היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת הוותק על שחיקת המורה-הצעת מחקר

עבודה מס' 050214

מחיר: 203.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת הספרות בנושא השחיקה והצעה למחקר הנושא כולל מטרות ושיטות מחקר.

4,077 מילים ,27 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

נושא העבודה, השפעתו של גורם הגיל על שחיקת המורה, הוא נושא אשר צריך להיחקר ולהיבדק במסגרת מחקר במדע המדינה עקב חשיבותו הרבה של החינוך ורמת המחנכים בארץ.

החינוך, הוא אבן היסוד שעליו נבנית חברה מתוקנת בעלת ערכים ותרבות. במידה וקיים גורם אשר מהווה הפרעה לתהליך או גורם המעכב את מתן החינוך לדור הצעיר חשוב שגורם מעכב זה יאותר ויטופל.

בחברה הישראלית של ימינו, אשר רבים השסעים בה, ניתן יהיה לגשר ולצמצם פערים רק בעזרת חינוך והקניית ערכים.

מבין כל הגורמים אשר ייתכן ומשפיעים על שחיקת המורה כגון: גיל, מין ויציאה לשנת השתלמות החלטתי להתמקד בעבודה זו רק במשתנה הוותק כגורם לשחיקה אצל המורה.

בעובדה זו לא התייחסתי לכל העוסקים במלאכת ההוראה בכל מגזרי החינוך אלא רק בחינוך הפורמאלי בלבד.

אינני פוסל את עבודת ההוראה שמתבצעת במכונים פרטיים מחד כגון "הכנה לפסיכומטרי", "הכנה לבגרות" וכד' ומאידך גם לא את החינוך החרדי המתבצע בין כתלי הישיבות החרדיות השונות - אולם בעבודה זו אתרכז כאמור בחינוך הפורמאלי בלבד.

תוכן העניינים:
מבוא
סקירה ספרותית
מושג השחיקה
שחיקת מורים\שחיקה במסגרת ההוראה
גורמי השחיקה
וותק בעבודה כגורם שחיקה
מטרת המחקר
השערת המחקר
המשתנים והגדרותיהם
מערך המחקר
שיטת הדגימה
העיבוד הסטיסטי
ביבליוגרפיה

מקורות:

Cherniss, C., Staff Burnout: Job Stress in Human services, Beverly Hilss, California: Sage Publication, 1980.
Cherniss, C., Preventing Burnout: From Theory to Practice, In: J.W. Jones (ED.), The Burnout Syndrome , Park Ridge, IL: Lonson House Management press, 1981, 172-176.
Dunham, J., Coping Strategies Teachers Stress, Open University Press, Milton Keyne Philadelphia, 1989, 117-134.
Etzion, D., kafry D., and Pines A., The Experience of Tedium in Israeli and American Managers, Journal of Psychology and Judaism, 1978.
Freudenberger, H.J., Staff Burnout, Journal of Social Issues, 30, 159-164, 1974.
Freudenberger, H.J. and Richelson, Burnout: The High Cost of Achievment , Garden City, N.Y., Anchor Press, 1980.
Harris, B., Improving Staff Perfrmance through In - Service Education,, Boston, Allyn and Bacon, 1980
Hendrickson, B., "Teachers Burnout: How to Recognize it: what to do about it" Lesrning, 1979, 7, 36-39.
Leiter, j., Perceived Teacher Autonomy and Meaning of Organiztional Control, The sociological quarterly, 1981, 225-239.
Masach, C., "Burnout", Human Behavior, 1976, 5, 16-22.
Maslach, C. and Jackson, s., "the Measurment of Experianced Burnout", Journal of Occupational Behavior, 1981, 2, 1-15.
Newton, T.J. and Keenan, A., Coping with Work-related stress, Human Relations, 1985, 38 (2), 1985, 107-126.
אברהם, ע.', עולמם הפנימי של המורים, תל-אביב, אוצר המורה, 1972.
אדן, ש.', תוכניות הלימודים החדשות, עקרונות ותהליכים, ירושלים, משרד החינוך והתרבות, המרכז לתוכניות לימודים, 1971.
אורמיאן, ח.', מבעיות הכשרת מורים בעולם ולקחן לישראל, אורים יז, תש"כ .116-120.
בן דוד, י'., הסטטוס החברתי של המורה בישראל, מגמות, ח', 1957. 201-211.
בר-גל, ד'., לחצים בעבודה במקצועות שירות אנוש, מגמות, כ"ח, 1984, 575-581.
דיאמנט, א', לחמן, ר'., גורמי "דחייה" ו"בלימה" בנטייתם של מורים לעזוב את ההוראה, אוניברסיטת תל-אביב, 1982.
ז'ק, א', ז', הורוביץ, ת'., ביה"ס הוא גם עולמו של המורה, ת"א, רמות, 1985.
יפה, עמנואל., מבט חדש על השתלמות עובדי הוראה, משרד החינוך והתרבות, האגף להכשרת מורים ולהשתלמותם, אפריל 1972.
מדריך למשתלם, בנק מסד בע"מ מידע לזכאים לשנת השתלמות, ינואר 1990.
עציון, ד'., שחיקה אנושית - תיאוריה ומחקר על פרשת דרכים, ידיעון מס' 25, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל-אביב 1984.
פיינס, א'., שחיקה נפשית: מהותה ודרכי ההתמודדות עמה, תל-אביב, גומא, צ'ריקובר 1984.
פרידמן, י', לוטן, א'., השחיקה הנפשית של המורה בישראל בחינוך היסודי, 1985, דו"ח מחקר, מכון סולד.
קרמר, ל', הופמן י'., זהות מקצועית ונשירה מן ההוראה, עיונים בחינוך, 30, 1981, 99-108.
רש, נורה., סקר מורים בשנת ההשתלמות, המכון לחקר הטיפוח בחינוך-האוניברסיטה העברית בירושלים, דצמבר 1984.

תגים:

מדינה · סוציולוגיה · עבודה · הוראה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת הוותק על שחיקת המורה-הצעת מחקר", סמינריון אודות "השפעת הוותק על שחיקת המורה-הצעת מחקר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.