היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66283
חופש הביטוי והתנגשותו עם הפרטיות לה זכאי כל אדם, תוך התייחסות למספר תיאוריות רעיוניות אודות חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת, סקירת החוק והפסיקה בישראל.
11,246 מילים (כ-34.5 עמ'), 53 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 60687
העבודה בוחנת את זכות העיון כבסיס לצורך מימוש זכות הטיעון ובודקת את ההסדר הקיים בישראל ומדינות אחרות.
6,502 מילים (כ-20 עמ'), 0 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60569
גרינלנד כמקרה מבחן רצוי מול מדינות דמוקרטיות אחרות.
7,932 מילים (כ-24.5 עמ'), 35 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 60550
בחינת הטענה כי מושגים מסוימים ותפיסות מסוימות בדיני זכויות היוצרים נס ליחם והם אף מדכאים את היצירתיות.
22,193 מילים (כ-68.5 עמ'), 70 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 60714
היבטים משפטיים להפסקות הריון.
3,397 מילים (כ-10.5 עמ'), 26 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 67324
בחינת עקרון השוויון ביחס לנשים בישראל, וכיצד השלכות היסטוריות, חברתיות השפיעו וממשיכות להשפיע על החברה הישראלית כמדינה דמוקרטית.
6,585 מילים (כ-20.5 עמ'), 35 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60913
האם התערבות בקוסובו נבעה ממניעים אידיאולוגיים (זכויות אדם) או ריאליסטיים (אינטרסים קרים).
4,246 מילים (כ-13 עמ'), 13 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 69376
דיון בזכויות האבוריג'ינים כעם ילידי על אדמת אוסטרליה במטרה להראות פתרון לקונפליקטים פוליטים גיאוגרפים שונים.
3,842 מילים (כ-12 עמ'), 9 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 68828
השוואת זכויותיהם הסוציאליות של העובדים הזרים מול אלה של העובדים ישראליים.
21,548 מילים (כ-66.5 עמ'), 110 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100