היישום אינו מחובר לאינטרנט

הצעת מחקר - שימוש בסמים בקרב בני הנוער

עבודה מס' 020618

מחיר: 181.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הקשר בין נוירוטיות, דימוי עצמי ומשמעות החיים לבין שימוש בסמים בקרב בני הנוער, הצגת המחקר וביבליוגרפיה.

2,408 מילים ,22 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

קיימת סברה שתופעת השימוש בסמים, קשורה במידה רבה בשינוי הקיומי שחל במצב האדם, שגורר להתמודדות האדם עם חרדה וכאב. היכולת להגיע לסיפוק המיידי השריש הרגלי צריכה של חומרים ותרופות להתניית ההרגשה הנוחה ומצב הרוח הטוב ((GOLDSTEIN, 1986.

אני סבורה כי לשימוש בסמים יש קשר עם נורוטיות, דימוי עצמי ומשמעות חיים. קשרים חלקים לאמור לעיל נמצאו במספר מחקרים העוסקים נושא. כמו כן אני סבורה כי משתנה השימוש או העדר השימוש בסמים עשוי לתרום להבנה שלמה יותר של התופעה העבריינית כשההנחה התיאורטית המנחה אותנו היא היות העבריינות ובעיקר עבריינות הסמים מנגנון הגנה מפני העולם החיצון וכמו כן היותה ביטוי לטיפוס אישיות אקסטרברטי.

המחקר יבקש לבדוק את הקשר בין שלושה גורמים שנמצאו בספרות כרלוונטיים לשימוש הסמים: נוירוטיות (חרדה אישיותית), דימוי עצמי ומשמעות חיים. עד היום נבדק כל גורם מאלו לחוד, או רק שניים יחדיו, ובעיקר באוכלוסיית המבוגרים, ולכן לפי דעתי תרומתו השולית של המחקר הנוכחי תהיה גבוהה.

ראשי פרקים:
תקציר
1. מבוא
2. דימוי עצמי
3. נוירוטיזם
4. משמעות חיים
5. מטרות והשערות המחקר
7. השיטה ודרך איסוף הממצאים
8. ביבליוגרפיה

מקורות:

אדד מ., (1988), "נוירוטיות פסיכוגנית ופתרונות נאוגניים", עבריינות וסטיה חברתית, ט"ז, עמודים 5-20.
אולניק-שמש ד. (1986), שילוב של גורמים פרדיספוזיציוניים מצבים בתפיסת נכונות בני הנוער בני קיבוץ לנטילת חשיש ומריחואנה, עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר אילן, 1986.
בורגנסקי איתי, מיקוד שליטה, דימוי עצמי, נוירוטיות ואקסטרוברטיות בקרב מתמכרים לסמים בישראל, ניברסיטת בר אילן, מחלקה לקרימינולוגיה, 1994.
ברנע צ., טייכמן מ., ורהב ג. ,1990), השימוש בסמים ובאלכוהול בקרב תושבי מדינת ישראל- מחקר אפידימיולוגי, ירושלים, מאי 1990.
בר י.,(1984), דפוסי תחילת שימוש בחשיש בקרב בני נוער בארץ, אוניברסיטת תל-אביב: הפקולטה למשפטים, 1984.
טייכמן מאיר (1995), "השימוש בסמים ובאלכוהול: גורמים ומניעים: עבריינות וסטיה חברתית, 1, עמודים 77-109.
יעבץ ר., שובל, ו., (1980), דפוסי פגיעות לסמים בקרב הנוער בישראל, האוניברסיטה העברית: בית הספר לרפואה, 1980.
כץ נחום, הקשר שבין מרכיבי אישיות, משמעות חיים והסתגלות בקרב קבוצות חיילים שונות בצה"ל, אוניברסיטת בר אילן, המחלקה לקרימינולוגיה, 1997.
שפירא י., בן אליעזר א.,(1986), יסודות הסוציולוגיה, תל-אביב: עם עובד, 1986, עמודים 80-179.
מוס ר., (1988), תאוריות על גיל ההתבגרות, תל-אביב, 1989.
עמלי צבי (1995), "פגיעה באשיות כמניע להתמכרות: חולשת האינטגרציה ויכולת ההכלה העצמית, עביינות וסטיה חברתית,1 עמודים 123-110.
פרנקל ו., (1982), הזעקה הלא נשמעת למשמעות- הפסיכותרפיה וההומניזם, ירושלים: דבור.
Blum,r.h.,and associates, students and drugs, jossey-bass, san francisco, 1984.
Eysenck h.i., crime and personality, London: rouledge and kegan paul ltd, 1977.
Goldstein, r. Drugs on campus, walker, new-york, 1986.
Khantzian, i.j.,(1985) "the self medication hypothesis of addictive disorder", American journal of psychiatry, 12: pp1259-1264.
Kreizman b., drugs among children, New York,1984.
Lewis e., alcoholism in narcotic addicts, brit. 1989.
Shoham s.g., (1983), personality core dynamics and drugs preference, Tel-Aviv university: criminology department.
Spielberger c.d. (1975), "the measurement of state and trait anxiety, in l. Levi (ed), emmotions- thier parameter and measurement, n.y: raven press, pp.713-725.
Smart r.g. An available process theory of illicit drug abuse in o.j letteiri, drug abuse ,Maryland, Washington, 1990.
Wolf yuval et al., (1995), "personal and situational factors in drugs use as perceived by kibbutz youth", adolescence, 30:120, pp.910-930.

תגים:

התמכרות · ההתבגרות · חרדת · ממכר · מכור · גיל · פשיעה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הצעת מחקר - שימוש בסמים בקרב בני הנוער", סמינריון אודות "הצעת מחקר - שימוש בסמים בקרב בני הנוער" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.