היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 57
עבודה מס' 50341
סקירת נושא ההפרטה בעולם, על בעיותיו, ויישומו בחברת בזק, תוך התייחסות לשאלה אם הופק הלקח מהנסיון העולמי.
7,997 מילים (כ-24.5 עמ'), 7 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 62394
8,959 מילים (כ-27.5 עמ'), 18 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 64642
ההפרטה באופן כללי, נושא ההפרטה בישראל, והפרטת חברת נפטא בפרט.
6,215 מילים (כ-19 עמ'), 11 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 10257
סקירת נסיונות הפרטה בהונגריה, שיטות ותוצאות. תנאים להפרטה והסבר על הפרטת הבנקים.
5,959 מילים (כ-18.5 עמ'), 8 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 66988
סקירת תופעת ההפרטה ובחינת ההפרטה של חברת "בזק" והפרדתה ממשרד התקשורת.
9,133 מילים (כ-28 עמ'), 20 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 60398
תיאור ההפרטה כתהליך וההפרטה כחלק מפתיחת שוק התקשורת הפנים ארצית לתחרות.
8,661 מילים (כ-26.5 עמ'), 14 מקורות, 435.95 ₪
עבודה מס' 65959
ההפרטה מבחינת יחסי העבודה- כיצד המעבידים והעובדים רואים את ההפרטה כמשפיעה עליהם.
10,454 מילים (כ-32 עמ'), 32 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 64146
סקירת ספרות על הפרטה ומחויבות ארגונית, והצעה למחקר בחברה במטרה לבחון את דעת העובדים והתייחסותם לתהליך ההפרטה, ומה השפעתו עליהם.
2,095 מילים (כ-6.5 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 62317
השוואה בין הפרטת חברת ממ"ן להפרטת חברת בזק.
3,841 מילים (כ-12 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 57