היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 70280
הצעה למחקר שיווקי שיבדוק את תפיסת המותג.
2,741 מילים (כ-8.5 עמ'), 0 מקורות, 108.95 ₪
עבודה מס' 50546
סקירת הספרות, משתני המחקר והצעה למחקר באמצעות שאלון.
2,346 מילים (כ-7 עמ'), 19 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 65179
סקירת מאמר והצעה למחקר בחברת "מחקר ופיתוח".
2,850 מילים (כ-9 עמ'), 15 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 68594
סקירת מספר מחקרים והצעה למחקר.
2,039 מילים (כ-6.5 עמ'), 6 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 50214
סקירת הספרות בנושא השחיקה והצעה למחקר הנושא כולל מטרות ושיטות מחקר.
4,077 מילים (כ-12.5 עמ'), 27 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 67973
סקירת מחקרים בנושא והצעה למחקר לבדיקת הקשר בין המשתנים.
4,739 מילים (כ-14.5 עמ'), 26 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70589
הצעת מחקר הכוללת סקרת ספרות ותכנון מחקר.
4,042 מילים (כ-12.5 עמ'), 19 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 32060
הצעת מחקר בנושא האמור כולל סקירה מקיפה של מחקרים וביבליוגרפיה מומלצת.
2,828 מילים (כ-8.5 עמ'), 20 מקורות, 131.95 ₪
עבודה מס' 69109
הצעת מחקר הכוללת סקירת ספרות קצרה ותיאור של המחקר.
1,689 מילים (כ-5 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100