקצתם?
16,020 מילים (כ-49.5 עמ'), 55 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70797
ניתוח התנהגותי וכלכלי של הצדדים המתקשרים בחוזים אחידים.
4,618 מילים (כ-14 עמ'), 40 מקורות, 294.95 ₪
עבודה מס' 61012
סקירת הנושא תוך כוונה לטעון כי יחסי העבודה אמורים להיות אחידים, מבחינת כלליות חוקי ההעסקה.
7,916 מילים (כ-24.5 עמ'), 38 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 60433
בחינת הנושא לאור האופן שבו יושם החוק בפסיקת ביה"ד לחוזים אחידים ובתיהמ"ש, בנוסף לבחינת מבחן הקיפוח לאור גישות ותיאוריות שונות וכמו"כ בהשוואה למושגים אחרים רלוונטיים.
8,747 מילים (כ-27 עמ'), 14 מקורות, 374.95 ₪
עבודה מס' 50916
סקירה כללית (מההיבט של מנהל עסקים) של הדינים הקשורים בעולם העסקים, כגון דיני חברות, דיני חוזים, דיני עבודה וכו'.
8,883 מילים (כ-27.5 עמ'), 5 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 67057
האם אכן דוקטרינת האשם תורם ראויה לחול אף בדיני החוזים?
11,144 מילים (כ-34.5 עמ'), 25 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 70094
השלכות התיקון להלכה הנהוגה במסגרת פסק דין אפרופים וההלכות המאוחרות לו.
6,480 מילים (כ-20 עמ'), 20 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 68556
סקירה קצרה של הגורמים והנסיבות שהביאו לחתימה על "חוזה לוקארנו", אבחון הצלחותיו, כישלונותיו ומבחן התוצאה.
1,384 מילים (כ-4.5 עמ'), 3 מקורות, 144.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 60