היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 69460
כיצד "אי נראות", "טקסטואליות" ו"מיידיות לצד השהיית תגובות" משפיעים על פיתוח כישורים חברתיים במהלך שימוש ב"רשתות חברתיות"?
5,501 מילים (כ-17 עמ'), 23 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69347
בדיקת קיום/אי קיום קשר בין פרסום ברשתות חברתיות באינטרנט לאהדת הצרכן את המותג/ מוצר.
9,307 מילים (כ-28.5 עמ'), 22 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 67416
סקירת המקורות לזכויות חברתיות-כלכליות תוך התייחסות בעיקר למציאות במדינת ישראל וכן התייחסות למצב בעולם.
9,450 מילים (כ-29 עמ'), 16 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69641
הגדרת המונח צדק בקרב קבוצות חברתיות שונות תוך הגדרת מושג הצדק והבנתו ולפי תיאוריות שונות בפסיכולוגיה חברתית.
3,572 מילים (כ-11 עמ'), 3 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68723
הצגת אסטרטגית שיווק דיגיטלית עבור עסק דמיוני, וכלים לניצול מרבי של רשת האינטרנט בכלל ורשתות חברתיות בפרט.
6,967 מילים (כ-21.5 עמ'), 11 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 69154
בחינת השאלה: כיצד הארגון מצליח לקשור בין חבריו ואיזו זהות הוא מכונן עבורם.
4,115 מילים (כ-12.5 עמ'), 16 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 67206
סקירת מחקרים בנושא וניתוח של מדגם מייצג של מועסקי היי-טק, בדרגים זוטרים (ראש צוות ומטה).
6,589 מילים (כ-20.5 עמ'), 22 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 66372
משמעות הרובעים/מינהלים קהילתיים בעיני השותפים בהם[שהם בעצם המתנדבים]
15,637 מילים (כ-48 עמ'), 23 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69602
האם הפרסום הוא אפקטיבי במונחים של יצירת העדפת קנייה.
2,153 מילים (כ-6.5 עמ'), 6 מקורות, 90.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100