היישום אינו מחובר לאינטרנט

קשר בין סגנון מנהיגות והתנהגות עובדים

עבודה מס' 063204

מחיר: 439.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם קיים קשר בין סגנון הניהול המעצב של המנהל לבין המוטיבציה ורמת הביצוע של עובדיו.

7,095 מילים ,29 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

החשיבה המנהלית צעדה כברת דרך בשנים האחרונות והביטוי העיקרי לשינוי מתגלה בהתייחסות דורנו לתהליכי המינהל: תכנון, ארגון, מנהיגות, בקרה והפעלה. בתחום "המנהיגות" השינוי היה מראיית "המנהיגות"' כאוסף של תכונות יוצאות דופן לראיית "המנהיגות" כדפוסי התנהגות התלויים בנסיבות. מתפיסות מנהיגות המושתתת על מיומנויות טכניות "למנהיגות" המושתתת על שליטה במיומנויות רחבות, טכניות וחברתיות, יתירה מכך, החל שינוי בתפיסת "המנהיגות" גם בהיבט הערכי, מסגנון סמכותי - אוטוריטיבי "למנהיגות" הנשענת על סגנון דמוקרטי, ממנהיגות המתבססת על ידע שנצבר בעבר "למנהיגות" דינמית הדואגת להשתלמותו ולפיתוחו העצמי של המנהל, (גזיאל, 1990).
מטרת המחקר הנוכחי תהיה לבחון האם קיים קשר בין סגנון הניהול המעצב של המנהל לבין המוטיבציה ורמת הביצוע של עובדיו.
כותבי העבודה מקווים לגלות באמצעות המחקר שנערך במסגרת עבודה זו מהן התכונות האופייניות למנהל הבוחר בסוג הניהול המוגדר כנהול מעצב או מנהיגות מעצבת, כיצד הוא מתפקד, מדוע חלק ניכר מהצוות מעדיף לעבוד עם מנהל המוגדר כמנהל מעצב, מהם היתרונות והחסרונות שבשיטת נהול זו וכיצד היא משפיעה על כל הצדדים המעורבים.

השערת המחקר העיקרית תטען כי להתנהגות המנהל כמנהיג מעצב תהיה השפעה חיובית על המוטיבציה של עובדיו וכתוצאה, וכתוצאה, ההשלכות לגבי ביצועיותם תהינה אף הן חיוביות. היא תתחלק לשלושת ההשערות הבאות:

השערת המחקר הראשונה
יימצא קשר חיובי בין רמת סגנון הניהול המעצב של המנהל ובין שביעות הרצון של עובדיו.

השערת המחקר השניה
יימצא קשר חיובי בין רמת סגנון הניהול המעצב של המנהל ובין מתן האפשרות לעובדיו לבצע את תפקידם לשביעות רצונם.

השערת המחקר השלישית
יימצא קשר חיובי בין רמת סגנון הניהול המעצב של המנהל ובין המוטיבציה של העובד להשקיע בעבודתו.

המחקר בוצע באמצעות שאלונים.


תוכן העניינים:
1. מבוא
2. סקירה ספרותית
2.1 סגנונות ניהול ומנהיגות
2.2 מנהיגות מעצבת
2.3 מוטיבציה
3. המחקר
4. דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספחים

מקורות:

אבוליו, ברוס (1999). הטווח המלא של המנהיגות בדרך להעלאת רמת האפקטיביות של היחיד, הקבוצה והארגון. פרק 3, עמ' 65-92. מתוך: גונן, א' וזכאי, א', עורכים: מנהיגות ופתוח מנהיגות. הוצאת משרד הבטחון.
אלטמן, א., כץ, ת., (1995). מנהיגות ופיתוח מנהיגות - הלכה למעשה. בית הספר לפיתוח מנהיגות - המכון להכשרת מפקדים.
בר חיים, א., (1998). נהול משאבי אנוש, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
גונן, י. (2000), בית הספר לפיתוח מנהיגות בצה"ל, בתוך: גונן,י. ו-זכאי,א. (עורכים), מנהיגות ופיתוח מנהיגות-מהלכה למעשה, הוצאת משרד הבטחון, עמ' 418-419.
גזיאל, ח. (1990). מחשבה מנהלית בת זמננו. תל אביב.
ון-דייק, ד., קלוגר, א. ( 2000) "משוב ממוקד-קידום לעומת משוב ממוקד-מניעה: מתי מועיל כל אחד מהם, מתי הוא מזיק, ולאילו סוגי עובדים הוא מתאים". הוצאת האוניברסיטה העברית, ירושלים
ודקוק, מ. (1998) 50 פעילויות לפיתוח צוות. קרית ביאליק; אח.
זכאי, ד., וגליקסון, י. (1998). יסודות הפסיכולוגיה הקוגניטיבית (יח' 1). תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
לוי, ע., תדמור, א., (2000) :"המצויינים - חוד החנית של הארגון". סטטוס, 56-58, 109.
ליבוביץ,ש. ו-ליכטנברג,א. (2000), לקראת מנהיגות חינוכית, הוצאת אורות ישראל.
לייבוביץ, ש., רז,מ.,(תשס"ב), הקשר שבין סגנונות התקשרות לבין סגנונות ניהול, טללי אורות (שנתון מכללת אורות ישראל). כרך י'. עמ' 251-273.
נבו, ב. (1999 ). מבחנים ומדידה, הערכה בחינוך, אינטליגנציה אנושית, מיון עובדים. הוצאת אוניברסיטת חיפה.
ענבר,ד. (1998) אחריות, ספרית הפועלים, תל אביב.
Avolio, B.J., Bass, B,M., & Jung, D.I. (1999). "Reexamining the componenets of transformational and transactional leadership using the multifactor leadership questionnaire". Journal of Occupational and Organizational Psychology.
Bass, B.M. & Avolio B.J. (1994). Developing transformation leadership: 1992 and beyond. Journal of European Industrial Training, 14, pp. 21-27.
Burnes J. M.,(1998) Leadership, New York NcGraw-Hill.
Eden, D. (1992). "Leadership and Expectations: Pygmalion effects and other self-fulfilling prophecies in organizations". Leadership Quarterly, 3, 271-305.
Fiddler E. P.,(2000). Leadership Dynamics, New York Free Press
Gardner, J,.W. (1990). "On Leadership". New York Free Press
Gross, M. B, (1996) The Doctrine of Administration. Jerusalem, The Hebrew University.
Grossman, S. Brus, A. Beverly, M. (1995) Innovation at Action, Jerusalem, Published by the Ministry of Education and the Weiss Institution of Thinking Development.
Higgins, E.T. (1997). "Beyond pleasure and pain". American Psychologist, 52, 1280-1300.
Jacobs, R. L. (1998). "Moving up the corporate ladder: A longitudinal study of motivation, personality, and managerial success in women and men." Unpublished doctoral dissertation, Boston University.
Kotter, John P. (1990). What Leaders Reallly Do? Harvard Business Review, May-June, pp. 103-111.
McClelland, D.C., Koestner, R., and Weinberger, J. (1999). "How do self-attributed and implicit motives differ?" Psychological Review 96, No. 4: 690-702.
Reddin W. Y.,(2000) Managerial Effectiveness, New York Free Press
Rosenblum, Y. (1999) The Doctrine of Administration - Theories in Administration, Tel Aviv, Am Publishing.
Shamir, B. House, R.J. & Arthur, M.B. (2000). "The Motivational Effects of Charismatic Leadership: A self-concept based theory". Organizational Science, 4 pp. 577-594.
Zaleznik, A. (1997). "Manager and Leader, are they Different"? In Champy, J. and N. Nohria' eds. Fast Forward. Harvard Business Review. 55: 67-78.


תגים:

אינטלקטואלי · אתגור · הנעה · השראתית · התייחסות · התנהגותית · כריזמה · פרטנית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "קשר בין סגנון מנהיגות והתנהגות עובדים", סמינריון אודות "קשר בין סגנון מנהיגות והתנהגות עובדים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.