היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 69710
האם למעביד יש את האפשרות להשתחרר מהאחריות להטרדה המינית במקום העבודה, ומהם הנזקים שעלולים להיגרם לארגון כתוצאה מהטרדה מינית בעבודה?
13,788 מילים (כ-42.5 עמ'), 30 מקורות, 967.95 ₪
עבודה מס' 61196
עד כמה מהווה הטרדה מינית מצב פוגע כלפי הנשים ובאיזו דרך יש לבחור בכדי לצמצם את היקף תופעת ההטרדה המינית בארגון?
12,913 מילים (כ-39.5 עמ'), 36 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 62848
תיאור תהליך הסוציאליזציה לתפקידי מין והאם יש קשר בינו ובין הטרדה מינית.
2,309 מילים (כ-7 עמ'), 8 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 62856
מהי הטרדה מינית בהסדר החוקתי בארץ תוך סקירת התהליכים שהביאו לחקיקה.
4,504 מילים (כ-14 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 66788
סיכום מאמרו של ד"ר אורן קפלן "הסוד הגלוי: הטרדה מינית" (2004), ויישום התיאוריות שהועלו בו באמצעות מחקר שדה (ראיונות עם אנשים אקראיים).
4,478 מילים (כ-14 עמ'), 1 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 61312
סקירה כללית של הנושא תוך התייחסות לחוק למניעת הטרדה מינית.
3,126 מילים (כ-9.5 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 65860
מהי הטרדה מינית, מה הוביל להסדרת "תופעה" זו בחוק פלילי, מהן השלכותיה של ההסדרה בזירה החברתית- ציבורית- פוליטית, והאם השיג החוק את מטרותיו.
11,365 מילים (כ-35 עמ'), 41 מקורות, 402.95 ₪
עבודה מס' 23134
עבודה זו בוחנת כיצד אי השוויון המיני בתעסוקה יוצר מעגל של אפליה המוביל להטרדה מינית.
8,397 מילים (כ-26 עמ'), 49 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68714
אילו שינויים (אם בכלל) עברה החברה הישראלית ביחסה להטרדה מינית והאם גברים ונשים מתייחסים באופן שונה לנושא?
11,133 מילים (כ-34.5 עמ'), 20 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100