היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64575
כיצד המחשב יהווה חלק אינטגרלי ממערך הלימודים ומה יהיה תפקידו של המורה במערך שכזה והאם ניתן יהיה בעתיד, לוותר על חלק משירותיו של המורה לאור יעילות השימוש במחשב ?
6,689 מילים (כ-20.5 עמ'), 37 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 50302
תקשוב החינוך, טכנולוגיה חינוכית, למידה מרחוק, והמחשב בהוראה ובלמידה.
1,077 מילים (כ-3.5 עמ'), 4 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 62770
שילוב מחשב בהוראה בכלל ושילובו בכיתות ליקויי למידה בפרט.
5,337 מילים (כ-16.5 עמ'), 30 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 68822
בדיקת עמדות של הורים מול תלמידי כיתות ט'; הורים מול תלמידי כיתות י"ב; ותלמידי כיתות ט' מול תלמידי כיתות י"ב לגבי שילוב המחשב בהוראה.
10,371 מילים (כ-32 עמ'), 44 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61404
תכנית לימודים בנושא התאמת בעלי חיים לסביבתם תוך שימוש במחשב.
3,592 מילים (כ-11 עמ'), 8 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 67569
טיב שיטת הלימוד מטעויות בהתמקד על תחום מדעי המחשב.
8,076 מילים (כ-25 עמ'), 13 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 63115
12,416 מילים (כ-38 עמ'), 37 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 50614
מחקר זה בודק באמצעות שאלון את ההבדל בשימוש במחשב בין פרחי ההוראה לפי התמחותם.
5,335 מילים (כ-16.5 עמ'), 15 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50642
סקירת הספרות ועריכת מחקר באמצעות שאלון וניתוח סטיסטי.
3,297 מילים (כ-10 עמ'), 4 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100