היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66510
עד כמה ההערכה העצמית שלנו משפיעה על הייחוסים שאנחנו עושים.
2,875 מילים (כ-9 עמ'), 13 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 67965
בחינת השפעות משחקי המחשב על הנוער בתחומי ההערכה העצמית והשפעה זו על רמת התוקפנות של בני הנוער.
2,942 מילים (כ-9 עמ'), 17 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68073
בדיקת הקשר באמצעות מחקר שבוצע על 40 נבדקים.
3,201 מילים (כ-10 עמ'), 27 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 69563
סקירת ספרות ומחקרים בנושא.
2,741 מילים (כ-8.5 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69484
מחקר שבוצע באמצעות שאלונים על קבוצה של 100 משתתפים.
5,120 מילים (כ-16 עמ'), 40 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 64875
בחינת הטענה כי ביטחון עצמי מוחצן הוא לאו דווקא ביטוי של הערכה עצמית גבוהה, אלא סוג של פיצוי התנהגותי ו/או מערכת הגנתית פסיכולוגית אשר באה להסתיר הערכה עצמית נמוכה.
5,477 מילים (כ-17 עמ'), 16 מקורות, 285.95 ₪
עבודה מס' 61740
3,140 מילים (כ-9.5 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 63305
4,000 מילים (כ-12.5 עמ'), 25 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 41305
מטרות ושאלות המחקר, סקירת הספרות, הצגת התוצאות וניתוחן באמצעות טבלאות וגרפים.
6,417 מילים (כ-19.5 עמ'), 12 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100