היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 31
עבודה מס' 66469
מחקר שנערך בקרב עובדי היי-טק במטרה לבדוק האם לחץ ושחיקה קשורים לפעילות בשעות הפנאי.
9,403 מילים (כ-29 עמ'), 31 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67349
התפתחות ענף ההיי-טק וענף ההון סיכון בארץ, כיצד משתלבים שני הענפים הללו, וכיצד השפיע ענף ההון סיכון על ענף ההיי-טק לאורך השנים האחרונות.
4,889 מילים (כ-15 עמ'), 18 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66977
סקירה של תהליכי מיון עובדים בחברת היי-טק וניתוח ביקורתי של כלי מיון אלו תוך בחינת התאמתם לחברת היי-טק.
4,835 מילים (כ-15 עמ'), 11 מקורות, 295.95 ₪
עבודה מס' 65616
השפעת העבודה בחברות ההיי טק על זמן הפנאי של העובדים בחברות אלו, מה גודל ההשפעה והאם נעשו שינויים מבחינת שעות עבודה.
6,030 מילים (כ-18.5 עמ'), 20 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 63839
מחקר באמצעות שאלונים שכללו 10 שאלות פתוחות ואשר הועברו ל-15 עובדי היי-טק.
13,157 מילים (כ-40.5 עמ'), 16 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 67206
סקירת מחקרים בנושא וניתוח של מדגם מייצג של מועסקי היי-טק, בדרגים זוטרים (ראש צוות ומטה).
6,589 מילים (כ-20.5 עמ'), 22 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 65930
הקשר בין תפישת האלטרנטיבה בשוק ושביעות רצון העובד לכוונות עזיבה בארגון היי טק
9,579 מילים (כ-29.5 עמ'), 34 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 64121
ההשפעה שיש לשינויים הארגוניים אשר עוברים על חברות היי-טק בישראל (מיזוגים ורכישות) על רמת המוטיבציה של העובדים ועל עבודתם.
9,048 מילים (כ-28 עמ'), 30 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 63788
חברת מדטכניקה.
4,336 מילים (כ-13.5 עמ'), 4 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 31