היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66644
מהיכן נובע רצונה של האוכלוסייה החרדית לחיות באופן מבודל ושונה כל-כך מן החיים הרגילים אותם אנו מכירים, וכיצד אורח חיים זה נשמר.
3,583 מילים (כ-11 עמ'), 9 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61017
סוגית ועדת-טל והפטור מגיוס בחורי-ישיבות כמקרה מבחן.
9,307 מילים (כ-28.5 עמ'), 71 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69033
סקירה עיונית וניתוח של עשרה אתרים.
11,385 מילים (כ-35 עמ'), 28 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 69923
העבודה בוחנת באופן תיאורטי את השוני בין נושא השואה בחברה הישראלית לעומת חברה החרדית.
1,038 מילים (כ-3 עמ'), 6 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 64300
מהן הסיבות להופעתן של "החברה הצבאית" ו"החברה האזרחית" בישראל, והאם תהליך זה מעיד על הופעתו של שסע נוסף בחברה הישראלית.
6,278 מילים (כ-19.5 עמ'), 7 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 70502
מחקר איכותני פנומנולוגי שנערך באמצעות ראיונות חצי מובנים.
34,188 מילים (כ-105 עמ'), 80 מקורות, 494.95 ₪
עבודה מס' 65790
ניתוח הספר לפי ארבעה תיאורטיקנים.
4,757 מילים (כ-14.5 עמ'), 11 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 63548
3,590 מילים (כ-11 עמ'), 21 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 70541
בחינת יחסה של החברה החרדית אל לימודי הליבה.
5,196 מילים (כ-16 עמ'), 20 מקורות, 384.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100