היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 69064
באיזה אופן שיחקה המהפכה האסלאמית תפקיד בכלכלה האיראנית במרוצת השנים, ובאילו סקטורים בחברה נוכחותה הייתה מורגשת במיוחד?
8,584 מילים (כ-26.5 עמ'), 33 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 64081
הבדווים בישראל פועלים בהשפעתן של שלוש מערכות שונות: המשפט המנהגי ('ערף'), השריעה האסלאמית והחוק הישראלי לו הם כפופים.
8,654 מילים (כ-26.5 עמ'), 24 מקורות, 357.95 ₪
עבודה מס' 66070
הצגה ותיאור כיצד התופעה באה לידי ביטוי ומהם אופני הטיפול בה.
3,324 מילים (כ-10 עמ'), 5 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 68427
סקירת מצבם של יהודי איראן תחת שלטונו של השאה ותחת חומייני.
3,132 מילים (כ-9.5 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69021
כיצד חוקי הדת האיסלאמית ואופן יישומם משפיעים על השתלבות האישה בשוק הכלכלה הציבורי במצרים ובאיראן.
7,326 מילים (כ-22.5 עמ'), 17 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64862
סקירת חייו של חומייני והשפעת מאורעות חייו על האידאולוגיה הדתית והמדינית.
3,356 מילים (כ-10.5 עמ'), 4 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 62653
תפקיד העלמא השיעים.
6,200 מילים (כ-19 עמ'), 7 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 69510
העלמאא' באיראן בדילמה מול הטכנולוגיות בתקשורת וברפואה - החל מהמהפכה האסלאמית ב-1979.
6,406 מילים (כ-19.5 עמ'), 29 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69284
העבודה סוקרת ומציגה גישות שונות בפירוש המונח ג'האד באמונה האסלאמית.
2,656 מילים (כ-8 עמ'), 8 מקורות, 144.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100