היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64958
התייחסותו של בג"צ כלפי עתירותיהם של העקורים מהכפרים אקרית ובירעם, תוך התייחסות לארבעה בג"צים עיקריים.
7,245 מילים (כ-22.5 עמ'), 18 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 67655
פיתוח שאלון הבודק את תכונת הכנות תוך התייחסות למודל חמשת המימדים
4,248 מילים (כ-13 עמ'), 39 מקורות, 786.95 ₪
עבודה מס' 65092
מחקר שוק בנוגע לפרסום וקידום מכירות לגבי שוק הצימרים בישראל תוך התייחסות לצימר ספציפי
5,107 מילים (כ-15.5 עמ'), 2 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 66334
בחינת הגורמים העיקריים למחלת האיידס בקרב עולי אתיופיה והתייחסות העולים למצבם הבריאותי.
5,905 מילים (כ-18 עמ'), 28 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60175
סקירה כללית של גרמניה מאז 1945 ועד שנות התשעים ובחינת התייחסותה של העיתונות בישראל לאיחודה של גרמניה.
6,077 מילים (כ-18.5 עמ'), 32 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 65186
סקירה של ממצאי מספר מחקרים.
2,127 מילים (כ-6.5 עמ'), 4 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 40485
מהות האקזיסטנציאליזם, הספרות של סרטר,מקורות ההשפעה שלו, הקיומיות לפי סרטר, האדם ודעותיהם של אחרים על סרטר.
8,918 מילים (כ-27.5 עמ'), 13 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 60502
10,964 מילים (כ-33.5 עמ'), 25 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 67283
בדיקת שלושה משתנים עיקריים: מוצא עדתי של בני נוער עבריינים, מעמד פיקוחי ונטייה לעונשיות.
14,761 מילים (כ-45.5 עמ'), 22 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100