היישום אינו מחובר לאינטרנט

האם יש קשר בין וותק העובד לבית תחושת אי-הביטחון התעסוקתי שלו (הצעת מחקר)

עבודה מס' 065179

מחיר: 217.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת מאמר והצעה למחקר בחברת "מחקר ופיתוח".

2,850 מילים ,15 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

חברת 'מחקר ופיתוח', העוסקת בהדרכה מקצועית לארגונים ובייעוץ עסקי, עברה לאחרונה תהליך של הפרטה לאחר שהייתה בחסות ממשלתית. השינויים הארגוניים הרבים שבאו בעקבות ההפרטה גרמו לעובדים הוותיקים להרגיש מקופחים ולפתח תחושה של חוסר בטחון תעסוקתי.
אי בטחון תעסוקתי, בהגדרתו הבסיסית, הוא מצב של אי וודאות ביחס לעתידנו כמועסקים בארגון ספציפי. המדובר במצב שבו תהליכים המתרחשים בארגון, משנים היבטים שונים של מיקומנו ותפקידנו בתוכו ומייצרים חרושת של שמועות ביחס לשאלה האם אנחנו מועמדים לפיטורין ואם כן מתי נפוטר.
לאור שינויים ארגוניים שבוצעו בחברת 'מחקר ופיתוח' נשאלה השאלה: "האם יש קשר בין וותק העובד לבית תחושת אי-הביטחון התעסוקתי שלו בתקופות של שינוי ארגוני?"
בהצעת מחקר זו הובא מאמר מדעי שבחן את נושא האי-ביטחון תעסוקתי בקשר למחויבות ארגונית ואמון מנהלי בחברות ציבוריות שעברו שינויים ארגוניים או צמצומים. מניתוח המאמר עולה כי יש קשר שלילי בין תחושת חוסר הביטחון התעסוקתי של השורד לבין מחויבותו לארגון.
בהמשך להצעת המחקר המתודולוגיה המחקרית שנבחרה, היא מתודולוגית המחקר הכמותי. צורת הדגימה הינה הסקר, שמטרתו לאפשר הכללת הממצאים מן המדגמים לאוכלוסיה הרחבה.
כמו-כן הוצע שאלון אשר באמצעותו תוכל חברת 'מחקר ופיתוח' לבחון את השערת המחקר כי קיים קשר חיובי בין וותק העובד לבין תחושת חוסר הביטחון התעסוקתי שלו בתקופות של שינויים ארגוניים.
מה שנשאר הוא לבצע את המחקר בפועל, לנתח את התוצאות ולהגיע למסקנות אשר תוכלנה לעזור להנהלת הארגון להבין את תחושות העובדים הותיקים לקדם התנהגויות ארגוניות הנחשבות כחיוביות, באמצעות יצירת עמדות חיוביות של העובדים כלפיו, או לחילופין - שמירתן של עמדות חיוביות שהתקיימו בקרב העובדים גם בזמן סיטואציית אי הביטחון התעסוקתי. במצב זה תוכלנה להימנע תגובות, אשר פוגעות בארגון.

תוכן העניינים:
1. מבוא
1.1 שאלת המחקר
1.2 מטרת המחקר
2. ניתוח מאמר מדעי
2.1 הבעיה הנחקרת והשערת המחקר
2.2 משתני המחקר
2.3 אוכלוסיית המחקר
2.4 כלי המחקר
2.5 גודל ושיטת המדגם
2.6 ממצאים
2.7 דיון ומסקנות
2.8 תרומת המחקר
2.9 מגבלות המחקר
3. חברת 'מחקר ופיתוח' - הצעת מחקר
3.1 אוכלוסיית המחקר
3.2 גודל ושיטת המדגם
3.3 מערך המחקר
3.4 הגדרת המשתנים
3.5 כלי המחקר
3.6 עיבוד הנתונים
3.7 מגבלות המחקר
4. סיכום, מסקנות והמלצות
5. ביבליוגרפיה
נספחים

קטע מהעבודה:

קיימים מספר מדדים מקובלים למדידת יציבות תעסוקתית, השכיח מביניהם הנו "וותק במקום עבודה", קרי מספר שנות העבודה הממוצע במקום עבודה אחד.
עפ"י סקר שערך משרד התמ"ת בשנת 2003, "עמדות השכירים בנושאי יחסי עבודה", תחושת חוסר הביטחון התעסוקתי ותחושת הפגיעה הכלכלית אינן נחלתן של הקבוצות החלשות בלבד והן מאפיינות גם את הקבוצות בעלות השכר וההכנסה הממוצעות והגבוהות מהממוצע, וגם את השכירים במגזר הציבורי ובמקומות העבודה המאורגנים, שבעבר תחושת הביטחון התעסוקתי והכלכלי שלהם הייתה גבוהה יותר.

תגים:

ניידות · עובדים · תחלופת · ביטחון · תעסוקתי · מחויבות · ארגונית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "האם יש קשר בין וותק העובד לבית תחושת אי-הביטחון התעסוקתי שלו (הצעת מחקר)", סמינריון אודות "האם יש קשר בין וותק העובד לבית תחושת אי-הביטחון התעסוקתי שלו (הצעת מחקר)" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.