היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 82
עבודה מס' 23134
עבודה זו בוחנת כיצד אי השוויון המיני בתעסוקה יוצר מעגל של אפליה המוביל להטרדה מינית.
8,397 מילים (כ-26 עמ'), 49 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61312
סקירה כללית של הנושא תוך התייחסות לחוק למניעת הטרדה מינית.
3,126 מילים (כ-9.5 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 62848
תיאור תהליך הסוציאליזציה לתפקידי מין והאם יש קשר בינו ובין הטרדה מינית.
2,309 מילים (כ-7 עמ'), 8 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 62856
מהי הטרדה מינית בהסדר החוקתי בארץ תוך סקירת התהליכים שהביאו לחקיקה.
4,504 מילים (כ-14 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 64054
ההיבטים השונים של החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח - 1998, והשינויים שחולל בהשוואה למצב החוקי שקדם לחוק.
6,397 מילים (כ-19.5 עמ'), 5 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65860
מהי הטרדה מינית, מה הוביל להסדרת "תופעה" זו בחוק פלילי, מהן השלכותיה של ההסדרה בזירה החברתית- ציבורית- פוליטית, והאם השיג החוק את מטרותיו.
11,365 מילים (כ-35 עמ'), 41 מקורות, 402.95 ₪
עבודה מס' 66072
בחינת ההשערה כי פרסום יוצר הטרדה מינית כיוון שעושה שימוש בסקס ומיניות נשית על מנת להשיג את מטרותיו השיווקיות.
6,355 מילים (כ-19.5 עמ'), 25 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 66788
סיכום מאמרו של ד"ר אורן קפלן "הסוד הגלוי: הטרדה מינית" (2004), ויישום התיאוריות שהועלו בו באמצעות מחקר שדה (ראיונות עם אנשים אקראיים).
4,478 מילים (כ-14 עמ'), 1 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 67142
הגבול שבין חיזור להטרדה מינית מילולית- היכן נחצה קו ההפרדה שהופך התייחסות מילולית בעלת אופי מיני, הבעייתיות בהגדרת החוק, המחלוקות והביקורות.
10,396 מילים (כ-32 עמ'), 56 מקורות, 338.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 82