היישום אינו מחובר לאינטרנט

מוטיבציית עובדים ושינויים ארגוניים שעובר ארגון בתחום ההיי-טק ישראל

עבודה מס' 064121

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ההשפעה שיש לשינויים הארגוניים אשר עוברים על חברות היי-טק בישראל (מיזוגים ורכישות) על רמת המוטיבציה של העובדים ועל עבודתם.

9,048 מילים ,30 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

העבודה תתמקד בחברת ECI TELE COM LTD מתאגיד כור, שהיא מבין חברות התקשורת הגדולות בארץ. ב- 8/9/1998 הודיעו שתי חברות התקשורת הגדולות בישראל ECI TELE COM LTD (מתאגיד כור) וחברת TADIRAN TELEMMUNICATIOS LTD (מקבוצת תדיראן בע"מ), על חתימתו של מסמך עקרונות שלפיו תתמזג TADIRAN TELEMMUNICATIOS LTD. ב- ECI TELE COM LTD.
המטרה האקדמית של מחקר זה היא לענות על השאלה האם קיים הבדל ברמת המוטיבציה של העובדים בחברת ההי-טק לפני ואחרי השינוי?
החברה שוקלת שינוי מבנה עתידי (פיצול ל 5 חברות עצמאיות) ורוצה ללמוד מנסיון העבר. לפני השינוי המתוכנן יבוצעו פעולות על ידי ההנהלה על מנת לשמור ולעודד את המוטיבציה בקרב העובדים.
כלי המחקר הוא שאלון מובנה בן שני חלקים: שאלון מוטיבציה ושאלון סיפוק בעבודה.

פרק 1 - מבוא
1.1 תאור הנושא
1.2 הבעיה העסקית
1.3 מטרות המחקר
1.3.1 מטרה אקדמית
1.3.2 מטרה יישומית
1.4 חשיבות המחקר
1.5 רציונאל המחקר
1.6 הגדרת משתנים
פרק 2 - סקירת ספרות
2.1 מוטיבציה
1.6.1 היררכית הצרכים והמטרות של הפרט בעבודה
1.6.2 תיאורית ההוגנות
2.2 שינוי ארגוני
2.2.1 הגורמים לשינוי
2.2.2 הגורם הכלכלי
2.2.3 התנגדות לשינויים: סיבות ותוצאות
2.2.4 סיבות ומניעים
2.3 הקשר בין שינוי ארגוני לבין מוטיבציה
2.4 השערות המחקר
פרק 3 - שיטת המחקר
3.1 המדגם
3.1.1 הגדרת אוכלוסיית המחקר
3.1.2 שיטת הדגימה
3.2 כלי המחקר
3.3 ההליך
3.4 שיטת הניתוח
פרק 4 - ממצאים
טבלאות מדדים
מטריצת מתאמים
מבחני t
סיכום הממצאים
פרק 5 - דיון וניתוח
פרק 6 - סיכום, מסקנות והמלצות
6.1 סיכום
6.2 מסקנות
6.3 מגבלות המחקר
6.4 כיווני מחקר - המשך
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

תיאורית ההוגנות מתמקדת בדברים שאנשים רואים כתמורה הולמת למאמציהם, ובאופן שתפיסה זו משפיעה על נכונותם להשקיע מאמץ בעבודתם. לפי תיאורית ההוגנות המקורית של Adams (1975), המשמשת להסברת ההנעה לעבודה, אנשים שוקלים את ערך תגמוליהם ביחס להשקעתם בעבודה. התגמולים עשויים לכלול שכר, הטבות שונות, משרד וריהוט משופרים, סטטוס, הזדמנויות לעסוק בדברים מעניינים וכל דבר אחר שהעובד רואה בו כתגמול. ההשקעה של העובד כוללת, בנוסף למאמץ שהוא משקיע בביצוע העבודה, את הניסיון, ההשכלה, ההכשרה, המחויבות לארגון וכל דבר שהעובד מביא עמו לעבודה ורואה בו חלק חשוב מעצמו.

מקורות:

חשוב לציין כי השאלון היינו אנונימי וכי תוצאות המחקר
אינן מועברות לשום גורם , הן בתוך החברה והן מחוצה לה .
חלק א'
לא מסכים
מסכים
מס' שאלה
1
2
3
4
5
אני חש/ה מידה רבה של סיפוק אישי כשאני עושה היטב את עבודתי
1
1
2
3
4
5
כשאני מבצע/ת היטב את תפקידי זה מגביר את תחושת ההערכה העצמית שלי
2
1
2
3
4
5
חשוב מאוד בתפקידי שהאדם יהיה אחראי למעשיו
3
1
2
3
4
5
חשוב בעבודתי להספיק כמות גדולה של תוצרת
4
1
2
3
4
5
חשוב לעשות עבודה באיכות טובה
5
1
2
3
4
5
הדברים החשובים ביותר שקורים לי קשורים בעבודתי
6
1
2
3
4
5
אני מעורב מאוד בעבודתי
7
1
2
3
4
5
באיזו מידה את/ה חש/ה בטחון בעבודתך?
6
1
2
3
4
5
האם שינויים משרתים לדעתך את מטרות החברה
8
חלק ב'
בחלק זה הינך מתבקש לדמות עצמך בתקופה שליפני השינוי
שעברה החברה ב 9/1998
נסה לשחזר את התקופה , לאחר שכבר ידעת על השינוי הצפוי וענה על השאלות .
לא מסכים
מסכים
מס' שאלה
באותה התקופה שבה ידעת על השינוי הצפוי ,
באיזו מידה הפריעו לך כל אחד מהגורמים הבאים
1
2
3
4
5
החשש מפיטורים
1
1
2
3
4
5
החשש מאיבוד התפקיד
2
1
2
3
4
5
החשש מפרוק צוות העבודה שלך
3
1
2
3
4
5
החשש מפגיעה בתגמול שלך
4
1
2
3
4
5
באופן כללי , כיצד היית מדרג את רמת המוטיבציה שלך בתפקיד בתקופת השינוי
5
1
2
3
4
5
באיזו מידה ניתנה לך ההזדמנות להשתתף בקביעת שיטות ומטרות העבודה ?
6
1
2
3
4
5
האם הרגשת שיתוף פעולה מוגבר של העובדים בעקבות השינוי ?
7
8 . באופן כללי , כיצד היית מדרג את עמדתך כלפי השינויים ?
5. חיובית מאוד 4. חיובית 3. אדישה 2. שלילית 1. שלילית מאוד
9 . וותק בחברה : ____ עד 3 שנים ____ 3 עד 5 שנים ____ מעל 5 שנים
10 . אני נמנה/ת על דרג : פיתוח / מנהלה / ייצור
11 . מין : ז / נ
תודה על שיתוף הפעולה
5
תורשה
ניסיון
סביבה
מהווים את הרקע האישי
תפיסות
כוון
פעולה התנהגות
מניעים
מטרה
להלן התוצאות כפי שהתקבלו מניתוח השאלונים.
גם הגרף המציג את ממוצעי תשובות המשיבים על השאלות בחלק ב' - רמת המוטיבציה לפני
השינוי ניכר בהטרוגניות רבה, הממוצעים נעים בין 2.1 ל- 3.8. באופן כללי נמוכים
ממוצעי תשובות המשיבים על חלק זה מתשובותיהם על חלק א'.
ניתן לראות כי קיים רוב ברור לעובדי המנהלה (24 משיבים) לעומת עובדי הייצור או הפיתוח (14 משיבים כ"א).
גם בהתפלגות המשיבים על פי הוותק ניתן לראות כי קיים גיוון. רוב המשיבים שייכים לקבוצה שבין 3 שנות וותק ל- 5 (22 משיבים), מיעוט המשיבים שייך לקבוצה של עד 3 שנים (13 משיבים).

תגים:

שינוי · מבני · הנעה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מוטיבציית עובדים ושינויים ארגוניים שעובר ארגון בתחום ההיי-טק ישראל", סמינריון אודות "מוטיבציית עובדים ושינויים ארגוניים שעובר ארגון בתחום ההיי-טק ישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.