היישום אינו מחובר לאינטרנט

חוזים אחידים

עבודה מס' 070055

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם ראוי שבית המשפט ו/או בית הדין יתערב בחוזים אחידים, בכולם או מקצתם?

16,020 מילים ,55 מקורות ,2013

תקציר העבודה:

חוזים אחידים מנוסחים באופן חד צדדי על ידי הספק ולצרכן אין כל יכולת התמקחות או השפעה עליהם. כפועל יוצא, הספק יכול לכלול תנאים שפוגעים בצרכנים ובמצב זה, לעניות דעתי, ההגנות מכוח החוק אינן מספקות מענה הולם. בעבודתי זו אסקור ואוכיח כי אמנם החוק נועד להגן על לקוחות וצרכנים מפני תנאים מקפחים בחוזים אחידים, אך בפועל הוא אינו מצויד במנגנוני אכיפה יעילים וישנו הצורך בהתערבות חיצונית אשר תעצב את המציאות ותשקף את מטרת החוק(13).
במסגרת עבודתי זו אבחן האם ראוי שבית המשפט ו/או בית הדין יתערב בחוזים אחידים, בכולם או מקצתם? על מנת להשיב על שאלה זו יש לבחון שאלות משנה אשר יסללו את הדרך לתשובה הראויה ובהן:
א. אפיוני החוזה האחיד- מהם היתרונות והחסרונות של החוזים האחידים?
ב. מהו תנאי מקפח בחוזה אחיד?
ג. אילו חזקות מצויות בסעיף 4 לחוק ואילו ראוי להכליל?
ד. מהי תחולת החלטות בית הדין לחוזים אחידים?
ה. התנהלות בית המשפט עד כה בהתערבות בחוזים אחידים בהתאם לפסיקה.
ו. מהם השיקולים וההצדקות להתערבות ו/או אי התערבות בחוזים אחידים?
ז. המלצות ופתרונות לטיפול ראוי והולם בתופעת החוזים האחידים.

חופש החוזים, שכאמור אחת מנגזרותיו היא חופש ההתקשרות, מהווה זכות יסוד חוקתית, והוא הוגדר בפסיקה ובספרות כאחד מעקרונות היסוד של תפיסת המשפט הישראלית . כך נאמר בספרות המשפטית(15):
"ביסוד החוזה מונחת האוטונומיה של הרצון הפרטי. אוטונומיה זו כוללת, בין השאר, את החופש להתקשר או שלא להתקשר בחוזה... חופש זה על היבטיו השונים הוא זכות חוקתית... בישראל נגזר אופיו החוקתי של חופש החוזים מזכות היסוד בדבר כבוד האדם והקניין".

האם ראוי כי אוטונומיה זו תבוא לידי ביטוי בתחום החוזים האחידים?
אקדים ואומר כי לעניות דעתי חוק החוזים האחידים הינו חוק צרכני במובן הרחב של מושג זה(16) כאשר מטרתו של חוק החוזים האחידים "להגן על לקוחות מפני תנאים מקפחים בחוזים אחידים" אינה באה לידי מימוש. ברי כי ביסוד הגנה זו עומד חוסר השוויון שבין הצדדים וכאשר קיים חוסר שוויון הוא יוצר פתח להשגת יתרון בלתי הוגן, אשר באמצעותו שולט צד אחד על תוכן החוזה, ומכתיב תנאים הנראים לו(17). בהסדרים שנקבעו בחוק החוזים האחידים ביטא המחוקק את רצונו להשיג החזרתו על כנו של איזון הכוחות שהופר בחברה הצרכנית המודרנית(18) אולם הוא לא נחל הצלחה במסגרתו ומשכך יש לבצע התערבות על מנת להגשים מטרתו של החוק.

תוכן עניינים:
א. פתח דבר
ב. חוזה אחיד מהו?
מאפייני החוזה האחיד
ג. סייגים לתחולת החוק
ד. תנאי מקפח- מהו?
ה. חזקות הקיפוח
ו. עילות לביטול או שינוי תנאי מקפח בחוזה אחיד- מבחן הקיפוח
ז. הוראות חיצוניות המאפשרות ביטול תניות
סעיף 12 לחוק החוזים
סעיף 39 לחוק החוזים
סעיף 30 לחוק החוזים
פרשנות בית המשפט
שימוש בכלל הפרשנות נגד המנסח (contra preferentem)
סעיפים 17-18 לחוק החוזים, עושק וכפיה
תניות הפניה בחוזה אחיד
סעיפים קוגנטיים בחוזה אחיד
סעיף 3 לחוק החוזים (תרופות), אכיפה בלתי צודקת
פגיעה בכבוד האדם וחירותו
ח. כיצד ניתן לבטל תנאי מקפח בחוזה אחיד?
ט. בית הדין לחוזים אחידים
י. בקשה לאישור חוזה אחיד ע"י בית הדין
יא. תחולת החלטות בית הדין לחוזים אחידים
יב. חוזים אחידים בראי הפסיקה- מגמת בית המשפט בהתערבות בחוזים אחידים
יג. הצדקות לאי התערבות
יד. הצדקות להתערבות
טו. דרכים לפתרון
טז. סוף דבר ותחילתו

קטע מהעבודה:

עוצמת התערבות בחוזים אחידים נובעת מקיום תנאים מקפחים, חדשות לבקרים, בחוזים אחידים המקפחים את הצרכן ועמדתו. בפרק זה אבחן מהו תנאי מקפח ומהן החזקות המעוגנות בחוק.
בדיני החוזים הכלליים קיימות מספר עילות המאפשרות לצרכן הנפגע מהם לדרוש את ביטול החוזה ולעתים אף לבטלו באופן ישיר, למשל במקרים של חוזה שנכרת עקב טעות, הטעייה, עושק וכפייה. במקרה בו החוזה נוגד את החוק, המוסר או תקנת הציבור הרי שהוא פסול מעיקרו.

תגים:

חוזה אחיד · תנאים מקפחים · התערבות · צרכן

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חוזים אחידים", סמינריון אודות "חוזים אחידים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.