היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין מבנה וחוקי הדת האסלאמית לבין מעמד האישה

עבודה מס' 069021

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד חוקי הדת האיסלאמית ואופן יישומם משפיעים על השתלבות האישה בשוק הכלכלה הציבורי במצרים ובאיראן.

7,326 מילים ,17 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

תמורות ושינויים חלו במעמדה של האישה בארצות ערב השונות, תמורות אשר היו קשורות קשר הדוק למאבקים לשחרור לאומי בארצות ערב מעול הכיבוש הזר של האימפריה העותמנית, אנגליה וצרפת (סרוג'י, 1993). בעבודה זו המטרה הייתה להתמקד בבחינת הקשר שבין הדת האיסלאמית למבנה שוק העבודה, תוך זיהוי מעמד האישה בחברה הערבית ובעיקר במצרים ובאיראן. כל זאת מתוך הנחה שבמצרים מרבית הציבור הוא דתי אך השלטון מתיימר להיות חילוני ולכן מעמד האישה בשוק העבודה נמצא במגמת שיפור ולעומת זאת שוער שבאיראן הציבור והשלטון הוא דתי ולכן מאפיינים דתיים מגדירים את חלוקת העבודה בין במינים ואת העדר יכולתה של האישה להגשים את עצמה.
ההנחות שהנחו את המחקר היו שהנשים בשתי המדינות עובדות במרחב הציבורי אך בעבודות הנתפסות כ"נשיות", וכן שעבודתן נעשית תחת חוקי הדת האיסלאמית, אשר יותר נוקשה באיראן לעומת מצרים. כמו כן, שוער שנשים עובדות במרחב הביתי ותורמות את חלקן במסגרת זו, אך מבחינת הנשים, לא מדובר באלמנטים של בחירה אישית אלא ציות לחוקי הדת ולאידיאולוגיה הפטריארכלית.
באופן כללי שאלת המחקר הייתה: האם ובאיזו מידה יש קשר בין מבנה וחוקי הדת האסלאמית לבין מעמד האישה, באופן ספציפי בחנה העבודה כיצד חוקי הדת האיסלאמית ואופן יישומם משפיעים על השתלבות האישה בשוק הכלכלה הציבורי במצרים ובאיראן. המשתנים שהוגדרו הם: המשתנה הבלתי תלוי, חוקי הדת ומעמד בדת בעיניי השלטון, המשתנה התלוי, השתלבות האישה בשוק העבודה וזכויותיה במרחב הציבורי.

בכדי לבחון את שאלת המחקר נכתבה עבודה תיאורטית אשר הסתמכה על כעשרים מקורות מידע המוכרים כאקדמיים מהעשור האחרון, יחד עם זאת, לא אותרו נתונים כמותיים מספקים על התפלגות מדויקת של מעורבות נשים בשוק העבודה. יתכן כי הסיבה לכך נובעת מהעובדה שרק בסוף שנות השבעים החל להתפתח בצורה מגובשת המחקר המגדרי על נשים במזרח התיכון ממדינות ערב.

בעבודה זו מוצגת סקירה המציגה את התפתחות החוק האסלאמי ואת מעמד האישה על פי הקוראן, תוך מתן דגש למצב האישה לפני שהחוק האיסלאמי הפך להיות מרכזי בקביעת אופי השלטון.
בנוסף, הוצגה סקירה בנוגע להתפתחויות במצרים ובאיראן ביחס לנשים במרחב הביתי והציבורי, כאשר הנתונים מעידים על דינמיקה מתמשכת בשתי המדינות, במרכז תהליכי השינוי ניתן לזהות התקדמות ונסיגה לגבי פרשנות החוק האיסלאמי.

תוכן העניינים:
מבוא
1 סקירת ספרות
1.1 החוק האיסלאמי
1.2 מעמד האישה על פי הקוראן
1.3 מצרים ושוק העבודה
1.4 איראן ושוק המצרים
דיון וסיכום: מעמד האישה במדינות ערב
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

"אין אל מלבד אללה, מוחמד הוא שליחו של אללה", דקלום שני הפסוקים האלה בנוכחות שני עדים הוא כל אשר נחוץ בכדי להתאסלם. מיליוני בני אדם, רובם בארצות העולם השלישי, מצהירים הצהרה פשוטה זאת, ובקבלם את עול ההתחייבויות הנוקשות של מצות העולם, מצטרפים לקבוצת המאמינים הגדולה, מהר מכל דת אחרת (הורי וצ'יפינדייל, 1998).
לפני סוף המאה השביעית זיהתה קבוצה ערבית שולטת את הסדר החדש עם התגלות האל למוחמד, התגלות שהשלימה את ההתגלויות של הנביאים הקודמים ויצרה דת חדשה נפרדת מן היהדות ומן הנצרות (חוראני, 1996).

תגים:

מעמד האישה · קוראן · איראן · מצרים · נשים ושוק עבודה · מעמד הנשים · אסלאם · איסלם · ארצות ערב · ערבים · פמיניזם · מסורת · מגדר · מוסלמיות · מעמד האישה · מזרח תיכון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין מבנה וחוקי הדת האסלאמית לבין מעמד האישה", סמינריון אודות "הקשר בין מבנה וחוקי הדת האסלאמית לבין מעמד האישה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.